Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

S.1 Hafslund - en stor framtidig produsent og bruker av bioenergi Jon Iver Bakken Avdelingssjef Miljø og samfunnsansvar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "S.1 Hafslund - en stor framtidig produsent og bruker av bioenergi Jon Iver Bakken Avdelingssjef Miljø og samfunnsansvar."— Utskrift av presentasjonen:

1 s.1 Hafslund - en stor framtidig produsent og bruker av bioenergi Jon Iver Bakken Avdelingssjef Miljø og samfunnsansvar

2 s.2 Hafslund i dag

3 Dagens bruk av bioenergi og avfall Hafslund Fjernvarme Gardermoen: 46 GWh flisHafslund Fjernvarme Oslo - 566 GWh avfallHafslund Miljøenergi - 143 GWh avfall

4 Hverdagen vår handler om å løse viktige samfunnsoppgaver og å finne riktige løsninger, tjenester og produkter til beste for våre omgivelser s.4 Noen av våre planer som forbruker av bioenergi.

5 Planer - Hafslund Fjernvarme 50 MW kjel fyrt med trepulver basert på oppmaling av trepellets. Erstatter eks. oljekjel på Haraldrud (2011) Biobrenselbasert kraftvarmeverk Klemetsrud –Planlagt ytelse Varmeproduksjon125 MW Netto elproduksjon:35 MW –Energileveranse Varmeproduksjon:500 GWh/år Elproduksjon:140 GWh/år –Brensel: Flis, bark, grener/topper og rent returtrevirke –I tillegg spisslastkjeler basert på trepulver og bioolje (150 MW) –Lang planprosess og tre års byggetid. Oppstart 2013 Erstatte fyringsolje med bioolje i flere varmesentraler. Forsøk pågår, men markedet er ikke modent og man sliter med ujevn kvalitet

6 Planer - Hafslund Fjernvarme forts.

7 Øvrige planer - utdrag BWtE - anlegg for energiutnyttelse av avfallsbasert brensel på Borregaard. 225 GWh. I drift 2009 / 2010. Erstatter tungolje. Biogassanlegg (Mosseporten Miljøenergi AS) Fjernvarme Sarpsborg – avfall og bio som grunnlast. Helhetlig fjernvarmeprosjekt Nedre Glomma – avfall og bio som grunnlast Utvikle varmemarkedet for små/medium store anlegg for produksjon av industridamp basert på flis/pellets/avfall. Erstatte olje med fornybar energi. Etc.

8 Hverdagen vår handler om å løse viktige samfunnsoppgaver og å finne riktige løsninger, tjenester og produkter til beste for våre omgivelser s.8 Noen av våre planer som produsent av bioenergi.

9 s.9 Vi bygger Europas største pelletsfabrikk Hafslund er majoritetseier i selskapet BioWood Norway som bygger Europas største pelletsfabrikk i Averøy ved Kristiansund. Budsjett på 500 millioner NOK. Forbruket av råvirke vil bli 1,2 millioner kubikkmeter per år, og den årlige pelletsproduksjonen 450 000 tonn, tilsvarer i overkant av 2 TWh. 35 ansatte Råstoff hentes fra Canada, Liberia, Baltikum og gjerne Norge. Flis fraktes i store skip med lavt energiforbruk per tonn. God tilgang på råstoff. Hovedtyngden av produksjonen vil skipes ut i bulk. Markedet er hovedsakelig kraftverk og industrielle kunder. Mange kullkraftverk kan benytte inntil 20 % pellets uten større ombygginger

10 Oversikt Port area Loading Unloading pelletsraw materials Pile Pellet silos Plant 50x50m

11 Produksjonsprosess - skisse (Exergy) 1 2 3 4 1.Tørkeprosess 2.Pelletering 3.Energiproduksjon 4.El produksjon

12 En stor byggeplass i dag!

13 Dypvannskaia blir sentral

14 Markedet BioWo od Norwa y

15 Solid miljøgevinst, til tross for lang transport Net emission from burning Net emission from transport Gram CO 2 / kWh el.

16 Forretningsidé Vi leverer framtidens energiløsninger og infrastruktur. Enkelt og effektivt. s.16


Laste ned ppt "S.1 Hafslund - en stor framtidig produsent og bruker av bioenergi Jon Iver Bakken Avdelingssjef Miljø og samfunnsansvar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google