Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jara NetBusiness 7.0 Release 14. mars 2005. Innhold • Ny ”ansiktsløfting” for Jara NetBusiness – oppgradering til Siebel 7.7 • Ny web-funksjonalitet i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jara NetBusiness 7.0 Release 14. mars 2005. Innhold • Ny ”ansiktsløfting” for Jara NetBusiness – oppgradering til Siebel 7.7 • Ny web-funksjonalitet i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jara NetBusiness 7.0 Release 14. mars 2005

2 Innhold • Ny ”ansiktsløfting” for Jara NetBusiness – oppgradering til Siebel 7.7 • Ny web-funksjonalitet i modulene • Ny B2B funksjonalitet

3 Ny ”ansiktsløfting” for Jara NetBusiness – oppgradering til Siebel 7.7

4 Generelle endringer • Ny layout og nye farger • Bedre utnyttelse av skjermen – plass til mer data • Mulig å avbryte søk (dersom søket tar mer enn 20 sekunder)

5 Spesifikke endringer IdOmrådeFør (Siebel 7.5)Etter (Siebel 7.7) 1Endret presentasjon av Showlist RullgardinmenyLinker 2Ny menyknappIkon med rullgardinmeny”Menu” knapp med rullgardinmeny 3Utvidet hovedmenyFile, Edit, View og HelpUtvidet med flere menyer; Navigate, Query og Tools 4Nye knapper for navigeringEgne knapper i applikasjonenInternett Explorer knapper; History og Back og Forward 5Endringer List Applet*Tydelig skille mellom kolonnene *Synlige sorteringsknapper *Ingen synlige sorteringsknapper *Generelt mer plass til å vise data 6Endringer Form Applet*Feltnavn over felt*Feltnavn til venstre for felt 7Ny plassering av Queries- menyen Under modulene (Screens)Over modulene (Screens) 8Statisk produktkonfiguratorOppdatering av skjermbildet hver gang en feltverdi ble endret Ingen oppdatering av skjermbilde ved endring av feltverdier

6 1. Endret presentasjon av Showlist Før  Rullgardinmeny Etter  Linker

7 2. Ny menyknapp Før  Ikon med rullgardinmeny Etter  ”Menu” knapp med rullgardinmeny

8 3. Utvidet hovedmeny Før  File, Edit, View og Help Etter  Utvidet med flere menyer; Navigate, Query og Tools

9 4. Nye knapper for navigering Før  Egne knapper i applikasjonen Etter  Bruk av Internett Explorer knapper; - History - Back og Forward

10 5. Endringer på List Applet Før  Tydelig skille mellom kolonnene  Synlige sorteringsknapper Etter  Ingen synlige sorteringsknapper - sortering gjøres ved å klikke på kolonnen. Et lite ikon vises når en kolonne er sortert.

11 6. Endringer på Form Applet Før  Feltnavn over felt Etter  Feltnavn til venstre for felt

12 7. Ny plassering av Queries-menyen Før  Under modulene (Screens) Etter  Over modulene (Screens)

13 8. Statisk produktkonfigurator Før  Oppdatering av skjermbildet hver gang en feltverdi ble endret Etter  Ingen oppdatering av skjermbilde ved endring av feltverdier

14 Ny web-funksjonalitet i modulene

15 Følgende moduler inneholder endringer •Orders •Quotes •Service Requests •Generelt

16 Orders IdBeskrivelse 1Adressesøk på INSA-signatur 2Konsistent funksjonalitet for Submit, Cancel og Reopen 3Validering av feltlengder ved registrering av ordre 4Vasking av spesialtegn ved registrering av ordre 5Nytt felt ”Status Description” på Order Line Items 6Gruppering av Kapasitetsprodukter 7To nye telefoniprodukter 8Ny ordretype ”Coordinated” for å koordinere flytting av xDSL/OA og telefoni 9Nytt produkt (Telefoni): Reservasjon mot skjult nummer

17 Orders: 1. Adresse-søk på INSA signatur • Brukerne kan nå gjøre adresse-søk basert på INSA signatur • To nye felt i pop-up skjermbildet for adresse-søk  Search Type - Plukkliste hvor man velger type søk som skal utføres; Adresse, Matrikkel eller INSA  INSA Signature

18 Orders: 2. Konsistent funksjonalitet for Submit, Cancel og Reopen • Ingen endringer av knappen ”Reopen” • ”Sumit” knappen har endret navn til ”> Submit” • En ny knapp ”Cancel” • Cancel  Aktiv når; a) alle Line Items har status ”New”, eller b) når det ikke finnes noen Line Items.  Setter status for alle Line Items samt status for Order til ”Cancelled”.

19 Orders: 3. Validering av feltlengder ved registrering av ordre • Det er lagt validering på en del felter ved registrering av ordre • To typer validering A) Begrensning av feltverdien som fylles ut (maks 15 tegn) •User 1 – Contact Phone •User 1 – 2nd Contact Phone •User 2 – Contact Phone •User 2 – 2nd Contact Phone B) Valideringskode som trigges når ”> Submit” knappen aktiveres (maks 20 tegn) •Customer Ref # •User 1 – Contact •User 2 - Contact

20 Orders: 4. Vasking av spesialtegn ved registrering av ordre Det blir nå mulig å registrere spesialtegn (eks. è og â ) på en ordre uten at dette feiler mot ordresystemet Returkanalmeldingene fra ordresystemet vil også inneholde spesialtegn

21 Orders: 5. Nytt felt ”Status Description” på Order Line Items Dersom statusfeltet på Order Line Items settes til ”Incomplete” eller ”Cancelled”, vil feltet ”Status Description” være utfylt i henhold til en plukkliste som forklarer statusen. HUSK: Incomplete må følges opp av dere !

