Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”1 av 5 i 6” Hvor står Telenor i 2005? Profilutviklingen 1994-2005 Kilde: Profilundersøkelse av Store Norske Bedrifter gjennomført av MMI Univero MMI Univero.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”1 av 5 i 6” Hvor står Telenor i 2005? Profilutviklingen 1994-2005 Kilde: Profilundersøkelse av Store Norske Bedrifter gjennomført av MMI Univero MMI Univero."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”1 av 5 i 6” Hvor står Telenor i 2005? Profilutviklingen 1994-2005 Kilde: Profilundersøkelse av Store Norske Bedrifter gjennomført av MMI Univero MMI Univero AS Høsten 2005 leif.henrik.husom@mmi.no

2 Grunnlaget for profilens betydning: Holdninger styrer handlinger  Profilen er markedets subjektive oppfatninger av bedriften med hensyn til de faktorer som det er spurt om i undersøkelsen  De subjektive oppfatningene påvirker etterspørsel og valg av forretningsforbindelse  De subjektive oppfatningene blir derfor bedriftenes objektive virkelighet i markedet  Profilen gir et tilnærmet sant bilde av bedriftenes sterke og svake sider i markedets øyne  Profilen blant folk flest påvirker holdninger hos andre viktige målgrupper, f.eks. innen offentlig forvaltning, politisk miljø, pressen, undervisning/ forskning  Holdninger skapes i privatmarkedet!

3 Kort om undersøkelsen  Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til store norske bedrifter i befolkningen – MERK: Undersøkelsen måler bedrifter – ikke produktmerker  Profilmåling av totalt 116 bedrifter i 14 bransjer er evaluert  Gjennomført årlig siden 1992  Utvalg og metode: – Landsrepresentativt utvalg av personer over 15 år vervet på MMIs personlige omnibus – Skjemaet hentet en uke etter – Fra 990 spurte, mottok vi utfylte og godkjente skjema fra 875 personer – Feltperiode: 23. mai – 2. juni 2005 – Svarprosent: 88,4%

4 Profilfaktorene i kartleggingen  TOTALINNTRYKK - Hvilket inntrykk man har av en bedrift alt i alt, der man tar hensyn til alle kunnskaper og inntrykk man har av bedriften.  MILJØBEVISSTHET - Hvilket inntrykk man har av en bedrift med hensyn til vern av miljøet i videste forstand, både når det gjelder egen produksjon og bruk av produkter generelt.  SAMFUNNSANSVAR OG MORAL- Oppfatningen man har av en bedrifts evne og vilje til å følge lover og regler, og til å opptre rettferdig og ansvarsfullt ovenfor ansatte, kunder, forbrukere og myndigheter.  ØKONOMI OG LØNNSOMHET - Hvilket inntrykk man har av en bedrift når det gjelder økonomiske resultater og finansiell styrke.  REKLAME OG INFORMASJON - Hvilket inntrykk man har av en bedrift når det gjelder reklame for egne varer og tjenester, samt informasjon utad om egen virksomhet.

5 I 2004 var Tine høyest med 79% i score for godt inntrykk…

6 I 2005 er TV2 en klar vinner med 81% score for godt totalinntrykk! Tine rykket ned til 25. plass….

7 Telenors plassering i 2005….? •1999: 8 •2000: 16 •2001: 22 •2002: 36 •2003: 48 •2004: 44… •Fortsatt marginal fremgang…? •Stor fremgang? •Status quo…? •Eller…?

8 I fjor var Telenor godt plassert på ”side 2…”

9 I år er Telenor på side 1! Telenor har gått frem til nr. 30 på rangeringen En fremgang på 14 plasser…

10 Telenor har definitivt snudd den negative trenden! DnB NOR før 2003= DnB SAS Braathens før 2003= SAS De store bedriftene har både opp- og nedgang. Vanskelig å si om det er en mer eller mindre positiv holdning til større norske bedrifter generelt.

11 Telenor er på lista over bedrifter med størst endring i positivt inntrykk. NetCom har den største positive endringen

12 Fremgangen for Telenor forklares med økt andel positivt inntrykk. Men også andel med negativt inntrykk er lavere enn i fjor…

13 …men Telenor finnes fortsatt i toppen over selskaper med dårlig totalinntrykk…

14 NetCom har gått fra plass nr. 38 (fra 66). Tele2 er nr. 72 (fra 69). Ser vi også på andre målte teknologibedrifter, er det ingenting i resultatene som tyder på at bransjen som sådan har positiv eller negativ utvikling.

