Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jara NetBusiness 7.2 Ny versjon 13. juni 2005. Innhold Denne presentasjonen viser nyheter og endringer i Jara NetBusiness 7.2 som blir lansert 13. juni.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jara NetBusiness 7.2 Ny versjon 13. juni 2005. Innhold Denne presentasjonen viser nyheter og endringer i Jara NetBusiness 7.2 som blir lansert 13. juni."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jara NetBusiness 7.2 Ny versjon 13. juni 2005

2 Innhold Denne presentasjonen viser nyheter og endringer i Jara NetBusiness 7.2 som blir lansert 13. juni 2005 1. Ny modul – Assets – viser produktportefølje 2. Digital Aksess – endringer 3. Forenklet brukergrensesnitt 4. Endringer i Service Requests 5. Endringer i Invoice modulen 6. Endringer i Bytt ISP bestillinger 7. Produktbytte 8. Endringer B2B

3 1. Ny modul - Assets Ny modul for å vise produktportefølje. Dette var tidligere bare tilgjengelig i et skjermbilde i Account modulen. Opprydding i data, den gamle løsningen hadde dårlig datakvalitet. Løsningen viser nå alle Jaraproduktene. Attributter vises for ”Mariusprodukter” som for eksempel xDSL.

4 Assets modul K un de

5 Assets modul Asset liste viser hovedprodukter Viser følgende felter  Asset Number  Produkt  Account  Status  Prisavtale  Samlenummer  Bruker 1 informasjon  Bruker 2 informasjon

6 Assets modul Mulighet til å drille ned og se mer detaljer for den enkelte forekomst K un de

7 Asset detaljer Visning av Asset attributter Explorer vindu for å se underprodukter Kunde

8 Asset attributter Følgende attributter vises i Jara NetBusiness  Hastighet  Hastighetsenhet  Grensesnitt bruker 1  Grensesnitt bruker 2  Fremføringsnummer  Tilknytningsprodukt

9 2. Digital Aksess - endringer fra 13. juni 2005 Nytt produkt introdusert i forrige versjon av Jara NetBusiness Jara NetBusiness 7.2 inneholder utbedring av funksjonalitet for Digital Aksess  Obligatorisk med prisforespørsel før bestilling av Digital Aksess  Støtte for endringsbestillinger og oppsigelse av Digital Aksess

10 Digital Aksess - obligatorisk med prisforespørsel før bestilling Dette betyr at for å bestille Digital Aksess må man gå gjennom følgende løype:  Lage Quote og tilhørende Quote Line Item for Digital Aksess  Når pristilbud for Digital Aksess er gitt (Quote Line Item satt til Completed), konverter pristilbud til bestilling (”Order Line Item” eller ”Order All Line Items”)  Fullfør bestilling i Orders-modulen og trykk ”Submit” MERK: Det er altså ikke mulig å lage en Digital Aksess bestilling direkte i Orders-modulen, uten å få et pristilbud i Quote-modulen først

11 Digital Aksess - støtte for alle bestillingstyper I forrige versjon av Jara NetBusiness var det kun mulig med nybestillinger av Digital Aksess I ny versjon støttes følgende ordretyper (Actions) for Digital Aksess:  Nybestilling  Endring  Flytting bruker 1  Oppsigelse Disse bestillingene registreres på samme måte som øvrige Kapasitetsprodukter i Jara NetBusiness

12 3. Forenklet brukergrensesnitt 1.Nye felt tilgjengelig i Orders Search: Linje etter informasjon og Comments 2.Forbedret søkemuligheter ved å legge til plukklister der dette mangler ved søk i Ordre og Quotes. 3.Sperre ved registrering av nye Line Items på en ordre som er sendt inn. 4.Markert påkrevde søkefelter med stjerne ved kunde- og adressesøk. 5.Endret format på Order # for enkelt å se forskjell på Order # og Line Item #. 6.Tilrettelagt for validering av samlenummer og prisavtaler ved ordreregistrering. 7.Tilrettelagt for validering av Telelosji LU-nummer ved registrering av ethvert OA-produkt

13 1. Nye felt tilgjengelig i Orders Search: Linje etter informasjon og Comments Feltene Comments og Not ’Linje Etter’ er lagt til Orders Search som vist.

14 2. Plukklister der dette mangler ved søk i Ordre og Quotes For å gjøre det lettere for brukerne å søke er det lagt til lister som forenkler dette på felter som Product, Line Item Status.

15 3. Sperre ved registrering av nye Line Items på en ordre som er sendt inn. Modify-knappen vil bli inaktivert når ordren er sendt inn slik at det ikke vil være mulig å registrere nye ordrelinjer etter at ordren er sendt inn.

16 4. Kunde- og adressesøk: Markert påkrevde søkefelter Alle feltene som er påkrevd ved kunde- og adressesøk er markert med *

17 5. Endret format på Order # Formatet på Order # er endret til å være numerisk. Dette vil gjøre det lettere å vite om referansen som oppgis er Ordrenummer eller Ordrelinjenummer.

