Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tema D: Aktuelle omstillingsprosjekter, erfaringsdeling og informasjon: Ny IKT-organisering Elektronisk bestillings- og fakturasystem Oslo kommune Utviklings-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tema D: Aktuelle omstillingsprosjekter, erfaringsdeling og informasjon: Ny IKT-organisering Elektronisk bestillings- og fakturasystem Oslo kommune Utviklings-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tema D: Aktuelle omstillingsprosjekter, erfaringsdeling og informasjon: Ny IKT-organisering Elektronisk bestillings- og fakturasystem Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Personalseminar 23.-24. august 2006

2 Organisering av prosjektene Prosjekteier: FIU Referansegruppe: Rådgivende organ for prosjektet Ledes av UKE Representanter fra FIU, flere virksomheter og forhandlingssammenslutningene Prosjektansvarlig: UKE Prosjektleder: UKE v/ Rolf Bryn (Ny IKT-organisering), Kari Hove (Elektronisk bestillings- og fakturasystem) -------------------------------------------------------------------- Personalprosessene ivaretatt av FIU/sentralt partssammensatt utvalg iht egne gjennomføringsavtaler

3 Prosjekt Ny IKT-organisering (1) Avtale om gjennomføring av ny IKT-organisering i Oslo kommune inngått 28.10.2005 Formål: Å sikre en effektiv gjennomføring av byrådets vedtak om ny IKT-organisering Ivareta deltakelse og medvirkning på sentralt nivå i kommunen og sikre utøvelse av medinnflytelse og medbestemmelse lokalt i virksomhetene Sikre de ansatte som omfattes av omorganiseringen en forutsigbar prosess i gjennomføringsfasen Forutsetninger: Likebehandling av berørte ansatte Ingen fristilling av stillinger i virksomhetene

4 Prosedyre for bemanning/bemanningsreduksjon: Berørte IKT-ansatte i virksomhetene definert innen 15.01.2006 – 217 ansatte MBU-behandling av ny IKT-organisering (FP og 1. linje brukerstøtte) innen 15.03.2006 Kompetansekartlegging av berørte IKT-ansatte med arbeidsoppgaver som ikke videreføres lokalt innen 15.03.2006 – 41 ansatte Nye/ledige IKT-stillinger bekjentgjort 20.03.2006 – 10 stillinger Frist 24.03.2006 for berørte og kompetansekartlagte IKT-ansatte for å melde interesse for stillingene Sentralt partssammensatt utvalg tilviste til 2 nye/ledige stillinger i BLA 06.04.2006 Uenighet om tilvisning til 1 stilling i RFT – avgjort av FIU 38 IKT-ansatte med rettigheter som overtallige fra 07.04.2006 7 stillinger i UKE/IKT Strateg utlyst internt i kommunen Prosjekt Ny IKT-organisering (2)

5 Elektronisk bestillings- og fakturasystem (1) Avtale om gjennomføring av etableringen av en felles fakturasentral i Oslo kommune inngått 06.04.2006 Formål: Å sikre en forsvarlig og effektiv gjennomføring av byrådets vedtak om oppretting av en felles fakturasentral Ivareta deltakelse og medvirkning på sentralt nivå i kommunen og sikre utøvelse av medinnflytelse og medbestemmelse lokalt i virksomhetene Sikre de ansatte som omfattes av omorganiseringen en forutsigbar prosess i gjennomføringsfasen Forutsetninger: Likebehandling av berørte ansatte Ingen fristilles

6 Elektronisk bestillings- og fakturasystem (2) Prosedyre for bemanning/bemanningsreduksjon: Stillingsbeskrivelser med kompetansekrav for stillingene ved Fakturasentralen i UKE forelå 15.05.2006 Berørte regnskapsmedarbeidere definert innen 19.05.2006 – 155 ansatte Kompetansekartlegging av berørte regnskapsansatte med arbeidsoppgaver som ikke skal videreføres lokalt innen 01.06.2006 – 52 ansatte Nye/ledige stillinger ved Fakturasentralen bekjentgjort 02.06.2006 – 22 stillinger 44 ansatte meldte interesse for stillingene innen 12.06.2006 Sentralt partssammensatt utvalg foretok tilvisning til 20 stillinger 21.06.2006 – 21 ansatte Ikke tilviste ansatte har rettigheter som overtallige fra 22.06.2006 Stillingene som leder og nestleder ved Fakturasentralen utlyst internt i kommunen

7 Utfordringer UKE har gjennomføringsansvar for prosjektene, mens de sentrale partene (FIU og forhandlingssammenslutningene) har ansvar for personalprosessene Lokalt – sentralt nivå Informasjon og drøftinger (HA § 14 f) MBU Informasjon og kommunikasjon Generell informasjon på prosjektets intranettside Informasjonsmøter Dialog og veiledning Tidsaspektet - kvalitetssikring

8 Utfordringer forts. Kompetanse – kartleggingsskjema - vurdering Ansiennitet Rettskrav på stilling Tilvisning – ansettelse Oppfølging av overtallige Tilrettelegge for hensiktsmessig kompetanseutvikling basert på den enkeltes og kommunens behov Dispensasjon fra karantenebestemmelsen i personalreglementet § 15 (IKT- ansatte)


Laste ned ppt "Tema D: Aktuelle omstillingsprosjekter, erfaringsdeling og informasjon: Ny IKT-organisering Elektronisk bestillings- og fakturasystem Oslo kommune Utviklings-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google