Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Refleksbuene Økt eksitasjon Redusert eksitasjon Økt inhibisjon Kontraksjon Relaksasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Refleksbuene Økt eksitasjon Redusert eksitasjon Økt inhibisjon Kontraksjon Relaksasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Refleksbuene Økt eksitasjon Redusert eksitasjon Økt inhibisjon Kontraksjon Relaksasjon

3

4

5 Cerebellum Ret. Syst.

6 Ekstrafusal fiber Effektor Intrafusal fiber Sensor Ryggmarg Integrator Basaltonus Retikulærsyst. Vestibularis Likevekt Basalggl. Thala mus Pons Nucleus ruber Oliva inferior Cerebellum Øyebevegelse Coll. Sup. Startkrets Bremse- og Stoppkrets Regulering av bevegelsens dynamikk  -motorisk  -mot Bevegelse - nivåer av regulering i somatiske systemer Cortex

7 Starter bevegelsen Bremser og stopper bevegelsen

8 Parkinsons sykdom M i n d r e i n h i b i s j o n Mer inhibisjon Mindre eksitasjon Vanskeligere å starte bevegelse M e r i n h. M i n d r e i n h. M e r e k s. M e r i n h. Enda mindre eks. Unormalt kraftig bremsing av bev. Starter bevegelsen Bremser og stopper bevegelsen

9 Starter bevegelsen Bremser og stopper bevegelsen Huntingtons sykdom Mer inhibisjon Mindre eksitasjon Mindre inhibisjon Vanskelig å stoppe en bevegelse Mindre red. av eksitasjon

10 Sanseinntrykk Intensjon om bevegelse Cerebellum mottar info fra cortex: -Assosiasjonscortex -motorisk cortex og fra periferien -muskelspoler Integrerer, sender ut inhibitorisk signal som demper motorisk aktivivtet Stilling og øyebevegelser justeres i hht bevegelsen

11 Colliculus sup/ oculomotorius Oliva inf N ruber 10.5. CEREBELLUM Cortex Cerebellum Oliva inf Pons Thalamus Ryggmarg Synsinntrykk Vilje Ret syst Vestibularis EkstensorFlexor Øye-posisjon Likevekt

12

13 Aktivitet: EEG i hvile: α-rytme: 8-12 Hz Basaltonus Årvåkenhet oppmerksomhet Smertedempning Dessuten: Regulering av sirkulasjon (autonom fuksjon) ” ” ventilasjon

14

15

16 Hudens mekanosensorer Trykk Tid d S dt 2 2 dS dt Meissners Corpuscle Pacinian Corpuscle S Tonisk respons = proporsjonal- kontroll Fasisk respons = Rate-kontroll Akselerasjons- kontroll

17 Ytre energi Generator-potensialer Aksjonspotensialer SNS integrasjon Sanse-inntrykk Persepsjon Sjel (uavhengig) Personlighet Erfaring (avhengig) Bevissthet Sjel-legeme - problemet Objektiv sansefysiologi Subjektiv Sanse- psykologi Dualistisk teori Monistisk teori

18 Sentralnervesystemets funksjoner Sensoriske Motoriske Sensoriske Motoriske Somatiske Autonome Affektive Kognitive Internt i hjernen Integrasjon

19 Oppførsel/affekter uttrykt via: Oppf./aff. påvirket av spes. sensorisk info Oppf./aff. kontrollert av ass.cortex

20 Papez’ krets Innlæring(?) Relasjon til sanseopplevelse Relasjon til kognitiv funksjon Relasjon til affekter

21 Thalamus

22 Neocortex To grupper av hovedfunksjonsområder: Assosiasjonsområder Behandler informasjon internt Projeksjonsområder Sender ut motorisk informasjon til eller mottar sensorisk informasjon fra periferien

23 Språk: Forståelse Språk: Tale Nytt språk i voksen alder: Eget område To språk som barn: Samme område

24 Hemisfære - spesialisering Kategori-hemisfæren Forestillings-hemisfæren Språk Kategorier sekvenser Form Musikk Spatio- temporale relasjoner Svikt: Oppmerksom Depresjon Svikt: Uoppmerksom Eufori Agnosier: Objekt ikke Gjenkjent selv Om sansen er intakt Venstre hos høyrehendte 91% 96% 4% Venstre hos venstrehendte 9% 70%15 % Afasi: Broca; vanskelig å snakke Wernicke; usammenhengende tale Prosopagnosi: Kjenner ikke ansikter Stamming Ordblindhet 12X vanligere hos venstrehendte, Men: Kunstnere, musikere matematikere overrepresentert

25


Laste ned ppt "Refleksbuene Økt eksitasjon Redusert eksitasjon Økt inhibisjon Kontraksjon Relaksasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google