Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fasilitetsundersøkelsen– BI Oslo 2010 Sammendrag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fasilitetsundersøkelsen– BI Oslo 2010 Sammendrag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fasilitetsundersøkelsen– BI Oslo 2010 Sammendrag

2 Metodikk • Undersøkelsen sendt ut til 15739 studenter 20. april 2010. • Påminnelser sendt ut 26. april og 5. mai 2010. • Undersøkelsen stengt 12 mai 2010. • 4488 studenter svarte for en svarprosent av 28%

3 Metodikk

4 Oppsummering: Bra Resultater • Majoriteten fornøyd med luft, møbler, lyd, AV utstyr, renhold ryddighet i klasserom og auditorier. • Lik fordeling mellom hvor studenten liker å studerer mest og hvor plassene var tilgjengelig bortsett fra bibliotek plasser. • Vurdering av biblioteket var bra overalt inklusiv hjelp av bibliotekpersonalet og trykket litteratur. • Majoriteten mener kopimaskiner, printerer og IT nettverk er bra. • Majoriteten fornøyd med studieadministrasjon.

5 Oppsummering: Bra Resultater • Majoriteten fornøyd med åpningstiden i kantine og renhold. • Majoriteten er fornøyd med studentvelferd aktiviteter og tjenester. • Når det gjelder sosialt miljø majoriteten mener BI har en mangfoldig miljø, er tolerant og inkluderende.

6 Oppsummering: Mulige problemer • Temperaturen i auditorier, plass på klasserommene, antall strømuttak i både klasserom og auditorier. • En stor del mener tilgang til elektronisk litteratur viktig (90%) men 60% er fornøyd. • Bare 50% er fornøyd med IT support, og selv om halvparten av studentene bruker student PC-er, 38% er fornøyd. • 20% misfornøyd med eksamenskontoret.

7 Oppsummering: Mulige problemer • En stor del misfornøyd med kantines vareutvalg, variasjon, sunnhet og mat-merking i kantine. Kø, service også under 50% fornøyd med. • Få som kjenner til studentvelferd tjenester og få som har brukt tjenestene men det kan være på grunn av at de trenger ikke/er ikke interessert i disse. • 1 av 10 master studenter mener de har opplevd mobbing fra en BI ansatte.

8 Undervisningslokaler Hvor viktig er følgende egenskaper for din tilfredshet med auditorier og klasserom? Og hvor fornøyd er du? • Luftkvalitet. • Komfortable møbler. • God lyd/akustikk tilknyttet til AV utstyr. • Funksjon knyttet til AV utstyr. • Renhold. • Ryddighet. • Antall strømuttak.

9 Undervisningslokaler • Majoriteten er fornøyd eller meget fornøyd (55%+) med egenskaper i auditorier og klasserommene bortsett fra temperaturen og antall strømuttak. • Men, generelt sett mer fornøyd med auditorier enn klasserommene. • Spesielt bachelor-gruppen er misfornøyd med temperaturen i auditorier (50% nevnte for kaldt eller for varmt). 40% av alle.

10 Undervisningslokaler • Spesielt bachelor-gruppen misfornøyd med antall strømuttak i auditorier og klasserom med rundt 30% (20% av alle). • Men komfortabel møbler, lysforhold, luft, renhold nevnt viktigere enn strømuttak (rundt 80%- 90% sier viktig eller meget viktig vs. 60% for strømuttak). • I åpent spørsmålet om kvaliteten til auditorier og klasserom, nevnte mange plassmangel i klasserommene som problematisk. • Flere skrevet om problemer i klasserommene enn i auditorier.

11 Auditorier - Antall strømuttak • 50% fornøyd med antall strømuttak. • Spesielt bachelor gruppen misfornøyd med 30%. Hvor fornøyd er du med følgende egenskaper knyttet til auditorier?

12 Auditorier - Temperaturen • 40% mener auditorier er for varmt eller for kaldt. • Spesielt bachelor gruppen misfornøyd med 50%. • Mindre del blant executive. Hva er din oppfatning av temperaturen i auditoriene?

13 Klasserom - Antall strømuttak • 43% fornøyd med antall strømuttak. • Spesielt bachelor gruppen misfornøyd med 34%. Hvor fornøyd er du med følgende egenskaper knyttet til klasserommene?

14 Klasserom - Temperaturen • 26% mener klasserommene er for varmt eller kaldt. Hvor fornøyd er du med følgende egenskaper knyttet til klasserommene?

15 Klasserom Vennligst spesifiser hvilket klasserom (gjerne romnr./auditorienavn). Åpent spørsmål spurt til de som svarte misfornøyd eller meget misfornøyd med en eller flere egenskaper knyttet til klasserommene.

