Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Albert Bandura (f. 1925)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Albert Bandura (f. 1925)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Albert Bandura (f. 1925) http://www.learning-theories.com/social-learning-theory-bandura.html http://www-lu.hive.no/studietilbud/PPU/documents/ALBERTBANDURASosiallaeringsteori.doc http://monulf.stud.hive.no/pedagogikk/oppslagsverk/Albert%20Bandura.htm http://www.avis.hivolda.no/hansekr/Motivasjon.doc

2 Albert Bandura • Amerikansk psykolog • Professor ved Stanford University – Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman. – Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. – Bandura, A. (1973). Aggression: A Social Learning Analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. – Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. New York: General Learning Press. – Bandura, A. (1969). Principles of Behavior Modification. New York: Holt, Rinehart & Winston. – Bandura, A. & Walters, R. (1963). Social Learning and Personality Development. New York: Holt, Rinehart & Winston.

3 Sosial-kognitiv læringsteori • Sosial bro mellom behaviorisme og kognitive læringsteorier • Observasjon og imitasjon – Eks: pene tegninger = gode karakterer – Betydningsfulle andre = modellatferd • Fra modellatferd til etterlignet atferd – Oppmerksomhet – Hukommelse – Etterligne – Motivasjon

4 Sosial-kognitiv læringsteori

5 Mestringsteori – ”Self-efficacy” • Mestringsforventninger er todelte: – Forventning til egen prestasjon – Forventning til resultat • Disse forventningene bygger på ulike informasjonskilder: 1.Tidligere erfaring på samme område 2.Vikarierende erfaring 3.Verbal overbevisning 4.Emosjonelle forhold 5.Tolkning av egne prestasjoner

6 Mestringsteori – Forsterkning - Motivasjon • Tre typer forsterkning: 1.Stedfortredende forsterkning 2.Ekstern forsterkning 3.Selvforsterkning • Erfaringer med å mislykkes er særlig uheldig i begynnelsen av en læringsprosess (Bandura, 1986), og det vil svekke våre forventninger om at vi vil greie tilsvarende oppgaver. • Teoriene kan ses i sammenheng med Vygotsky


Laste ned ppt "Albert Bandura (f. 1925)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google