Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ped-oppdrag: Barn og læring – alene eller sammen med andre? Seminargruppe 4: LÆRING OG MEDELEVER Praksisgruppe 71, 1R, høst 2009 Amund, Anette, Karoline.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ped-oppdrag: Barn og læring – alene eller sammen med andre? Seminargruppe 4: LÆRING OG MEDELEVER Praksisgruppe 71, 1R, høst 2009 Amund, Anette, Karoline."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ped-oppdrag: Barn og læring – alene eller sammen med andre? Seminargruppe 4: LÆRING OG MEDELEVER Praksisgruppe 71, 1R, høst 2009 Amund, Anette, Karoline og Solfrid

2 Problemstilling Lærer medelevene av hverandre? I så fall på hvilken måte?

3 Hva er læring? Mange ulike definisjoner og oppfatninger. Definisjon i følge L06: – ”Læring er noe som skjer med og i eleven. Undervisning er noe som blir gjort av en annen. God undervisning setter læring i gang – men den fullbyrdes ved elevens egen innsats. Den gode lærer stimulerer denne prosessen.” Tre dimensjoner: 1. Innhold 2. Prosess 3. Funksjon

4 Sosiokulturell læringsteori Lev Vygotsky (1896-1934) Læring er en sosial prosess. Språket er sentralt. Proksimale utviklingssonen.

5 Den proksimale utviklingssonen http://kurs.hihm.no/022135/Naturundring/PedTeorier/den_proksimale_u tviklingssone.htm

6 Samarbeid Arbeide sammen for å nå felles mål. Positiv gjensidig avhengighet. Forskning der samarbeidspregete, konkurransepregete og individuelle arbeidsmåter har blitt sammenlignet. Læreplan legger vekt på samarbeidslæring.

7 Observasjoner Elev opp til tavle for å løse oppgaven, samt å forklare sin tankemåte.

8 http://www.gyldendal.no/multi/1- 4smartetavler/multi4abm/

9 Observasjoner Forklare og hjelpe sidemannen med å løse en oppgave.

10 Avslutning Elevene lærer av hverandre. Knytte observasjonene opp mot teorien og egne erfaringer. Forskjellige måter å lære av hverandre på: Formelle læringsgrupper Uformelle læringsgrupper Basisgrupper Dele erfaringer Forklare sin tankemåte Bli forklart

11 Kildehenvisninger Imsen, Gunn, Elevens verden, universitetsforlaget, 4.utgave 2005 Lyngsnes Kitt og Rismark Marit, Didaktisk arbeid, Gyldendal, 2.utgave 2007 Imsen, Gunn, Lærerens verden, Universitetsforlaget, 3.utgave 2006 http://www-lu.hive.no/studietilbud/PPU/documents/ULRICH.doc Johnson David W. og Roger T, Haugaløkken Ove KR. Og Aakervik Aage Osv, Samarbeid i skolen, Pedagogisk psykologisk forlag AS, 4.reviderte utgave 2006 Bilder: 1.bilde: http://kurs.hihm.no/022135/Naturundring/PedTeorier/den_proksimale_utviklingss one.htm 2.bilde: http://www.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/multi4abm/http://www.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/multi4abm/


Laste ned ppt "Ped-oppdrag: Barn og læring – alene eller sammen med andre? Seminargruppe 4: LÆRING OG MEDELEVER Praksisgruppe 71, 1R, høst 2009 Amund, Anette, Karoline."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google