Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”HVA MENER DU?” FORSTÅ OG BLI FORSTÅTT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”HVA MENER DU?” FORSTÅ OG BLI FORSTÅTT"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”HVA MENER DU?” FORSTÅ OG BLI FORSTÅTT
Kommunikasjon ved omfattende og sammensatte funksjonsvansker – utvikling av DVD som en interaktiv idébank

2 Bakgrunn for prosjektet
Autismeenheten har siden høsten 2000 hatt en tverrfaglig nettverksgruppe som har fokusert på betingelser for kommunikasjon og samspill hos personer med omfattende og sammensatte funksjonsvansker. Gruppemedlemmene dekker ett bredt spekter av faglig kompetanse og erfaring med arbeidet for og med målgruppen, og representerer ulike posisjoner i hjelpeapparatet.

3 Deltakere i prosjektet
Autismeenheten (Tidl. UiO nå Rikshospitalet HF) Huseby og Tambartun Kompetansesentre Skådalen kompetansesenter Barnehabiliteringstjenesten i Buskerud Voksenhabiliteringstjenesten i HelseM/Molde Spesialpedagogisk senter i Nordland/Autismeteamet BUPA Nordland Prosjekteier: Autismeforeningen Prosjektansvarlig: Autismeenheten Prosjektleder: Kari Standal

4 Prosjektet er finansiert med økonomiske støtte fra
Prosjektmedlemmenes arbeidsgivere gjennom frigjort arbeidstid Autismeenheten Legatet Sat Sapienti Stiftelsen Holtet, Røde Kors Barnehjelpen Konsesjon gitt av Datatilsynet 2006 og 2007:

5 Hvem vil vi presentere Mennesker med omfattende og sammensatte funksjonsvansker innen kognitive, nevrologiske, sosiale, sensoriske og motoriske områder som har behov for spesiell tilrettelegging for å tilegne seg grunnleggende samspillferdigheter og utvikle kommunikasjon.

6 Hvorfor? Kommunikative ferdigheter er basis for samhandling med andre samt forståelse og innflytelse på eget liv I forhold til livskvalitet er det å kunne uttrykke egne ønsker og behov sentralt Utvikling og livskvalitet er avhengig av at andre kan tolke, forstå og svare på svake og idiosynkratiske (særegne) uttrykk

7 For hvem? Pårørende og andre nærpersoner
Personell og andre fagpersoner på ulike arenaer og tjenestenivåer Utdanningsinstitusjoner og interesseorganisasjoner

8 Hva vil vi oppnå? å lage en DVD som viser ulike måter å tilrettelegge for kommunikasjon med mennesker som er svært vanskelige å tolke og som selv har store problemer med å forstå det som kommuniseres til dem. At DVD som idébank og inspirasjonskilde kan gi grunnlag for økt kontakt med, og kommunikativ aktivitet mellom, mennesker med de mest omfattende kommunikasjonsvanskene og de personene som har en relasjon til dem. At DVD, med sine virtuelle muligheter, på en unik måte skal illustrere og forklare ulike former for kommunikasjonsvansker - og vise hvordan man på forskjellig vis kan møtes i kommunikativ aktivitet i situasjoner hvor det formelle språk ikke er tilgjengelig.

9 DVD-en vil bestå av Videoklipp, bilder og tekst av og om personer med ulike forutsetninger og kommunikasjonsformer eksempler på ulike verktøy/tiltak for å etablere kontakt, utvikle samspill og oppnå kommunikativ aktivitet teoretiske begrunnelser og referanser for disse, artikler og linker til aktuelle internettadresser, mv.

10  Hva mener du? Forstå og bli forstått
Interesse og glede Om kommunikasjon ____________________ 1. Strukturelle forhold 2. Innholdsmessige forhold Miljøfaktorer med betydning for kommunikasjon 1. Produkter og teknologi 2. Natur og menneskeskapte miljøforandringer 3. Støtte og sosialt nettverk 4. Holdninger 5. Tjenester, systemer og strategier for tiltak Individuelle funksjoner _________________ 1. Mentale funksjoner 2. Sansefunksjoner 3. Emosjoner 4. Motorikk/Bevegelse 5. Indre og ytre regulering 6. Somatiske funksjoner 7. Medisinering 8. Diverse (diagnoser mv.) Forutsetninger for kommunikasjon Hva mener du? Forstå og bli forstått Kommunikasjon og samhandling med personer med omfattende og sammensatte funksjonshemninger

11 . Målsettingen er å bidra til at mennesker med omfattende kommunikasjonsvansker lettere skal bli forstått i sitt nærmiljø og at nærpersoner lettere kan kommunisere med dem. Altså ønsker vi å bidra til økt kompetanse hos nærpersoner og bedre forståelsen av forutsetninger for kommunikasjon når den er så annerledes.

12 ”HVA MENER DU?” FORSTÅ OG BLI FORSTÅTT
Siste fase i prosjektet er å formidle DVD’en ut til organisasjoner og aktuelle virksomheter. Prosjektet er planlagt ferdig i løpet av 2.halvår 2007


Laste ned ppt "”HVA MENER DU?” FORSTÅ OG BLI FORSTÅTT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google