Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Refleksbuene SNS synapse Motorisk endeplate Kontraksjon Økt eksitasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Refleksbuene SNS synapse Motorisk endeplate Kontraksjon Økt eksitasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Refleksbuene SNS synapse Motorisk endeplate Kontraksjon Økt eksitasjon
Redusert eksitasjon Relaksasjon Økt inhibisjon

2 1:1 Mange:1 Sammenligning av informasjonsoverføringen i:
Den motoriske endeplate (forbindelsen mellom efferent motorisk nevron og skjelettmuskelcelle) Synapser i SNS (forbindelsen mellom nevroner i SNS) 1:1 Mange:1 Integrasjon av informasjon for videresending Overføring av informasjon til eksitasjons-kontraksjonskobling og kontraksjon Alltid eksitasjon: epp En transmitter/reseptor: ACh/AChR epp: endeplatepotensial Eksitasjon eller inhibisjon: epsp eller ipsp Mange transmittere/reseptorer epsp: eksitatorisk postsynaptisk potensial ipsp: inhibitorisk postsynaptisk potensial Inhibisjonen kan være direkte: hyperpolarisering (ipsp) Eller indirekte: redusert depoalrisering (redusert epsp)

3 1:1 overføring av informasjon Ca Nevromuskulær transmisjon R: Reseptor
2+ ACh Ca 2+ R: Reseptor E: Esterase R: En ionekanal som åpnes og slipper Na+ inn når ACh bindes R E Lukkes når ACh fjernes fra R med E Endeplate- potensial ACh + R ACh.R ACh + E Ach.E Ac- + Ch+

4 Synaptisk transmisjon
Integrasjon av informasjon: Mange:1 Temporal summasjon EPSP IPSP Direkte inhibisjon Spatial summasjon Axon hillock Spatial summasjon Indirekte inhibisjon

5 De viktigste transmittersystemer i SNS
Inhibitorisk: GABA i hjerne Eksitatorisk: Glutamat/aspartat I hele SNS Ionotrope reseptorer: GABAA: Cl- Metabotrope reseptorer: GABAB: K+, Ca2+ X Ionotrope reseptorer: AMPA & Kainat: Na+ NMDA: Ca2+ Glycin i ryggmarg Metabotrope reseptorer: IP3: Ca2+ PKC: enzymer AC-cAMP: ionekanaler, enzymer Ionotrope reseptorer: Cl-

6 Na Na Na Eksitatorisk glutamat/aspartat-transmisjon i SNS + Ca + + Ca
Glia-celle Mito Glutamin Glutamin Glutaminase Glutamat + Na Glutamat 2+ Ca Glutamat + Na + Na NH 2+ Ca 2 AMPA og KAINAT-res. NMDA- res. Glycin Ionotrope reseptorer metabotrope reseptorer β Mg 2+ α q Ca-CaM desensibilisering γ COOH IP + DAG 3 PKC EPSP eksitatorisk postsynaptisk potensial 2+ Ca Enzymer Metabolske effekter Rask Na-depolarisering Langsom Ca-depolarisering

7 Cl Cl K Inhibitorisk glycin og GABA-transmisjon i SNS Ryggmarg Hjerne
Glia-celle Glutamat Glutamin Glutamat decarboxylase GABA 2+ 2+ Ca Glycin Ca GABA Cl Cl Ca 2+ Adenylyl cyclase GABA res. GABA res. A B Ionotrope reseptorer Metabotrop res. β α γ G-prot K + E holdes på E m Cl E holdes på E m Cl E går mot E m K Hyperpolarisering eller redusert mulighet for depolarisering

8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nerveledning - + +

9 Nerveledning: Økning av ledningshastigheten
Kjempeaksoner: Lav motstand, men svært høy kapasitet Ikke-myeliniserte aksoner: Høy motstand og høy kapasitet ++ - - ++ - - ++ - - ++ - - Myeliniserte aksoner: Svært lav kapasitet, motstand avh. av tykkelsen

10 Nervefibertyper Fibertype Funksjon Fiberdiameter Ledningshastighet
(µm) (m/s) Aα Afferent: Propriosepsjon Efferent: Somatisk motorisk Aβ Afferent: Berøring, trykk Aγ Efferent: Motorisk innervering av muskelspole Aδ Afferent: Smerte, kulde, berøring B Efferent: Preganglionær autonom < C (- myelin) Afferent: Smerte, temperatur Noen mekanoreseptorer Efferent: Postganglionær sympatisk

11

12


Laste ned ppt "Refleksbuene SNS synapse Motorisk endeplate Kontraksjon Økt eksitasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google