Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bakgrunn for kloke valg Kjenne sine sterke og svake sider

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bakgrunn for kloke valg Kjenne sine sterke og svake sider"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bakgrunn for kloke valg Kjenne sine sterke og svake sider
CP-konferansen 2015 Torhild Berntsen

2 Kjenne……. Betyr å bli seg bevisst – kan gi innsikt
Våre sterke og svake sider er der, de blir ikke borte fordi om vi ikke kjenner til dem selv Er det alltid riktig å «finne seg sjøl»? Å vite om – øker følelsen av kontroll, stimulerer muligheter for å gjøre egne valg At andre velger – kan være i riktig….. Men valget bør skje på informert grunnlag Torhild Berntsen, Barneavdeling for nevrofag

3 Kjenne sine sterke sider……
Noe du er god i Noe du mestrer At du tar utfordringer At du tåler å ikke vite At du klarer å endre mål At du klarer å komme deg etter nederlag At du vet hva du ikke får til Torhild Berntsen, Barneavdeling for nevrofag

4 Kjenne sine svake sider…….
Noe du ikke er god i Noe du ikke mestrer Ferdigheter du ikke vil bli spurt om: unngåelse Ikke komme opp av grøfta du har falt i: bli sittende fast i feil løsning Ikke overskue alternative muligheter Bli utsatt for at andre velger for deg Torhild Berntsen, Barneavdeling for nevrofag

5 Informert grunnlag Må kjenne til hva som er vanlig, ”normalt”
Må kjenne utviklingsperspektivet – barn er ikke små voksne På hvilket alderstrinn kan vi forvente at barn har den bestemte ferdigheten Kjennskap til når skade inntraff – for barn med CP: før fødsel, under fødsel, rett etter fødsel

6 Når barnet ikke snakker
Er det talevansker? Motoriske vansker? Dyspraksi? Eksekutive vansker? Er det forståelses-vansker? Perseptuelle/avkoding? Kompleksitet? Oppmerksomhet? Viktig å vite: fordi tiltakene må legges forskjellig opp avhengig av bakgrunn for vanskene For den enkelte: å vite hvorfor kan være bestemmende for valg Språk ofte styrke hos barn med CP

7 Et barn som roter og ikke har oversikt
Visuospatiale vansker Rom-retning – d/b Større-mindre – mengde Sette opp mattestykker Sekvens – tallrekke Eksekutive vansker Dirigenten ikke på jobb Monitorering Planlegging Fleksibilitet Hva skal jeg bli? Tiltak avhengig av bakgrunn for vanske Pc – kalkulator, skrivehjelp, lesehjelp? Timeplan – dagsplan? Personlig assistent?

8 Kognisjon og sosial deltakelse (Bottcher, 2010
Kognisjon og sosial deltakelse (Bottcher, Children with spastic cerbral palsy, their cognitive functioning, and soscial participation, a review. Child neuropsychology, 16, 3) Hos barn med spastisk CP: signifikante oppmerksomhets og eksekutivfunksjons-vansker Fokusert og vedvarende oppmerksomhet Arbeidsminne, inhibisjon av impulser, metakognisjon Visuoperseptuelle og visuokonstruktive vansker Forårsaker lærevansker og sosiale vansker

9 Sosiale og emosjonelle vansker
Sammenheng med kognitiv fungering Prosessering – tempo: å henge med når praten går Oppmerksomhet: å få med seg det viktige, ignorere det uviktige, eks. le på rett sted! Initiativ: foreslå ting, sette i gang aktivitet, våge noe Visuell persepsjon: forstå uttrykk, gester, kompleks lek Kan ha annen bakgrunn – mobbing, utestengelse, avvisning

10 Kloke valg: utnytte ressurser, unngå feilvalg
Noen barn med cerebral parese utsattes for forventninger som stadig fører til følelse av nederlag eller avmakt – de passer ikke de forutsetningene akkurat dette barnet har Vi må bli bedre til å finne og ivareta de barna som har gode kognitive ressurser slik at de kan hjelpes fram i utdannings-systemet (de undervurderte) Like viktig: De som ikke har forutsetninger for skole/ akademisk utdanning/teori, må slippe å få forventninger mot seg om at de «forstår alt» og kan lære som alle andre (de overvurderte) Å bli møtt riktig gir grunnlag for mestring, utvikling og følelse av egenverd – det gir bedre livskvalitet Torhild Berntsen, Barneavdeling for nevrofag

11 Hvordan vi møter barna påvirker utviklingen…….
……….. av identitet og selvbilde Den vi opplever at vi er (= identitet, selvbilde), skapes gjennom de erfaringene vi gjør og de opplevelsene vi har i møte med andre mennesker Å bekrefte barnets erfaring, legitimerer opplevelsene Gjør det lettere å akseptere seg selv Egenaksept gir sunt selvbilde/selvfølelse Bidrar til et godt ”psykososialt immunforsvar” Det er voksnes ansvar at barn får et sunt selvbilde


Laste ned ppt "Bakgrunn for kloke valg Kjenne sine sterke og svake sider"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google