16 Auditorier og Klasserom Vil du gi oss en nærmere beskrivelse av din oppfatning av kvaliteten til auditorier og klasserom? Åpent spørsmål. • ”Klasserommene er forferdelige. Dårlig plass. De er ikke ment for at det skal være flere enn 25 stk. i rommet om gangen.” • ” Akkurat passe. aldri tenkt noe over at det har vært noe negativt. alltid rent og ryddig.” • ” Alt er meget bra med unntak av antall strømuttak. Dette er noe som bør være på plass da mange har pc i undervisningen.” • ” Auditoriene er veldig bra. Klasserommene er ikke like bra.” • ” Dårlig luft og for trange plasser.” • ” Er god, men bør være stikkontakter på alle benker i auditorium.”

17 Arbeids-/leseplasser (kun Oslo) • PC-rom i etasje U1-1. • Grupperom i etasje U1 (lukket rom). • Gruppearbeidsplasser (bord med plass til 4-6 personer) i etasje U1-2. • Individuelle arbeidsplasser (studiekuber) i etasje U1-1. • Grupperom i biblioteket (lukket rom). • PC stasjoner i biblioteket. • Gruppearbeidsplasser i biblioteket (bord med plass til 4-6 personer). • Individuelle arbeidsplasser i biblioteket (stillesoner). Hvilke steder liker du å studere (kan velge 3) og hvor tilgjengelig er de?

18 Arbeids-/leseplasser (kun Oslo) • Litt misforhold mellom hvor studenter vil studere og hvor tilgjenglig plassene er. • Siden grupperommene i biblioteket en av mest populær bare 20% grupperommene nevnt at disse plassene er tilgjengelig eller meget tilgjengelig. Det samme gjelder individuelle arbeidsplasser i biblioteket (men litt mer tilgjengelig med 40%). • Ellers ganske lik fordeling mellom hvor studentene liker å studerer mest og hvor de nevnt at plassene var tilgjengelig eller meget tilgjengelig.

19 Arbeids/leseplasser Hvilke av de følgende steder liker du å studere mest? • Individuelle arbeidsplasser i biblioteket mest populær bland både bachelor og master (54% og 62%).

20 Arbeids/leseplasser Hvor tilgjengelig er de følgende arbeidsplasser? Prosent tilgjengelig/meget tilgjengelig • PC stasjoner i biblioteket nevnt som mest tilgjengelig, ikke stor forskjell mellom master/bachelor gruppene.

21 Bibliotekressurser Hvor ofte bruker du, hvor viktig er, og hvor fornøyd er du med tjenester?

22 Bibliotekressurser • Helhets vurdering av biblioteket var rundt 80% nevnt ressurser var bra eller meget bra. • Omtrent 75% mener hjelp av bibliotekpersonalet er viktig eller meget viktig og 75% nevnte at de var fornøyd eller meget fornøyd. (80% for begge blant master gruppen). • 50-60% mener tilgang til relevant trykket litteratur viktig eller meget viktig og 60% fornøyd. • Men, 85% mener tilgang til relevant elektronisk litteratur viktig eller meget viktig (over 90% blant master), og 60% fornøyd.

23 Bibliotekressurser - Tilgjengeligheten til relevant elektronisk litteratur • Omtrent 85% mener viktig eller meget viktig. • Over 90% blant Master og flere sier meget viktig (80%). Hvor viktig?

24 Bibliotekressurser - Tilgjengeligheten til relevant elektronisk litteratur • 60% fornøyd. • 70% blant Master. Hvor fornøyd er du?

25 Bibliotekressurser • 75% sier bra eller meget bra. • 84% blant Master gruppen. Hva er din helhetsvurdering av studiestedets bibliotektilbud?

26 IT-tjenester Hvilke verktøy og tjenester benytter du deg av, og hvor fornøyd er du?

27 IT-tjenester • Majoriteten (omtrent 60%) nevnt kopimaskiner, printere og trådløst/koblet nettverk er bra eller meget bra. • 30% mener tynne klienter PC-er er bra/meget bra og 38% mener student PC-er i lab/klasserom er bra/meget bra. Over halvparten av studentene bruker BIs student PC-er. • 50% fornøyd/meget fornøyd med tilgjengeligheten til IT veiledere/support (10% sier misfornøyd/meget misfornøyd).

28 IT-tjenester • 8 av 10 har egen laptop. • 65% bruker BIs printere. • 50% bruker BIs student PC-er. Hvilke av følgende IT-verktøy og tjenester benytter du deg av?

29 IT-tjenester • 50-55% mener kopimaskiner, printere og nettverk er bra/meget bra. Hva er din oppfatning av kvaliteten på følgende IT-fasiliteter?

