Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pål Nystuen, forsker / psykolog Sosialtjenesteforskning Sosial- og helsedirektoratet e-post:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pål Nystuen, forsker / psykolog Sosialtjenesteforskning Sosial- og helsedirektoratet e-post:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pål Nystuen, forsker / psykolog Sosialtjenesteforskning Sosial- og helsedirektoratet e-post: pal.nystuen@shdir.no www.angelfire.com/folk/losning.html

2 ”Sentrale trekk i dagens arbeidsliv” ”Sentrale trekk i dagens arbeidsliv” ”En ny måte å bli gal på!” Trond Øgrim”En ny måte å bli gal på!” Trond Øgrim ”Det er aldri for sent å få et lykkelig arbeidsliv!” Ben Furman”Det er aldri for sent å få et lykkelig arbeidsliv!” Ben Furman ”Underorganisering” Lars Andersen”Underorganisering” Lars Andersen

3 Spørsmål til dere: Hva er sentrale trekk i dagens arbeidsliv? Diskutér to & to i noen minutter

4 Ting jeg tenkte på; Manglende meningsinnholdManglende meningsinnhold Liten kontroll – avmaktsfølelseLiten kontroll – avmaktsfølelse Grenseløshet mellom jobb & fritidGrenseløshet mellom jobb & fritid Uoversiktlige tilbudUoversiktlige tilbud Trenger å kunne kjenne etter i magen hva man vil bruke arbeidslivet tilTrenger å kunne kjenne etter i magen hva man vil bruke arbeidslivet til

5 Verdens helseorganisasjons (WHO) o mråder for å styrke psykisk helse i arbeidslivet: øke arbeidsgivernes oppmerksomhet for temaet mental helse identifisering av felles mål og positive aspekter ved arbeidsprosessen (fremme arbeidsglede) skape balanse mellom krav og ferdigheter trening i sosiale ferdigheter utvikle det psykososiale klimaet på arbeidsplassen tilbud om konsultasjon/samtaler kompetanseutvikling/etterutdanning tidlige rehabiliteringsstrategier

6 Noen tall (1997 og 1998) Over 50000 arbeidstakere sykmeldt over 16 dager på grunn av psykiske problemer hvert år Utgjør ca 17% av alle sykmeldingstilfeller Bruker 31,5% av sykmeldingsdagene 62,3% kvinner og 37,7% menn Forekomsten øker med alderen ”De vanlige” typer problemer forekommer hyppigst Fra 1994 til 1999 er antall fraværsdager for denne gruppen nesten doblet, fra 2 til 3,9 millioner dager

7 Sykefravær på grunn av psykiske problemer fordelt på diagnoser:

8 Forløpet i sykefraværsperioden

9 Veien videre? Løsninger i arbeid

10 Sandman-utvalget skriver; Sitat, side 15: "De siste årene har økningen i sykefraværet omfattet alle typer diagnoser, men den prosentvise økningen har vært størst for sykefravær knyttet til psykiske lidelser. Også når det gjelder tilgangen til uførepensjon har det vært en sterk vekst i stønadsmottakere med psykiske lidelser. Mange av de sykefraværstiltakene som har vært satt i gang de senere år har vært rettet mot personer med muskel- og skjelettlidelser. Dette gjelder særlig innenfor forsøksvirksomhet. I årene framover vil det være behov for å finne fram til særskilte tiltak for personer med psykiske lidelser."Sitat, side 15: "De siste årene har økningen i sykefraværet omfattet alle typer diagnoser, men den prosentvise økningen har vært størst for sykefravær knyttet til psykiske lidelser. Også når det gjelder tilgangen til uførepensjon har det vært en sterk vekst i stønadsmottakere med psykiske lidelser. Mange av de sykefraværstiltakene som har vært satt i gang de senere år har vært rettet mot personer med muskel- og skjelettlidelser. Dette gjelder særlig innenfor forsøksvirksomhet. I årene framover vil det være behov for å finne fram til særskilte tiltak for personer med psykiske lidelser." Side 22: "Utvalget anbefaler at det settes i gang et samarbeid mellom ulike fagmiljøer for å utarbeide et helhetlig opplegg for vurdering av funksjon i forhold til arbeid.”Side 22: "Utvalget anbefaler at det settes i gang et samarbeid mellom ulike fagmiljøer for å utarbeide et helhetlig opplegg for vurdering av funksjon i forhold til arbeid.”