18 6. Validering av Prisavtaler og Samlenummer Plukklister på Prisavtale og Samlenummer i produktkonfigurator

19 6. Validering av Prisavtaler og Samlenummer Ved å velge plukkliste kan brukeren søke opp og velge korrekt Prisavtale eller Samlenummer. Alle aktive Prisavtaler og Samlenummer er mulig å velge

20 7. Validering av Telelosji LU-nummer Plukkliste på LU nr felt på Telelosji i produktkonfigurator

21 7. Validering av Telelosji LU-nummer Kan søke opp og velge korrekt LU Nr

22 4. Service Requests - endringer Ny Statusflyt for Service Request. Statusene Customer Closed og Customer Updated er fjernet (erstattes med Closed og Submitted). Nytt felt, ”Answers/Resolution” hvor svar til kunde kan skrives. Eksterne brukere har kun lesemulighet til dette feltet. Egne felt som viser når Service Request’en sist ble sendt inn (Last Submitted Date) og sist ferdig prosessert (Last finished Date)

23 Status flow/action New Submit Cancel Reopen Statusendringer som bare interne brukere kan gjøre Actions eksterne (og interne) brukere kan gjøre Lage ny Service Request Status: New Submit Service Request for behandling. Status: Submitted Kansellere en Service Request Status: Cancelled Gjenåpne en Service Request Status: New Interne arbeidsstatuser. Hvis statusen er ”New” eller ”Incomplete” i 14 dager, endres status automatisk til ”Cancelled”. Hvis statusen er ”Completed” mer enn 14 dager, endres status automatisk til ”Closed” Close Lukke en Service Request Status: Closed New Submitted In Process CompletedIncomplete Closed Cancelled Reopen Submit Cancel Close Submit Cancel New Cancel Ny Statusflyt for Service Request. Statusene Customer Closed og Customer Updated er fjernet (erstattes med Closed og Submitted)

24 Nytt felt, ”Answers/Resolution”, hvor svar på Service Requesten legges inn. Eksterne brukere har bare lesemulighet til dette feltet.

25 Egne felt som viser når Service Request’en sist ble sendt inn (Last Submitted Date) og sist ferdig prosessert (Last finished Date)

26 5. Invoice - Endringer Forenkling av brukergrensesnittet i Jara NetBusiness for å gi mer informasjon om reskontro-status på fordringer og forenklede skjermbilder. Mer prosesstøtte i løsningen  Implementere støtte for registrering av Service Request basert på faktura Fakturavisning:  Tilgjengeliggjøre bilde av faktura gjennom løsningen Avstemmingsgrunnlag  Tilgjengeliggjøre avstemmingsrapport som letter kundenes arbeide Nedlasting av faktura som flat fil

27 Forenkling av brukergrensesnitt, Invoice Nytt felt viser fordringsstatus: Rødt: Åpen og forfalt Gult: Delbetalt eller tvistet Grønt: Lukket Ingen: Ikke forfalt

28 Forenkling av brukergrensesnitt, Invoice To nye statusverdier: -Partly Paid (delvis betalt) -Disputed (tvistet)

29 Mer prosesstøtte Mulighet for å logge Service Request direkte fra Invoice Modulen

30 Mer prosesstøtte Når ny Service Request blir laget, blir faktura informasjon forhåndsutfylt.

31 Mer prosesstøtte Sub-Area, Decription og Contact Name feltene må så fylles ut for å kunne sende inn Service Request.

32 Mer prosesstøtte Service Requesten kan så submittes og eventuelt jobbes videre med i Service Request modulen For mer informasjon om Service Requests, se opplæringsmateriell for Service Request modulen.

33 Fakturavisning Fakturabilde kan vises ved å velge ”View Invoice”

34 Fakturavisning- bilde av faktura Kunde Navn og addresse Ref.

35 Fakturavisning Kunde Navn og addresse Mulighet for å vise eller laste ned fakturaspesifikasjon Endre visning av forside

36 Fakturavisning Kunde Navn og addresse Mulighet for å vise Avviksrapport Fritekstsøk i fakturaspesifikasjon

37 Fakturaspesifikasjon- Visning Ref.

38 Nedlasting av spesifikasjon til fil Det vil nå være mulig å laste ned fakturaspesifikasjon fra FakturaHotellet. Dette er en flat fil som inneholder all informasjon fra Faktura Mulighet til å behandle data videre i egne, interne systemer (excel, databaser osv)

39 Avstemmingsgrunnlag Mulig å sammenligne denne faktura med forrige faktura Viser alle beløpsendringer sammenlignet med forrige faktura på samme kundenummer  Nye sambandsnummer (var ikke på forrige faktura)  Oppsagte sambandsnummer (er ikke på denne faktura)  Endring i fakturert beløp på samme sambandsnummer

