Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Intelle Synkronisering støtter mange systemer. Denne presentasjonen er et eksempel mellom SuperOffice Visma Business.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Intelle Synkronisering støtter mange systemer. Denne presentasjonen er et eksempel mellom SuperOffice Visma Business."— Utskrift av presentasjonen:

1 Intelle Synkronisering støtter mange systemer. Denne presentasjonen er et eksempel mellom SuperOffice Visma Business

2 Eksempel på å opprette en ny kunde eller leverandør fra SuperOffice til Visma Business.

3 Synkronisert ? Vi kontrollerer om kunden eller leverandøren er synkronisert mot Visma i Connect.

4 Opprette ny kunde/leverandør. Hvis kunden eller leverandøren ikke finnes i Visma. Trykke denne knappen.

5 Velg hvilken kategori: Kunde eller leverandør eller samarbeidspartner (kunde og leverandør). Bekreft med OK.

6 Reskontro nr fra Visma er automatisk oppdatert (etter F5 Oppfrisk) Hvilken felt som synkroniseres vises på kontakten.

7 Ny kunde i Visma er skapt. Visma tildeler nytt reskontro nummer.

8 Eksempel på når kunden eller leverandøren finnes i begge systemer, men ikke er synkronisert

9 Finnes kunden eller leverandøren i Visma, men ikke er synkronisert. Søk frem til riktig kunde eller leverandør med å trykke på Søk

10 Velg riktig kunde eller leverandør i Visma.

11 Velg hvilken felt som er korrekte i SuperOffice. Velg hvilken felt som er korrekte i Visma. Bekreft med OK.

12 Hvilken felt som synkroniseres vises på kontakten. Reskontro nr fra Visma er automatisk oppdatert (etter F5 Oppfrisk)

13 Eksempel på når kunden eller leverandøren er synkronisert og bruker utfører en endring i et av systemene

14 Vi endrer postadressen i SuperOffice fra Postboks 55 til Postboks 100 Sentrum.

15 Feltet i Visma er umiddelbart endret til Postboks 100 Sentrum.

16 I Visma endrer vi firmanavnet til små bokstaver i Erp. Vi setter også på Kredittsperre i Visma.

17 I SuperOffice er firmanavnet endret til små bokstaver i Erp. Kredittsperre er satt på. Kan kun oppheves i Visma.

18 Eksempel på synkronisering av kontaktpersoner

19 Det finnes ingen kontaktpersoner som er synkronisert, men det finnes 3 kontaktperson i systemet som ikke er synkronisert. Trykk på linjen for å synkronisere.

20 Velg hvilken kontaktpersoner som finnes i SuperOffice og som ikke er synkronisert. Velg hvilken kontaktpersoner som finnes i Visma og som ikke er synkronisert. Finnes en kontaktperson i begge systemer merk begge personen i begge boksene og bruk. Finnes kontaktpersonen kun i et av systemene, bruk >> eller << avhengig av hvilken vei du flyter dem.

21 Vi velger riktig opplysninger

22 Vi ønsker å overføre Kåre Hansen til Visma

23 Viser hvilken kontaktpersoner som er synkronisert.

24 Eksempel på oversikt over alle endringer som er utført. Loggføring.

25 Logg på alt som skjer. Alle endringer som skjer mellom SuperOffice og Visma / Navision blir nå logget og presentert i et eget vindu.


Laste ned ppt "Intelle Synkronisering støtter mange systemer. Denne presentasjonen er et eksempel mellom SuperOffice Visma Business."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google