Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SVs politikk for forskning og høyere utdanning Kyrre Lekve Sogn og Fjordane SV, november 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SVs politikk for forskning og høyere utdanning Kyrre Lekve Sogn og Fjordane SV, november 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 SVs politikk for forskning og høyere utdanning Kyrre Lekve Sogn og Fjordane SV, november 2010

2 Kunnskapsutfordringen Utdanningsbølgen SVs rolle

3 The Spirit Level. Why More Equal Societies Almost Always Do Better

4 Hva bør gjøres? 1. Mer av det vi allerede gjør Fordi det er bra Fordi SV er best i stand til å gjøre de rette veivalgene ”Bare” vi som mener det Forskning og kunnskap er en forutsetning og et virkemiddel for å møte framtidas utfordringer

5 Saker SV er best til

6 Soria Moria II gir grunnlag for mer SV- politikk Soria Moria II: Øke forskningssatsingene, Klimaforliket Økt kapasitet i høyere utdanning Styrket grunnforskning, vitenskaplig infrastruktur og rekruttering Styrke rammene for UH-sektor (basis)

7 Fra innsats til resultat og kvalitet Bedre helse og helsetjenester Velferd og forskningsbasert profesjonsutøvelse Kunnskapsbasert næringsliv i hele landet Et velfungerende forskningssystem Høy kvalitet i forskningen Effektiv utnyttelse av resultater og ressurser Internasjonalisering av forskningen Globale utfordringer Næringsrelevant forskning på strategiske områder

8 Mer penger til forskning 1,7 mrd. kroner mer til FoU Realvekst på om lag 5,3 pst.

9 Ingen dør fordi det forskes for lite Stor grad av enighet om innholdet i forskningspolitikken (pengedebatten er en skinndebatt) Stor enighet om innholdet i politikken i høyere utdanning, selv om det går en del uenigheter omtrening midt i venstresiden Lite politisert sak Utfordrende å skape stor velgerbevegelse Sektoren er verdens dårligste lobbyister

10 SVs kunnskapspolitikk: Prinsipprogrammet Kunnskap er nasjonalformuen Grunnforskning og samfunnsutfordringene Akademias egenverdi Gode arbeids- og læringsforhold

11 SVs forskningspolitikk Norge skal bli en del av løsningen – ikke en del av problemet  på klima- og miljøutfordringene; alternativ energi og nye teknologiske og samfunnsmessige løsninger, klimaforskning  Stoppe oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen. Gjennomføre forskningsmeldinga – overgangen til en grønn kunnskapsøkonomi  Forskning for å svare på utfordringene vi står ovenfor: Klimautfordringene, videreutvikle velferdssamfunnet, legge grunnlaget for miljøvennlig verdiskaping  Vil gi klar vekst i forskningen (har vært over 5 prosent realvekst per år med de fem budsjettene til den rødgrønne regjeringen)

12 Oppsummert, forskning: Styrke forskningsevnen Forskningsmeldinga – mer enn nytteorientert forskning Et forskningssystem som fungere i hele bredden en forutsetning Kan svare på de spørsmålene vi ikke engang visste vi burde stilt, eksempler:  Tidsriktig utstyr  De beste hodene Styrke universiteter og høyskoler  Basisbevilgninger  Samarbeid, Arbeidsdeling og faglig Konsentrasjon

13 Hva bør gjøres? 2. Spisse det som skiller oss fra høyresiden Lik rett til utdanning o Avvise skolepenger o Studentvelferd o Høyere utdanning for ”alle” Demokratisering av kunnskap o Tilgang o Deltagelse fra studentene Viktig rolle for partiet utenfor regjeringen!

14 Utdanningsbølgen er løsningen

15 Samme og endret studietilbøyelighet 1.Samme studietilbøyelighet som i dag 2.Økt studietilbøyelighet med 10 prosent

16 Vi gjør jobben 2200 nye studieplasser i budsjett for 2011

17 Store samfunnsutfordringer – utdanning og kompetanse avgjørende Viktige kompetanseutfordringer Helse og sosial Barnevern NAV Et av Regjeringens viktigste satsingsområder – bedre helse, bedre velferdstjenester, videreutvikle velferdssamfunnet

18 (Mer om) hvorfor like muligheter er smart Malcolm Gladwell: Outliers. The story of success

19 Hva bør gjøres? 3. Videreutvikle oss Veldig mye tilbakeskuende – min mening: o Venstresiden passiv i å gripe tak i nye utfordringer for universiteter og høyskoler – ga rommet til Clemet Gjeninnføre interesseperspektivene og SV- perspektiver o Hvorfor går studentene rektorenes løype? o Hvorfor stiller SV seg alltid på elitens side i disse debattene? o Hvorfor skal vi ikke bry oss om hva vi bruker offentlige midler til i denne sektoren?

20


Laste ned ppt "SVs politikk for forskning og høyere utdanning Kyrre Lekve Sogn og Fjordane SV, november 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google