40 Avstemmingsgrunnlag Beløp for denne og forrige faktura for nye, endrede og avsluttede samband

41 Fritekstsøk Kan søke på fritekst informasjon fra fakturaspesifikasjonen, for eksempel: Kundereferanse Sambandsnummer Bruker 1

42 Fritekstsøk- resultat

43 Vedlegg i Jara NetBusiness Vedlegg til faktura tiljengelig i Jara NetBusiness

44 6. Bytt ISP - Endringer Denne presentasjonen viser endringer og nyutvikling for funksjonalitet knyttet til bytte av ISP i Jara NetBusiness 7.2

45 Bytt ISP Denne ordretypen (Action) er allerede tilgjengelig i Jara NetBusiness. Jara NetBusiness 7.2 inneholder utvidet funksjonalitet for bytte av ISP  Obligatorisk med vedlegg for sluttkundens samtykke på ordren  Godkjenning/avvisning av ordre for avgivende ISP  Valgfri e-postvarsling når ny ordre kommer inn til godkjenning  Bytte av ISP også for SHDSL  AEG produkter tilgjengelig hvis montering i sentral

46 Bytt ISP Registrere bestilling – legge inn ordre Bytt ISP ordre er på mange måter likt med vanlige nybestillinger, med unntak av noen ekstra elementer:  Action settes til ”Bytt ISP”  Avgivende ISP velges i feltet for ”Previous ISP”  Kapaks resultat må velges spesielt (se egen slide)  Vedlegg med samtykke skal legges ved ordren (se egen slide)

47 Bytt ISP Registrere bestilling – velge riktig linje Bytt ISP er mulig kun ved bestilling av produkt med samme tilgangstype (full aksess -> full aksess og delt aksess -> delt aksess) Riktig linje må velges fra Kapaks-resultat for at ordren skal bli riktig. Eksisterende sambandsnummer må oppgis av sluttkunde:

48 Bytt ISP Registrere bestilling - obligatorisk vedlegg Det er nå obligatorisk å legge vedlegg med sluttkundens samtykke inn som en del av ordren: Vedlegget vil være synlig for avgivende operatør

49 Bytt ISP - Godkjenning/avvisning av ordre Ordre kan godkjennes/avvises av avgivende ISP i et eget skjermbilde (ordre blir automatisk godkjent etter 7 dager)

50 Bytt ISP - Godkjenning av ordre Ordre kan godkjennes ved å trykke knappen ”Accept”. I enkelte tilfeller vil ikke sambandsnummer være tilgjengelig fra Kapaks, og noen ordre kan derfor mangle dette feltet. Sambandsnummer er da tilgjengelig i vedlegget.

51 Bytt ISP - A vvisning av ordre Ordre kan avvises ved å trykke knappen ”Reject”. Man må da velge en avvisningsgrunn i en egen plukkliste. Har kunden ombestemt seg, må et nytt samtykke lastes opp på ordren nederst på skjermbildet før ordren kan avvises.

52 7. Produktbytte Denne presentasjonen går gjennom hvordan ny ordretype ”Produktbytte” benyttes i Jara NetBusiness v7.2 Produktbytte benyttes ved følgende tilfeller:  Bytte Jara ADSL -> Jara SHDSL  Bytte Jara ADSL -> Operatøraksess  Bytte Operatøraksess -> Jara SHDSL  Bytte Operatøraksess –> Jara ADSL  Bytte Jara SHDSL -> Operatøraksess  Bytte Jara SHDSL -> Jara ADSL

53 7. Produktbytte – registrere bestilling Denne ordretypen (Action) er ny i Jara NetBusiness. Produktbytte gjennomføres ved at man trykker ”Modify” i Line Items skjermbilde: Man fyller så ut følgende informasjon og trykker ”Search”:

54 7. Produktbytte – registrere bestilling Jara vil da generere to ordrelinjer, en for terminering av gammelt samband, Action ”Oppsigelse”, og en ordrelinje for nytt samband, denne er merket med Action ”Produktbytte”: Ordren må oppdateres med kontaktinformasjon og Requested date, og modifiseres i Product Configuration Kapaks søk må utføres på nytt samband, merk da eksisterende linje i kapaks-resultat for å sikre at denne er validert riktig. Booking følger gjeldene regler som for nybestilling. Ordren kan så sendes inn med Submit på vanlig måte.

55 8. B2B - endringer Flytting av bruker 1  Flytte eksisterende abonnement til ny adresse Modify Order  Endre produkt Endring mellom produkter innen samme produktfamilie  Endre Hastighet Endre hastighet på et eksisterende abonnement Ikke tilgjengelig for OA produktene


Laste ned ppt "Jara NetBusiness 7.2 Ny versjon 13. juni 2005. Innhold Denne presentasjonen viser nyheter og endringer i Jara NetBusiness 7.2 som blir lansert 13. juni."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google