Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hafslund - en stor framtidig produsent og bruker av bioenergi Jon Iver Bakken Avdelingssjef Miljø og samfunnsansvar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hafslund - en stor framtidig produsent og bruker av bioenergi Jon Iver Bakken Avdelingssjef Miljø og samfunnsansvar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hafslund - en stor framtidig produsent og bruker av bioenergi Jon Iver Bakken Avdelingssjef Miljø og samfunnsansvar

2 Hafslund i dag

3 Dagens bruk av bioenergi og avfall
Hafslund Fjernvarme Gardermoen: 46 GWh flis Hafslund Fjernvarme Oslo GWh avfall Sustainable development is fundamental to our business. Even though Norway is not a member of EU, Hafslund will contribute to do our share, and in fact, as we regard renewable energy as our core activity we claim that we are part of the solution. An we are a little bit proud of that! Hafslund skal levere samfunnsnyttige produkter, som er til nytte og glede for samfunnet vi leverer til. Dette vil jeg også snakke litt om siden. Hafslund Miljøenergi GWh avfall

4 Noen av våre planer som forbruker av bioenergi.
Hverdagen vår handler om å løse viktige samfunnsoppgaver og å finne riktige løsninger, tjenester og produkter til beste for våre omgivelser

5 Planer - Hafslund Fjernvarme
50 MW kjel fyrt med trepulver basert på oppmaling av trepellets. Erstatter eks. oljekjel på Haraldrud (2011) Biobrenselbasert kraftvarmeverk Klemetsrud Planlagt ytelse Varmeproduksjon 125 MW Netto elproduksjon: 35 MW Energileveranse Varmeproduksjon: 500 GWh/år Elproduksjon: 140 GWh/år Brensel: Flis, bark, grener/topper og rent returtrevirke I tillegg spisslastkjeler basert på trepulver og bioolje (150 MW) Lang planprosess og tre års byggetid. Oppstart 2013 Erstatte fyringsolje med bioolje i flere varmesentraler. Forsøk pågår, men markedet er ikke modent og man sliter med ujevn kvalitet

6 Planer - Hafslund Fjernvarme forts.

7 Øvrige planer - utdrag BWtE - anlegg for energiutnyttelse av avfallsbasert brensel på Borregaard GWh. I drift 2009 / Erstatter tungolje. Biogassanlegg (Mosseporten Miljøenergi AS) Fjernvarme Sarpsborg – avfall og bio som grunnlast. Helhetlig fjernvarmeprosjekt Nedre Glomma – avfall og bio som grunnlast Utvikle varmemarkedet for små/medium store anlegg for produksjon av industridamp basert på flis/pellets/avfall. Erstatte olje med fornybar energi. Etc.

8 Noen av våre planer som produsent av bioenergi.
Hverdagen vår handler om å løse viktige samfunnsoppgaver og å finne riktige løsninger, tjenester og produkter til beste for våre omgivelser Noen av våre planer som produsent av bioenergi. s.8

9 Vi bygger Europas største pelletsfabrikk
Hafslund er majoritetseier i selskapet BioWood Norway som bygger Europas største pelletsfabrikk i Averøy ved Kristiansund. Budsjett på 500 millioner NOK. Forbruket av råvirke vil bli 1,2 millioner kubikkmeter per år, og den årlige pelletsproduksjonen tonn, tilsvarer i overkant av 2 TWh. 35 ansatte Råstoff hentes fra Canada, Liberia, Baltikum og gjerne Norge. Flis fraktes i store skip med lavt energiforbruk per tonn. God tilgang på råstoff. Hovedtyngden av produksjonen vil skipes ut i bulk. Markedet er hovedsakelig kraftverk og industrielle kunder. Mange kullkraftverk kan benytte inntil 20 % pellets uten større ombygginger

10 Oversikt Pile Plant Port area Loading Unloading pellets raw materials
Pellet silos Plant 50x50m

11 Produksjonsprosess - skisse (Exergy)
1 2 3 4 Tørkeprosess Pelletering Energiproduksjon El produksjon

12 En stor byggeplass i dag!

13 Dypvannskaia blir sentral

14 Markedet BioWood Norway

15 Solid miljøgevinst, til tross for lang transport
Gram CO2 / kWh el. Net emission from burning Net emission from transport

16 Forretningsidé Vi leverer framtidens energiløsninger og infrastruktur. Enkelt og effektivt.


Laste ned ppt "Hafslund - en stor framtidig produsent og bruker av bioenergi Jon Iver Bakken Avdelingssjef Miljø og samfunnsansvar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google