Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Refleksbuene Økt eksitasjon Redusert eksitasjon Økt inhibisjon Kontraksjon Relaksasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Refleksbuene Økt eksitasjon Redusert eksitasjon Økt inhibisjon Kontraksjon Relaksasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Refleksbuene Økt eksitasjon Redusert eksitasjon Økt inhibisjon Kontraksjon Relaksasjon

3 Energi Informasjon Energi Ytre forstyrrelse SensorIntegrator Effektor Informasjon Energi/informasjon

4

5 Sanseorganet for lengderegulering, midtsonen i muskelspolen, -E-Er parallellkoblet med de ekstrafusale vanlige muskelfibre -E-Er seriekoblet med de kontraktile delene av de intrafusale musklefibrene Aα motorisk (efferent) nervefiber Aα sensorisk (afferent) nervefiber Ekstrafusal muskelfiber Intrafusal muskelfiber Aγ motorisk (efferent) nervefiber Senefester Sanseorgan

6 Sanseorganet for lengderegulering, midtsonen i muskelspolen, Aα motorisk (efferent) nervefiber Aα sensorisk (afferent) nervefiber Ekstrafusal muskelfiber Intrafusal muskelfiber Aγ motorisk (efferent) nervefiber Senefester Kan påvirkes på 3 forskjellige måter: -En variabel ytre belastning Økt belastning øker AP -frekvensen Redusert belastning senker AP-frekvensen -Graden av kontraksjon i muskelspolens γ-motoriske system Kontraksjon øker AP-frekvensen Relaksasjon senker AP-frekvensen -Graden av kontraksjon i de ekstrafusale muskelfibrene Kontraksjon senker AP-frekvensen Relaksasjon øker AP-frekvensen Dvs: Forlengelse av sanseorganet øker AP-frekvensen Forkortning av sanseorganet senker AP-frekvensen Serie- kobling Parallell- kobling

7 Tonisk respons: AP-frekvens avhengig av lengden Lengde (L) Tid (t) Typisk for “nuclear chain” fibre

8 Lengde (L) Fasisk respons: AP-frekvens avhengig av hastigheten av lengde-endringen (dL/dt) Typisk for “nuclear bag” fibre

9

10 Økt AP-frevens Redusert AP-frekv. Muskelkontraksjon 1. Justering av sanseorganet etter kontraksjon

11 2. Forsterkning av kontraksjonen

12 Strekkes Protagonist, f eks biceps 2.4. STREKKREFLEKSEN Demping av raske bevegelser ved resiprok innervering SNS – motorisk cortex Starter rask bevegelse Ryggmarg Kontraksjon (for sterk) Forkortes Kontraksjon (demper arm- bevegelsen) Demper kontraksjonen Økt kontraksjon Sterkere dempning Demper kontraksjonen ytterligere Antagonist, f. eks. triceps Ekstrafusale muskelfibre Redusert AP-aktivitet i disse banene Økt AP-aktivitet i disse banene Muskelspole

13

14 Lengden økerTensjonen øker Økt belastning på en muskel Strekkrefleksen gir Kontraksjon for å redusere lengden Senerefleksen gir Relaksasjon for å redusere tensjonen Men muskelen kan ikke kontrahere og relaksere samtidig! Hvilken av de to refleksene vinner frem med sitt krav til muskelaktivitet? Er resultatet avhengig av belastningen?

15

16 2.7. FLEKSOR-REFLEKSEN Ytre forstyrrelse Skadelig eller potensielt skadelig stimulus Nociseptor AP-aktivitet SNS, høyere sentra: thalamus, cortex, limbiske system Ryggmarg Fleksor; protagonist Sterk og varig kontraksjon Forkortes AP-frekv. Relaksasjon Ekstensor; antagonist Strekkes AP-frekv. (Demping Fra egen strekkrefl. Fra antag.) (Demping Fra egen Strekkrefl.) Spatial og temporal summasjon Forsterkning via positiv feedback Ekstra temporal summasjon Forsterkning via parallelle kretser Smerte Tilbaketr. fra stimulus

17 Økt Ap-aktivitet Red AP-aktivitet

18

19


Laste ned ppt "Refleksbuene Økt eksitasjon Redusert eksitasjon Økt inhibisjon Kontraksjon Relaksasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google