Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Refleksbuene Økt eksitasjon Redusert eksitasjon Økt inhibisjon Kontraksjon Relaksasjon SNS synapse Motorisk endeplate.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Refleksbuene Økt eksitasjon Redusert eksitasjon Økt inhibisjon Kontraksjon Relaksasjon SNS synapse Motorisk endeplate."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Refleksbuene Økt eksitasjon Redusert eksitasjon Økt inhibisjon Kontraksjon Relaksasjon SNS synapse Motorisk endeplate

3 Sammenligning av informasjonsoverføringen i: Den motoriske endeplate (forbindelsen mellom efferent motorisk nevron og skjelettmuskelcelle) Synapser i SNS (forbindelsen mellom nevroner i SNS) 1:1 Mange:1 Integrasjon av informasjon for videresending Overføring av informasjon til eksitasjons-kontraksjonskobling og kontraksjon Alltid eksitasjon: epp En transmitter/reseptor: ACh/AChR epp: endeplatepotensial Eksitasjon eller inhibisjon: epsp eller ipsp Mange transmittere/reseptorer epsp: eksitatorisk postsynaptisk potensial ipsp: inhibitorisk postsynaptisk potensial Inhibisjonen kan være direkte: hyperpolarisering (ipsp) Eller indirekte: redusert depoalrisering (redusert epsp)

4 ACh RE ACh + R ACh.R ACh + E Ach.E Ac- + Ch+ Ca 2+ Ca 2+ Nevromuskulær transmisjon 1:1 overføring av informasjon R: Reseptor E: Esterase Endeplate- potensial R: En ionekanal som åpnes og slipper Na + inn når ACh bindes Lukkes når ACh fjernes fra R med E

5 Synaptisk transmisjon Direkte inhibisjon Indirekte inhibisjon Temporal summasjon Spatial summasjon Axon hillock Integrasjon av informasjon: Mange:1 EPSP IPSP

6 De viktigste transmittersystemer i SNS Eksitatorisk: Glutamat/aspartat I hele SNS Inhibitorisk: GABA i hjerne Glycin i ryggmarg Ionotrope reseptorer: AMPA & Kainat: Na + NMDA: Ca 2+ Metabotrope reseptorer: IP 3 : Ca 2+ PKC: enzymer AC-cAMP: ionekanaler, enzymer Ionotrope reseptorer: GABA A : Cl - Metabotrope reseptorer: GABA B : K +, Ca 2+ Ionotrope reseptorer: Cl - X

7 Glutamat Ca 2+ Na + Ca 2+ AMPA og KAINAT-res. NMDA- res. Mg 2+ Eksitatorisk glutamat/aspartat-transmisjon i SNS α q β γ Ca 2+ NH 2 COOH IP + DAG 3 PKC Enzymer Metabolske effekter Glutamat Glutamin Glutamat Ca-CaM desensibilisering Glia-celle Mito Rask Na-depolarisering Langsom Ca-depolarisering Glycin Ionotrope reseptorermetabotropereseptorer Na + + EPSP eksitatorisk postsynaptisk potensial Glutaminase

8 Glycin Ca 2+ Cl Ca 2+ Cl GABA Inhibitorisk glycin og GABA-transmisjon i SNS Ryggmarg Hjerne Glia-celle α β γ K + Ca E holdes på E mCl E holdes på E mCl E går mot E m K Hyperpolarisering eller redusert mulighet for depolarisering 2+ GABA GlutaminGlutamat GABA res. A B Ionotrope reseptorerMetabotrop res. Adenylyl cyclase G-prot Glutamat decarboxylase

9 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - + + - - + + - - - - - - - + + + + + - - Nerveledning

10 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ++ - ++ - ++ - ++ - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nerveledning: Økning av ledningshastigheten Kjempeaksoner: Lav motstand, men svært høy kapasitet Ikke-myeliniserte aksoner: Høy motstand og høy kapasitet Myeliniserte aksoner: Svært lav kapasitet, motstand avh. av tykkelsen

11 Nervefibertyper Fibertype Funksjon Fiberdiameter Ledningshastighet (µm) (m/s) Aα Afferent: Propriosepsjon 12-20 70-120 Efferent: Somatisk motorisk Aβ Afferent: Berøring, trykk 5-12 30-70 Aγ Efferent: Motorisk innervering av muskelspole 3-6 15-30 Aδ Afferent: Smerte, kulde, berøring 2-5 12-30 B Efferent: Preganglionær autonom <3 3-15 C (- myelin) Afferent: Smerte, temperatur Noen mekanoreseptorer Efferent: Postganglionær sympatisk 0.3-1.3 0.5-2.3

12

13


Laste ned ppt "Refleksbuene Økt eksitasjon Redusert eksitasjon Økt inhibisjon Kontraksjon Relaksasjon SNS synapse Motorisk endeplate."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google