Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN Vedtektene sier blant annet:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN Vedtektene sier blant annet:"— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN Vedtektene sier blant annet:
Endring av oppholdstid etter søknad, skjema fås i bhg 3 mnd oppsigelsestid, skjema fås i bhg Permisjon kan gis etter søknad, skjema fås i bhg. Åpningstider ,max oppholdstid 9 timer. Dvs at barn som kommer kl 07, må hentes innen kl Familiebarnehagen har åpningstid Alle barn må ha 4 uker ferie i løpet av bhg.året, husk å gi beskjed når barnet tar ferie. 1

2 PLANARBEID RAMMEPLAN : gi foreldre innsikt i bhg virksomhet og ha mulighet til medvirkning og medbestemmelse i henhold til Barnehagelovens §4. Skal gi foreldre informasjon om hva de kan forvente av barnehagen Foreldre skal få være med å evaluere /vurdere arbeidet som gjøres i bhg 2

3 ÅRSPLAN Bhb.loven sier en del om innholdet i bhg, og årsplanen skal følge opp dette. Årsplan for 11/12 må fastsettes i SU, og vi legger den ut på hjemmesida vår. Informasjon om prosjekt/temaarbeid fås på avdelingene 3

4 Overgang barnehage/skole
Hgsd.kommune har laget som sikrer gode rutiner ved overgang til skolen Plan over hva vi skal jobbe med i TU- TI-NA (førskolegruppa vår) Sikre barn med norsk som andrespråk og barn med spes.behov god overgang til skole 4

5 VALG Foreldrearbeidsutvalget
Det skal velges 2 repr fra hver avdeling til FAU.Disse er kontaktpersoner for alle foresatte på sin avdeling. Det er disse dere må henvende dere til hvis det er saker dere ikke vil ta opp med personalet. Tar seg av dugnader og evt. foreldrearrangement Kan også innkalle til FORELDRERÅD(består av alle foreldrene i bhg) hvis det er saker som angår alle f.eks innføring av matpenger Medlemmene i FAU velger 2 repr til å sitte i SU SU består av foreldre, ansatte og andelshavere,og skal være et rådgivende,kontaktskapende og samordnede organ. De skal forelegges : årsplan,budsjett, driftsendringer,arealutnyttelse mv 5

6 VERKTØY I forkant av foreldresamtaler og evt tilmelding til PPT bruker vi følgende hjelpemiddel: ASKELADDEN, språkscreeningstest for førskolebarn TRAS – tidlig registrering av språkutvikling ALLE MED!- sosial/ lekeutvikling MIO- går på matte, individ og omgivelser Andre tilbud:Marthe-Meo veiledning.PMTO 6

7 ANNET : Det skal ikke parkeres foran porten!!
Vi vil ikke at barna skal gå ut porten alene, de må vente på den som henter barnet!!!! Porten skal være lukket! RESPEKTER STENGETIDEN!! 7


Laste ned ppt "VELKOMMEN Vedtektene sier blant annet:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google