Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PROSJEKTORGANISERING Styringsgruppe: Birgit Larsen – Fylkesbiblioteket Kristin Strand Iden – Lenvik bibliotek Paul Henrik Kielland – TB Synnøve Baustad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PROSJEKTORGANISERING Styringsgruppe: Birgit Larsen – Fylkesbiblioteket Kristin Strand Iden – Lenvik bibliotek Paul Henrik Kielland – TB Synnøve Baustad."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 PROSJEKTORGANISERING
Styringsgruppe: Birgit Larsen – Fylkesbiblioteket Kristin Strand Iden – Lenvik bibliotek Paul Henrik Kielland – TB Synnøve Baustad – TB Ellen BL – Prosjektleder Arbeidsgruppe: Trine Mellem– Fylkesbiblioteket David Sæther – Lenvik bibliotek Ellen BL – Prosjektleder og TB Intern arbeidsgruppe TB: Silje Johannessen, Johanna Stormbom, Elin Paulsen Ellen BL

4 Framtidas kunnskapsarena
Nord- Troms Bibliotekene Leseglede – kunnskap – læring Et regionalt prosjekt Interkommunalt samarbeid Tverrfaglig samarbeid Utvikling og nyskaping Utvikling i bibliotekene og lokale samarbeid. Samarbeid regionalt: regionkontoret for Nord-Troms, Halti kvenkultursenter, samisk språksenter og Samisk bibli.tjeneste for Troms Nyskapning – diverse tiltak som er kommet i gang. Målsetningene for prosjektet Framtidas kunnskapsarena Fire satsningsområder: biblioteket som kunnskapsressurs for barnehagene og skolene, studiebibliotekene og flerkulturelle bibliotektjenester. Gjennom samarbeidet med barnehage, grunnskole, studiesentra og språksentra vil bibliotekene i regionen legge til rette for læring og være kunnskaps- og læringsarenaer gjennom hele utdanningsløpet. Med utgangspunkt i vår bibliotekplan og målene i Kunnskapsløftet i skolen, skal vi heve kvaliteten på bibliotektjenesten til målgruppen. Målet er at alle barn og unge skal få det samme tilbudet fra biblioteket i hele Nord-Troms uansett i hvilken kommune de bor i.

5 Organisasjonskart Omorganisering – oktober 2012
Prosjektleder Prosjekt- medarbeider Styringsgruppe Tverrfaglig ressursgruppe Lokale grupper i hver kommune Arbeidsgruppe Omorganisering – oktober 2012

6 Årshjul 2014 Januar Samisk/kvensk turne med bokbussen
til førskolebarn/1.klasse IBBY lydbilde Desember  IBBY 2014 November Ole Bok 2-åringer Uke 47 Februar Utstilling i bibliotekene m.m. Samefolkets dag 6. februar Oktober Ole Bok 4-åringer Uke 44 Informasjonskompetanse 8.trinn – Usikkert tidspunkt – felles uke? Mars Poesiens dag 21. mars Utstilling i bibliotekene 74. Bibliotekmøtet – kombineres med en studietur? September Litteraturformidling 1.kl Ole Bok Les for svingende – avslutning bibliotekkosekveld/bokfest April Verdens bokdag 23.april Utstilling i bibliotekene m.m. Årshjul 2014 August Litteraturfkasse om mobbing 5.trinn Tidspunkt – ved behov og i samarb. med skolen Informasjonsskriv på foreldremøte i barnehage og skole Mai Ole Bok 6-åringer Uke 21 Juni Paaskiviikkoo – fast til 5.trinn Forfatterbesøk 8.trinn lyd/bilde? Les for svingende 2014 Juli RidduRiddu

7

8 VERTSKOMMUNEPROSJEKTET
Styringsgruppe med representanter fra kommunal administrasjon, skole og bibliotek Prosjektleder Nettverk lokale bibliotekansatte Biblioteksjef Rådgiver fra Fylkesbiblioteket

9

10


Laste ned ppt "PROSJEKTORGANISERING Styringsgruppe: Birgit Larsen – Fylkesbiblioteket Kristin Strand Iden – Lenvik bibliotek Paul Henrik Kielland – TB Synnøve Baustad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google