15 NetCom har stor økning i andel med positivt inntrykk. For Tele2 er situasjonen mer stabil

16 Telenor har en sterk fremgang i rangeringen i oppfatning om miljøbevissthet, men 6 av 10 har ingen formening 5 høyest rangerte (positivt inntrykk): 1. Coop Norge: 52% 2. Ekornes: 50% 3. NRK: 50% 4. Tine: 48% 5. Gilde Norsk Kjøtt: 47% Telecom selskaper med positivt vs. negativt inntrykk 2005: Positivt: Negativt: Telenor: 29% (24%)12% (18%) Netcom: 24% (16%) 10% (16%) Tele2: 15% (17%)14% (11%)

17 Bra fremgang for Samfunnsansvar og moral siste to år, men Telenor er fortsatt et stykke unna der dere bør være….. 5 høyest rangerte (positivt inntrykk): 1. NRK: 65% 2. Coop Norge: 54% 3. Norsk Tipping: 51% 4. TV2: 50% 5. Gilde Norsk Kjøtt: 45% Telecom selskaper med positivt vs. negativt inntrykk 2005: Positivt: Negativt: Telenor: 29% (26%)34% (35%) Netcom: 24% (17%)16% (20%) Tele2: 15% (19%)21% (17%)

18 For Økonomi og lønnsomhet er Telenor på lista over top10! Befolkningen får med seg budskapet om gode resultater 5 høyest rangerte (positivt inntrykk): 1. Ikea: 73% 2. Norsk Tipping: 69% 3. Statoil: 69% 4. Coop Norge: 66% 5. TV2: 66% Telecom selskaper med positivt vs. negativt inntrykk 2005: Positivt: Negativt: Telenor: 58% (57%) 16% (15%) Netcom: 48% (38%) 9% (8%) Tele2: 33% (35%) 12% (10%)

19 På oppfatning om Reklame og informasjon bekreftes den sterke stillingen til Telenor 5 høyest rangerte (positivt inntrykk): 1. Coop Norge: 70% 2. Norsk Tipping: 69% 3. TV2: 69% 4. IKEA: 68% 5. Gilde Norsk Kjøtt: 64% Telecom selskaper med positivt vs. negativt inntrykk 2005: Positivt: Negativt: Telenor: 58% (57%) 16% (15%) Netcom: 48% (38%) 9% (8%) Tele2: 33% (35%) 12% (10%)

20 Telenor må være fornøyde! …men dere har en jobb å gjøre med å ut av ”verstinglista” (negativt totalinntrykk)  Hovedkonklusjoner: –Telenor går frem 14 plasser på rangeringen! –Telenor har fremgang på alle målte parametere –NetCom har en ennå høyere fremgang enn Telenor – på samtlige parametere –Tele2 går litt tilbake  Videre arbeid for å sikre omdømme: –Fravær av kriser / unngåelse av kriser  Unngå ”de fæle” sakene  Spesielt relatert til forbrukerinformasjon –Stø kurs: forsterke de positive pågående prosessene  Dagligleveransen  Samfunnsengasjementet  Kommunikasjonsstyring (betalt / ubetalt)

21 Vedlegg….  Viser plassering (rangering) til utvalgte bedrifter over tid: –Grafisk –Tabellarisk

22 DnB NOR før 2003= DnB SAS Braathens før 2003= SAS

23 DnB NOR før 2003= DnB SAS Braathens før 2003= SAS

24 DnB NOR før 2003= DnB SAS Braathens før 2003= SAS

25 DnB NOR før 2003= DnB SAS Braathens før 2003= SAS

26 DnB NOR før 2003= DnB SAS Braathens før 2003= SAS

27 DnB NOR før 2003= DnB SAS Braathens før 2003= SAS

28 DnB NOR før 2003= DnB SAS Braathens før 2003= SAS

29 DnB NOR før 2003= DnB SAS Braathens før 2003= SAS

30 DnB NOR før 2003= DnB SAS Braathens før 2003= SAS

31 DnB NOR før 2003= DnB SAS Braathens før 2003= SAS


Laste ned ppt "”1 av 5 i 6” Hvor står Telenor i 2005? Profilutviklingen 1994-2005 Kilde: Profilundersøkelse av Store Norske Bedrifter gjennomført av MMI Univero MMI Univero."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google