22 Orders: 6. Gruppering av Kapasitetsprodukter Kapasitetsprodukter (kun for nybestilling) har blitt gruppert i følgende produktgrupper:  Optisk Kanal  Digital punkt til punkt (nx64 Kbps og 2 Mbps)  Digital punkt til punkt (> 2 Mbps)  Digital punkt til punkt (nxVC)  Digital Ethernet (nx64 Kbps)  Digital Ethernet (> 2 Mbps)  Digital Multiaksess Hovedaksess (2 Mbps)  Digital Multiaksess Hovedaksess (> 2 Mbps)  Digital Multiaksess Underaksess(nx64 Kbps)  Digital Multiaksess Underaksess(nx2 Mbps)  Digital Multiaksess Underaksess (> 10 Mbps) Hastighet (båndbredde) velges som en atributt for disse produktene i produktkonfigurator

23 Orders: 7. To nye telefoniprodukter • To nye tilleggsprodukter (telefoni) - Ekspresslevering - Viderekobling på oppdrag

24 Orders: 8. Ny ordretype ”Coordinated” for å koordinere flytting av xDSL/OA og telefoni • Ny ordretype ”Coordinated” for å koordinere flytting av xDSL/OA og telefoni.

25 Orders: 8. Ny ordretype ”Coordinated” – flytting for xDSL/OA og telefoni (forts.) Requested date må være minimum 14 dager frem i tid. Valideringen sjekker at det eksisterer minst to Order Line Items; en for xDSL/OA og en for telefoni. Alle ”Coordinated” ordre håndteres manuelt av vår kundeservice.

26 Orders: 9. Nytt produkt: Reservasjon mot skjult nummer Nytt tilleggsprodukt for produktgruppene PSTN og ISDN som heter ”Reservasjon mot skjult nummer” Registreres via samme prosedyre som for andre tilleggsprodukter

27 Quotes IdBeskrivelse 1Adresse-søk på INSA-signatur 2Konsistent funksjonalitet for Submit, Cancel og Reopen

28 Quotes: 1. Adresse-søk på INSA signatur • Brukerne kan nå gjøre adresse-søk basert på INSA signatur • To nye felt i pop-up skjermbildet for adresse-søk - Search Type: •Plukkeliste hvor man kan velge type søk som skal utføres; Adresse, Matrikkel eller INSA - INSA Signature

29 Quotes: 2. Konsistent funksjonalitet for Submit, Cancel og Reopen • ”Estimate Price” knappen har endret navn til ”> Submit (Estimate Price)” • To nye knapper ”Cancel” og ”Reopen” • Cancel  Aktiv når Quote Line Item har status ”New” eller ”Received”  Setter status for Quote Line Item til ”Cancelled” • Reopen  Aktiv når Quote Line Item har status ”Cancelled”  Setter status for Quote Line Item til ”New”

30 Service Requests IdBeskrivelse 1Konsistent funksjonalitet for Submit, Cancel og Reopen

31 Service Requests: 1. Konsistent funksjonalitet for Submit, Cancel og Reopen • Tre nye knapper ”> Submit”, ”Cancel” og ”Reopen” • > Submit  Aktiv når status er ”New”  Setter status til ”Submitted” og fyller ”Date Opened” med dagens dato  Det vil være en pop-up boks som sier ”Takk, din henvendelse er mottatt.”

32 Service Requests: 1. Konsistent funksjonalitet for Submit, Cancel og Reopen • Tre nye knapper ”> Submit”, ”Cancel” og ”Reopen” • Cancel  Aktiv når status er ”New ” eller ”Submitted”  Setter status til ”Cancelled” • Reopen  Aktiv når status er ”Cancelled”  Setter status til ”New”

33 Generelt IdBeskrivelse 1Logout knapp

34 Generelt: 1. Logout knapp • Ny knapp ”Logout” øverst i høyre hjørne. Brukerne kan logge seg ut av Jara NetBusiness, uavhengig av hvilken modul han står i.

35 Ny B2B-funksjonalitet

36 Ny B2B Funksjonalitet IdKort beskrivelse 1Funksjonalitet for å kunne bestille SHDSL via JNB B2B. 2Funksjonalitet for oppsigelser av xDSL og OA via JNB B2B. 3Funksjonalitet for innsending av Service Requests via JNB B2B. 4Forbedre funksjonaliteten for resending av B2B meldinger. 5E-post melding for B2B ordre. 6Validering av obligatoriske felt (Fremføringsnummer) for JNB B2B ved delt tilgang for OA.


Laste ned ppt "Jara NetBusiness 7.0 Release 14. mars 2005. Innhold • Ny ”ansiktsløfting” for Jara NetBusiness – oppgradering til Siebel 7.7 • Ny web-funksjonalitet i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google