Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bakgrunn Det er tredje gangen MMI har gjennomført undersøkelsen i Hamar kommune. Undersøkelsen er nå noe forkortet. I hovedsak lik tidligere års. MMI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bakgrunn Det er tredje gangen MMI har gjennomført undersøkelsen i Hamar kommune. Undersøkelsen er nå noe forkortet. I hovedsak lik tidligere års. MMI."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Bakgrunn Det er tredje gangen MMI har gjennomført undersøkelsen i Hamar kommune. Undersøkelsen er nå noe forkortet. I hovedsak lik tidligere års. MMI sendte ut skjema, med svarkonvolutt til totalt 1984 stk. 1557 svarte. Svarprosent på 78.5 % Tidligere år har svarprosenten vært 78,6% i 2002 og 75% i 2004.

3 Stabil og høy andel fornøyd med arbeidsplassen 85% er ganske og meget godt fornøyd med arbeidsplassen

4 Andelen som er meget fornøyd med egen innsats på jobben er som i 2004. Mest fornøyd med egen innsats er de ansatte innenfor følgende enheter: Andel Meget fornøyd 2002 20042006 Stab 31% 41% Stab/økonomi46% Stab/adm53% Stab/org/pers40% Servicekontor 33% 50%38% Byggesak og oppmåling 10% 40% 45% Mest fornøyd med egen innsats er de ansatte innenfor følgende enheter: Andel Meget fornøyd 2002 20042006 Stab 31% 41% Stab/økonomi46% Stab/adm53% Stab/org/pers40% Servicekontor 33% 50%38% Byggesak og oppmåling 10% 40% 45%

5  Andel fornøyde Byggesak og oppmåling er fortsatt mest fornøyd og minst fornøyd er de ansatte i stab

6 Sammenlignet med første års gjennomføring - nedgang i andelen som trives bedre nå enn for 1-2 år siden – en økning på de som har det like bra som før

7 De ansatte trives sosialt på jobben og har et godt forhold til sine kollegaer

8 Den nærmeste lederen blir vurdert omtrent som i 2004, på et høyere nivå enn i 2002

9 For lite samarbeid mellom relevante enheter

10 Enklere å få tak i informasjonen det søkes etter * Endret i 2004

11 Opplevelsen av gode pensjonsordninger er enda større i år enn for 2 år siden

12 De ansatte blir stadig mer stolte over å jobbe både i enheten og i kommunen Godt jobbet alle sammen

13 Utviklingen mht. stolthet over arbeid i egen enhet og Hamar kommune. Bedring enhet + 0,3 til + 0,9. Bedring kommune + 0,6 til + 1,2

14 Resultatenhetslederne er fortsatt mer positivt evaluert enn rådmannen – mange vet ikke Til dels store andeler som ikke føler at de kan evaluere rådmannens jobb – særlig i Pleie og omsorg, samt Byggesak og oppmåling. Nesten ½ parten svarte her vet ikke.

15 Totalt relativt fornøyd med det fysiske miljøet Snitt: 4,3 Har fortsatt noe å strekke oss etter her!

16 Hva nevnes som svakheter og hvor stort antall er det som gir uttrykk for godt miljø? 74% sier at det fysiske miljøet er godt Store variasjoner mellom enhetene –Byggesak 5,4 –Eiendom 5,3 –Pleie og omsorg 4;3 –Oppvekst 4,2 –Barnehage og levekår 4,0 Hovedpunktene er: –Kontorarbeidsplasser og datamaskinmangel OO –Slitte/trange lokaler og inneklima/lys/isolering Barnehager –Tunge løft og manglende hjelpemidler PO –Trangt Levekår.

17 20% har gruet seg til å gå på jobb pga brukere

18 Situasjonen i dag, viser at mange har problemer i forbindelse med, eller som følge av jobben

19 De aller fleste tror at brukerne er godt fornøyd med kommunens tjenester Hvordan stemmer dette med brukernes syn??? Gjennomgående veldig bra.

20 Kjennskapen til tiltak som følge av forrige medarbeiderundersøkelse er høyere enn i 2004 De enhetene som i størst grad har gjennomført og markedsført at de har gjennomført tiltak er Servicekontor (som i fjor), Plan og utvikling og Byggesak og oppmåling.

21 Noen flere enn i 2004 som mener at tiltakene har hatt positiv effekt på arbeidssituasjon

22 Oppsummering og konklusjoner Andelen som er meget fornøyd med egen innsats på jobben er på nivå med resultatene for 2 år siden, Antallet fornøyd med sin arbeidsplass er stabil og høy I forhold til 2002 ser vi flere som trivds like godt som for 1-2 år siden. Det er en meget svak nedgang i andelen som trives bedre nå enn for 1-2 år siden Et økt antall av de ansatte er stolte over å jobbe i Hamar kommune De ansatte er stolte over å jobbe i sin enhet

23 De områdene som betyr mest for tilfredsheten, er blant dem kommunen scorer best At du er stolt av å jobbe i din enhet (3) At det er et godt faglig miljø på jobben (4) At det er tilstrekkelig åpenhet og informasjonsflyt i din enhet At du trives sosialt på jobben og har et godt forhold til dine kollegaer (1) At tilstrekkelig informasjon om planer og vedtak som er viktig for deg i din arbeidssituasjon er tilgjengelig

24 Tiltakene man gjør på bakgrunn av medarbeiderundersøkelsen blir lagt merke til Kjennskapen til tiltak som følge av forrige medarbeiderundersøkelse er høyere enn i 2004 Sammenlignet med i 2004, er det noe flere som mener at tiltakene har hatt en positiv effekt på deres arbeidssituasjon


Laste ned ppt "Bakgrunn Det er tredje gangen MMI har gjennomført undersøkelsen i Hamar kommune. Undersøkelsen er nå noe forkortet. I hovedsak lik tidligere års. MMI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google