30 IT-tjenester • 50% fornøyd. • 40% blant executive gruppen. Hvor fornøyd er du med tilgjengeligheten til IT-veiledere/support?

31 Studieadministrative tjenester (kun Oslo) • Eksamenskontoret. • Bachelor administrasjonen. • Master administrasjonen. • Executive administrasjonen. • Institutt administrasjonen. Hvor fornøyd er du med:?

32 Studieadministrative tjenester (kun Oslo) • Majoriteten fornøyd eller meget fornøyd med service, kunnskapsnivå og tilgjengelighet av master, bachelor, executive, institutt administrasjon og eksamenskontoret blant de som har brukt de. • 70% har brukt eksamenskontoret, 60% har brukt bachelor admin, 35% brukt master admin, 30% brukt executive admin og 30% har brukt institutt admin. • Prosent misfornøyd under 10 prosent bortsett fra eksamenskontoret: Rundt 20% misfornøyd eller meget misfornøyd med service, kunnskapsnivå og tilgjengelighet.

33 Studieadministrative tjenester - Eksamenskontoret • Omtrent 60% fornøyd/meget fornøyd. • 20% misfornøyd eller meget misfornøyd. Hvor fornøyd er du med eksamenskontoret i forhold til følgende egenskaper? Bare de som har brukt.

34 Studieadministrative tjenester - Bachelor • Omtrent 60% fornøyd/meget fornøyd. • 10 - 15% misfornøyd eller meget misfornøyd. Hvor fornøyd er du med bachelor administrasjonen i forhold til følgende egenskaper? Bare de som har brukt.

35 Studieadministrative tjenester – Master administrasjonen • Omtrent 70% fornøyd/meget fornøyd. • 10% misfornøyd eller meget misfornøyd. Hvor fornøyd er du med master administrasjonen i forhold til følgende egenskaper? Bare de som har brukt.

36 Administrative tjenester generelt • 50% av master-gruppen fornøyd eller meget fornøyd, 55% av bacheler-gruppen fornøyd, 70% blant executive studenter. • 20% av master-gruppen misfornøyd eller meget misfornøyd.

37 Administrative tjenester Hvor fornøyd er du generelt med administrative tjenester på BI? • 60% fornøyd. • 70% blant executive gruppen.

38 Studentkantine Hvor ofte bruker du, og hvor fornøyd er du med kantinen?

39 Studentkantine • 60% kjøper sjelden mat i kantinen. • 35% misfornøyd eller meget misfornøyd med vareutvalg, 40% misfornøyd med variasjon i vareutvalg, 33% misfornøyd med sunnhet av maten, 30% misfornøyd med mat-merking. • Omtrent 50% fornøyd med kaffebarene og Amigo. • 30% fornøyd med food court.

40 Studentkantine Hvor fornøyd er du med følgende egenskaper knyttet til studentkantinen? • Omtrent 30% fornøyd med vareutvalget. • 20% fornøyd med mat- merking.

41 Studentvelferd Hvilke tjenester kjenner du til, og hvor fornøyd er du? • Rom for Tro og Tanke • BI Inner • Studentprest • Studentbolig • Studentidretten • Studenthelsetjeneste • Studentrådgivning

42 Studentvelferd • Mange kjenner til studentrådgivning (70%) men mindre enn 50% kjenner til de andre tjenestene. • 10% har brukt studentrådgivning, 20% har brukt studenthelsetjenesten og 30% har brukt studentidretten, majoriteten av de som har brukt er fornøyd eller meget fornøyd.

43 Sosialt miljø Hvordan opplever du miljøet på BI: • Mangfoldig studiemiljø: et miljø der det er plass for et bredt utvalg av aktiviteter og at studentene utgjør en variert og allsidig gruppe. • Inkluderende studiemiljø: et åpent miljø der alle blir regnet med, sett og hørt. • Tolerant studiemiljø: et miljø som tar imot alle grupper studenter med romslighet, raushet og vidsyn.

44 Sosialt miljø • 80 % mener miljøet er mangfoldig, 70% mener det er tolerant, 60% mener det er inkluderende. • Master-gruppen er mer positiv enn de andre.

45 Sosialt miljø Mobbing • Omtrent 1 av 10 Master studenter mener de har opplevd mobbing eller trakassering fra en BI ansatte.

46 Undersøkelsen: • Åpen spørsmål om hvilken rom og auditori de var misfornøyd med fungerte dårlig. • Tidsbruk på campus – er dette interessant? • Legge til et spørsmål om plass for egenskaper til klasserommene. • Hva skal vi gjøre med mobbing spørsmål?


Laste ned ppt "Fasilitetsundersøkelsen– BI Oslo 2010 Sammendrag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google