Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Program Karrieresenteret i Vesterålen Arbeidsmarkedet Nettsteder til bruk i karriereveiledninga Muligheter i ungdomsskole og vgo til helt eller delvis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Program Karrieresenteret i Vesterålen Arbeidsmarkedet Nettsteder til bruk i karriereveiledninga Muligheter i ungdomsskole og vgo til helt eller delvis."— Utskrift av presentasjonen:

1 Program Karrieresenteret i Vesterålen Arbeidsmarkedet Nettsteder til bruk i karriereveiledninga Muligheter i ungdomsskole og vgo til helt eller delvis opplæring i bedrift. Overgangsrutiner mellom ungdomsskole og videregående opplæring Rutiner for praksiskurs i uke 45 Forslag til temaer på neste samling Lunsj klokka 12.30 Kl 15.00 Slutt

2

3 Muligheter for mer praksis 1.2 Omdisponering av inntil 25 prosent av timetallet i fag for den enkelte elev. Skoleeier kan omdisponere inntil 25 prosent av timene som er fastsatt i det enkelte fag for enkeltelever når det er grunn til å anta at dette vil kunne føre til bedre måloppnåelse i fagene samlet sett for den enkelte elev. Slik omdisponering av timer forutsetter at målene i læreplanene for fag ikke blir fraveket, og krever samtykke fra den enkelte elev/lærling/foresatte. Kriteriene og prosedyrene for spesialundervisning må følges dersom det skal kunne gjøres avvik fra målene i læreplanen. Det presiseres at både i grunnskolen og i videregående opplæring må omdisponeringen innenfor 25 prosentrammen ta utgangspunkt i den enkelte elev og bygge på individuelt samtykke. Dette betyr at skoleeier ikke kan disponere disse timene for hele skoler eller grupper av elever. Omdisponeringen er ikke en rettighet og forutsetter en administrativ beslutning, ikke et enkeltvedtak. Omdisponering av timer avtales skriftlig, vanligvis ikke lenger enn for ett skoleår av gangen og med utgangspunktet i timetallet i fagene på hvert årstrinn. I særlige tilfeller kan en i grunnskolen, på grunnlag av lokalt fastsatt fordeling av timer på årstrinn, omdisponere innenfor de nivåene det er fastsatt kompetansemål for (etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn) for den enkelte elev. Omdisponering av timer kan bare skje mellom fag med nasjonal læreplan. Vedlegg 1 avsnitt 1.2. til Udir 1-2011

4 Nettsteder Karriere-vesteralen.no It’s learning

5 Muligheter for VGO i bedrift Vanlig ordning. Elev på skole i 2 år og lærling i 2 år. lærling – Søkes inn 1. mars med eller uten ønske om tilpasset opplæring – Søkes inn 1. februar for særskilt tilrettelagt opplæring, men målet er fag- eller svennebrev

6 Lærekandidat. Grunnkompetanse. Lærekandidat Målene i skole og bedrift tilpasses eleven / lærekandidaten. – 2 år i skole – 2 år i bedrift Krav: – Begrunnelse for STO eller – Ikke bestått i ett eller flere fag på vg1 / vg2

7 4 år lærling eller lærekandidat Krav: – Ingen spesielle inntakskrav ut over det vanlige. – Utfordringen er å finne en bedrift – Må ta alle fellesfagene på en eller annen skole. Disse kan fordeles over 4 år. – Særskilt tilrettelagt opplæring kan være aktuelt for fellesfagene i skole. Lærekandidat er et godt alternativ

8 Praksiskandidat. – Voksne med minimum 5 års allsidig praksis. – Må som regel ”fylle på med” noe teori før fagprøven. – Ingen krav til fellesfag Praksisbrev. Prøveordning i noen fylker.

9 Overgangsrutiner mellom ungdomsskole og vgo OVERGANGSSKJEMA GRUNNSKOLE -VGS VERSJON Sortland OVERGANGSSKJEMA GRUNNSKOLE -VGS VERSJON Sortland Overgangsskjema2009-2010.doc Overgangsskjema i Salten RUTINER FOR BRUK AV OVERGANGSSKJEMA Karriereplan overgang grunnskole – vgo Karriereplan i Salten

10 Rutiner for praksiskurs i uke 45 Alle elevene fører opp fire ønsker i prioritert rekkefølge. Dette er i tilfelle det ikke er mulig å oppfylle det første ønsket til alle. Dette skjemaet brukes for påmelding til karrieredagene i videregående skole. I kolonnene "Ønsker" skrives det koder for de forskjellige utdanningsprogrammene. Skjemaet sendes som vedlegg til e-post til post@karriere-vesteralen.no innen 10. oktober. skjemaetkoderpost@karriere-vesteralen.no Etter at skjemaet er sendt er det ikke anledning til å endre ønsker. Det er viktig at skjemaet som sendes er elektronisk (ikke skannet eller fakset) og at de rette kodene brukes. Dette har påført oss mye ekstra arbeid og forårsaket forsinkelser. Ungdomsskolene sender en e-post til post@karriere- vesteralen.no med navn og mobilnummer til de lærerne som følger elevene under besøket. En lærer for hver klasse som deltar. Frist 21. oktober. Lærerne fra ungdomsskolen har egne oppgaver på besøksdagene.post@karriere- vesteralen.nooppgaver på besøksdagene

11 De videregående skolene må sende e-post til post@karriere- vesteralen.no med beskjed om eventuelle endringer i tabellen koder. Frist 24. september.post@karriere- vesteralen.no koder De må også sende makstall for deltakere pr dag på de forskjellige utdanningsprogrammene. Frist 13. oktober. Ingen beskjed betyr ubegrenset antall eller det samme som i fjor. De må også sende en kortfattet beskrivelse av programmet for hvert utdanningsprogram, frammøte tid og sted og eventuell annen informasjon til de besøkende. Frist 1. oktober Endelig liste med navn på hver enkelt elev blir sendt ungdomsskoler og vgs den 25. oktober.

12 Forslag til temaer på neste samling


Laste ned ppt "Program Karrieresenteret i Vesterålen Arbeidsmarkedet Nettsteder til bruk i karriereveiledninga Muligheter i ungdomsskole og vgo til helt eller delvis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google