11 Tidlig løsningsrettet oppfølging for sykmeldte arbeidstakere med psykiske problemer og/eller muskel- skjelettlidelser Løsninger i arbeid LØFT Oppgave

12 Vi følger opp med telefon Sykmeldte med psykiske problemer og/eller muskel skjellet lidelser i Oslo Bare tilbud i brev Telefon Opptak til prosjektet, økt informasjon om reaksjoner på tilbudet

13 Reaksjoner fra de vi kontakter Svarprosent: 66

14 Positiv – nøytral- negativ Svarprosent: 58,5

15 Hvilke virkninger har tilbudene om løsnings- rettede samtaler og/eller veien-videre-kurs?   Brev fra trygdekontoret til sykmeldte der Trygdekontoret gir tilbud om å være med i prosjektet   Halvparten av de som ønsker det får tilbud om oppfølging ved ”veien-videre-kurs” eller samtaler   50% sjanse til å være med

16 Virker tiltakene i prosjektet? 6-10 uker 26 uker: Spørreskjema Sykmeldte med psykiske problemer og/eller muskel- skjellet- lidelser som ønsker individuelle samtaler eller kurs Kontroll Tiltak Sykefravær, livskvalitet, kostnader, bruk av tjenester, tilfredshet Rocket scientist

17 Veien-videre-kurs: fellessamlinger Introduksjon og bli kjent Kvalitetssykemelding. Hvordan lage gode hverdager, Gleden over de små tingene, Gi deg selv en kvalitetssykemelding Selvfølelse. Om å være aktør i eget liv, Hvordan bidra selv til egen selvfølelse Kommunikasjon. Tørre å være synlig, Å sette grenser for seg selv Kommunikasjon. Tørre å være synlig, Å sette grenser for seg selv Kommunikasjon og konflikthåndtering. Å løse vanskelige konflikter, Møtet med andre i en fastlåst situasjon Vanskelige valg. Ønsker og drømmer som utgangspunkt for valg, Trygghet og angst i valgsituasjoner, Hvordan komme ut av ambivalens Stressmestring. Hva er stress, Hvordan håndtere stress Avslutning

18 Spørsmål til dere: Hvordan skal samfunnet møte økningen i sykefravær? Hvem skal gjøre hva, når, sammen med hvem? Hva er hjelpernes rolle? Hva syns dere om tiltakene prosjektet prøver ut? Diskutér to & to i noen minutter

19 Hva kan vi jobbe med i Norge? Forenkle og samordne hjelpesystemeneForenkle og samordne hjelpesystemene Prioritere tidlig oppfølging og forebyggingPrioritere tidlig oppfølging og forebygging Vektlegge kontakten med bedriftenVektlegge kontakten med bedriften Tilpasse arbeidssituasjonenTilpasse arbeidssituasjonen Tilby reelle arbeidssituasjoner for tilbakeføringTilby reelle arbeidssituasjoner for tilbakeføring Vektlegge mestring, funksjon og løsningerVektlegge mestring, funksjon og løsninger Utvikle arbeidsgledeUtvikle arbeidsglede

20 Hva med framtida & behandling / oppfølging? Klientsentrert, informert & utfallsstyrt behandling (Miller, Duncan & Hubble)Klientsentrert, informert & utfallsstyrt behandling (Miller, Duncan & Hubble)Miller, Duncan & HubbleMiller, Duncan & Hubble Fra ekspertråd til informerte valgFra ekspertråd til informerte valg Prioritere ressurser til det vi vet virkerPrioritere ressurser til det vi vet virker

21 Prozac


Laste ned ppt "Pål Nystuen, forsker / psykolog Sosialtjenesteforskning Sosial- og helsedirektoratet e-post:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google