Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Refleksbuene Kontraksjon Økt eksitasjon Redusert eksitasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Refleksbuene Kontraksjon Økt eksitasjon Redusert eksitasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Refleksbuene Kontraksjon Økt eksitasjon Redusert eksitasjon
Relaksasjon Økt inhibisjon

2 Informasjon Energi Energi
Energi/informasjon Ytre forstyrrelse Sensor Integrator Informasjon Energi Informasjon Effektor Energi

3

4 Sanseorganet for lengderegulering, midtsonen i muskelspolen,
Aα sensorisk (afferent) nervefiber Aγ motorisk (efferent) nervefiber Aα motorisk (efferent) nervefiber Er parallellkoblet med de ekstrafusale vanlige muskelfibre Sanseorgan Er seriekoblet med de kontraktile delene av de intrafusale musklefibrene Intrafusal muskelfiber Ekstrafusal muskelfiber Senefester

5 Sanseorganet for lengderegulering, midtsonen i muskelspolen,
Aα sensorisk (afferent) nervefiber Aα motorisk (efferent) nervefiber Aγ motorisk (efferent) nervefiber Kan påvirkes på 3 forskjellige måter: -En variabel ytre belastning Økt belastning øker AP -frekvensen Redusert belastning senker AP-frekvensen -Graden av kontraksjon i muskelspolens γ-motoriske system Kontraksjon øker AP-frekvensen Serie- kobling Relaksasjon senker AP-frekvensen -Graden av kontraksjon i de ekstrafusale muskelfibrene Ekstrafusal muskelfiber Intrafusal muskelfiber Kontraksjon senker AP-frekvensen Parallell- kobling Relaksasjon øker AP-frekvensen Senefester Dvs: Forlengelse av sanseorganet øker AP-frekvensen Forkortning av sanseorganet senker AP-frekvensen

6 AP-frekvens avhengig av lengden
Tonisk respons: AP-frekvens avhengig av lengden Lengde (L) Typisk for “nuclear chain” fibre Tid (t)

7 Fasisk respons: AP-frekvens avhengig av hastigheten
av lengde-endringen (dL/dt) Typisk for “nuclear bag” fibre Lengde (L) Tid (t)

8

9 1. Justering av sanseorganet etter kontraksjon
Økt AP-frevens Redusert AP-frekv. Muskelkontraksjon

10 2. Forsterkning av kontraksjonen

11 Demping av raske bevegelser ved resiprok innervering
2.4. STREKKREFLEKSEN Demping av raske bevegelser ved resiprok innervering SNS – motorisk cortex Starter rask bevegelse Ryggmarg Redusert AP-aktivitet i disse banene Økt AP-aktivitet i disse banene Protagonist, f eks biceps Antagonist, f. eks. triceps Strekkes Muskelspole Muskelspole Kontraksjon (for sterk) Forkortes Kontraksjon (demper arm- bevegelsen) Demper kontraksjonen Økt kontraksjon Sterkere dempning Demper kontraksjonen ytterligere Ekstrafusale muskelfibre

12

13 Økt belastning på en muskel
Lengden øker Tensjonen øker Strekkrefleksen gir Kontraksjon for å redusere lengden Senerefleksen gir Relaksasjon for å redusere tensjonen Men muskelen kan ikke kontrahere og relaksere samtidig! Hvilken av de to refleksene vinner frem med sitt krav til muskelaktivitet? Er resultatet avhengig av belastningen?

14

15 2.7. FLEKSOR-REFLEKSEN Smerte SNS, høyere sentra: thalamus, cortex,
limbiske system Ytre forstyrrelse Skadelig eller potensielt skadelig stimulus Nociseptor AP-aktivitet Smerte Ryggmarg Tilbaketr. fra stimulus Forsterkning via parallelle kretser Spatial og temporal summasjon Forsterkning via positiv feedback Ekstra temporal summasjon Ekstensor; antagonist Fleksor; protagonist (Demping Fra egen strekkrefl. Fra antag.) (Demping Fra egen Strekkrefl.) Sterk og varig kontraksjon Relaksasjon Forkortes AP-frekv. Strekkes AP-frekv.

16 Økt Ap-aktivitet Red AP-aktivitet

17

18


Laste ned ppt "Refleksbuene Kontraksjon Økt eksitasjon Redusert eksitasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google