Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremgangsmåte for å oppdatere brikkenavn og antall i T-DOC for operasjonsavdelingene Trondheim, 8. juni 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremgangsmåte for å oppdatere brikkenavn og antall i T-DOC for operasjonsavdelingene Trondheim, 8. juni 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremgangsmåte for å oppdatere brikkenavn og antall i T-DOC for operasjonsavdelingene Trondheim, 8. juni 2010

2 Fremgangsmåte for å oppdatere brikkenavn og antall i T-DOC 1.Brikkenavn og antall hentes fra regneark for den enkelte operasjonsavdeling. Det kan være nyttig å bruke egen status-kolonne i regnearket i forhold til den enkelte brikke nå i oppstarten for å ha oversikt (se neste lysbilde). 2.Brikkenavn oppdateres under valg Kombineringsartikler i T-DOC, mens antall og kunde (og innpakning hvis ny brikke) oppdateres når man oppretter et produkt av brikken (alt skjer fra valget Kombineringsartikler). 3.Dersom brikken ikke er i bruk lenger, settes status til ’Utgått’. Dette gjøres både for Kombineringsartikkelen og de produktene som er opprettet for denne.

3 Statuskolonnen brukes for å holde kontroll med oversikt over brikkene nå i oppstarten. Navning av brikker er viktig å være konsekvent på. Ellers opprettes det raskt dubletter i T-DOC (altså flere av samme brikke).

4 Spesielt angående datakvalitet •Det er svært viktig å være konsekvent ved registrering av brikkenavn i T-DOC slik at det ikke opprettes flere kombineringsartikler av samme brikke. –Brikkenavn skal IKKE skrives med bare store bokstaver. –Brikkenavn skal starte med stor forbokstav, men vurder bruken av små og store bokstaver i resten av navnet. –Hvis brikkenavnet er en forkortelse er det greit å bruke bare store bokstaver. –Pass på at det ikke blir flere enn et mellomrom og vurder nøye bruken av spesialteng som ’.,-’ osv.

5 Oppdatering av brikkenavn gjøres fra valget Kombineringsartikler.

6 Klikke på forstørrelsesglasset for å få opp oversikt over kombineringsartikler (maler til brikkene).

7 1. Skriv inn deler av brikkenavnet, så får du opp en treffliste og klikk på ønsket brikke. 2. Klikk på ønsket brikke, så får du opp detalj-informasjon om valgt kombinerings- artikkel.

8 1. For å redigere data for en brikke, klikk på ’trekant’ for redigering. Her vil det spesielt være navn på brikken som oppdateres. MERK: Bare brikkenavnet er foreløpig registrert. IKKE innhold i brikkene. Klikk på rund pil for oppdatering. Klikk alltid på ikonet med døren når du skal lukke et vindu. MERK: Hvis kombineringsart. ikke brukes mer, sett status til ’Utgått’. 2. For å oppdatere kunde/eier og antall, klikk på ikon for produktet.

9 Hvis det finnes flere produkt registrert på en Kombineringsartikkel (mal) må det undersøkes om dette er riktig. I dette tilfelles finnes bare en. Klikk på P-nummeret (P0374) for å få opp detalj- Informasjon om produktet.

10 1. I fanen Generelt registreres: - kunde - antall av aktuell brikke. MERK: Hvis produktet ikke brukes mer, sett status til ’Utgått’. For å kontrollere den enkelte av brikkene (produkt- serienumrene), klikk på firkant- tast og se skjermbilde neste lysbilde.

11 Hvis antall av aktuell brikke er 1 og ikke skal brukes mer, sett status til Utgått. For å kvalitetssikre de enkelte brikkene (serie-numrene), klikk på forstørrelsesglasset for å få opp oversikt.

12 For dette produktet (brikkene) har alle serie-numrene blitt skannet minst en gang, siden alle har fått enhetsnummer. Hvis en eller flere av brikkene (serie- numrene) ikke har enhetsnummer, så kan årsaken være at den ikke har fått T-DOC etikett (og dermed ikke kan skannes), eller at den foreløpig ikke er brukt. En annen årsak kan være at brikken alltid vaskes og sterililseres av avdelingen selv. Dersom det er registrert for mange brikker (serie- nummer) i forhold til det antall avdelingen har, eller at noen skal utgå, klikk på aktuel brikke (serie- nummer) og sett status til Utgått (se neste skjermbilde).

13 Sett status til Utgått hvis brikken (serie- nummeret) ikke er i bruk. Oppdater ved å klikke på rund pil.

14 Hvis du ønsker å øke antall brikker (serie- nummer), legg inn antallet under fanen generell for produktet og klikk på ikon med to firkant-taster. T-DOC husker hvor mange nye serie-nummer som skal genereres når du klikker på ikon for å generere flere serie-nummer.

15 T-DOC viser første produktserienummer og hvis man vil se de øvrige klikker man på ikonet med forstørrelsesglasset (se neste skjermbilde).

16 Alle produkter som er opprettet av brikken med sine produktserienummer.

17 Husk å lagre data før du avslutter registreringen. Klikk på dør-ikonet når du skal avslutte. MERK: Hvis produktserienummeret ikke brukes mer, sett status til ’Utgått’.


Laste ned ppt "Fremgangsmåte for å oppdatere brikkenavn og antall i T-DOC for operasjonsavdelingene Trondheim, 8. juni 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google