Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biologisk riktig og økonomisk optimal ungskogpleie Torfinn Kringlebotn Fagsjef SKI Honne, 7. april 2003. Skogbrukets vårsamling for Oslo-Akershus og Oppland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biologisk riktig og økonomisk optimal ungskogpleie Torfinn Kringlebotn Fagsjef SKI Honne, 7. april 2003. Skogbrukets vårsamling for Oslo-Akershus og Oppland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Biologisk riktig og økonomisk optimal ungskogpleie Torfinn Kringlebotn Fagsjef SKI Honne, 7. april 2003. Skogbrukets vårsamling for Oslo-Akershus og Oppland

2 Hvorfor ungskogpleie? Styre bestandsutviklingen for å få optimal verdiproduksjon Konkurranse mellom trærne kontrolleres Risikoen for kalamiteter reduseres Kan utsette eventuell tynning Vedlikeholder investering i foryngelse Tar vare på/utvikle flerbrukselementer Honne, 7. april 2003. Skogbrukets vårsamling for Oslo-Akershus og Oppland

3 Hva er ungskogpleie? Ungskogpleie er å fristille et riktig antall av de beste trærne, av det beste treslaget, jevnest mulig fordelt over arealet Ungskogpleie er en investering Honne, 7. april 2003. Skogbrukets vårsamling for Oslo-Akershus og Oppland

4 Når er det behov? Før uønskede treslag skader eller hemmer det treslaget som ble planlagt som hovedtreslag i foryngelsen Normalt før 4 m overhøyde Tidlig i meget tette bestand 6-8 m ved fare for beiteskader Honne, 7. april 2003. Skogbrukets vårsamling for Oslo-Akershus og Oppland

5 Når er det behov? Ofte ved foryngelse under høyskjerm Honne, 7. april 2003. Skogbrukets vårsamling for Oslo-Akershus og Oppland Alltid når bestandet er hemmet av overstandere Sjelden ved tette bestand uten overstandere

6 Sette igjen eller fristille? Honne, 7. april 2003. Skogbrukets vårsamling for Oslo-Akershus og Oppland

7 Sette igjen eller fristille? Honne, 7. april 2003. Skogbrukets vårsamling for Oslo-Akershus og Oppland

8 En-etasjet skog… Honne, 7. april 2003. Skogbrukets vårsamling for Oslo-Akershus og Oppland

9 …eller utvikle fler-etasjet skog? Honne, 7. april 2003. Skogbrukets vårsamling for Oslo-Akershus og Oppland

10 Hvor mange trær bør fristilles? Optimal verdiproduksjon oppnås med et treantall etter ungskogfasen på ca. 200–280 framtidsstammer Både i gran- og furubestand Uansett bonitet Honne, 7. april 2003. Skogbrukets vårsamling for Oslo-Akershus og Oppland

11 Optimal verdiproduksjon Honne, 7. april 2003. Skogbrukets vårsamling for Oslo-Akershus og Oppland

12 Treantall i Hkl II i O & A (etter NIJOS) Honne, 7. april 2003. Skogbrukets vårsamling for Oslo-Akershus og Oppland 16 % 50 % 18 % 7 % 9 % NIJOS foreslår : Ingen behandling: ca. 47 % Avstandsregulering: ca. 25 % Avst. og lauvrydding: ca. 15 %

13 Tettheten påvirker produksjonsnivået Tilveksten reduseres betydelig ved ujevn fordeling av framtidstrærne Honne, 7. april 2003. Skogbrukets vårsamling for Oslo-Akershus og Oppland Størst gruppering mellom 40 og 140 trær/daa

14 Tettheten påvirker produksjonsnivået Oslo & Akershus: Gjennomsnittlig står 42 % av Hkl II og III med ujevn fordeling Honne, 7. april 2003. Skogbrukets vårsamling for Oslo-Akershus og Oppland Nær 1/2 av arealet har lavere treantall enn 150 trær pr. daa

15 Hvor mange trær bør fristilles? Ungskogpleie koster! Derfor fristiller vi bare: H40 x 11 GRAN H40 x 13 LAUV H40 x 14 FURU ± 20-30 % Honne, 7. april 2003. Skogbrukets vårsamling for Oslo-Akershus og Oppland

16 Treslagsvalg LavskogFuru BlokkebærFuru BærlyngskogFuru, gran BlåbærskogGran, furu SmåbregneskogGran, osp, hengebjørk StorbregneskogGran, bjørk, or LågurtskogGran, hengebjørk, osp HøgstaudeskogGran, hengebjørk Honne, 7. april 2003. Skogbrukets vårsamling for Oslo-Akershus og Oppland

17 Kvalitetsforbedring All ungskogpleie bør være kvalitetsorientert, dvs. uttak av ”dårlige” trær og fristilling av ”gode” trær Honne, 7. april 2003. Skogbrukets vårsamling for Oslo-Akershus og Oppland

18 Kvalitetsforbedring Densitet og årringbredde Bonitet og treet sin plass i dimensjonsfordelingen i bestandet styrer årringbredden i ungskogfasen De største trærne på de høyeste bonitetene kan få for store årringer Honne, 7. april 2003. Skogbrukets vårsamling for Oslo-Akershus og Oppland

19 Kvalitetsforbedring Kvisttykkelse Kvisttykkelsen avtar med økende tetthet De grøvste trærne har oftest den tykkeste kvisten, men det er stor variasjon Honne, 7. april 2003. Skogbrukets vårsamling for Oslo-Akershus og Oppland

20 Kvalitetsforbedring Kvisttykkelse G17 Plantet i 1953 Ungskogpleie i 1971 ved Ho ca. 4,8 m Målt ved Ho ca. 16 m

21 Kvalitetsforbedring Honne, 7. april 2003. Skogbrukets vårsamling for Oslo-Akershus og Oppland Tørrkvist G17 Plantet i 1953 Ungskogpleie i 1971 ved Ho ca. 4,8 m Målt ved Ho ca. 16 m

22 Kvalitetsforbedring Honne, 7. april 2003. Skogbrukets vårsamling for Oslo-Akershus og Oppland Snøskader Ungskogpleie reduserer risikoen for snøskader Denne positive effekten forplanter seg mot en ev. første tynning H/D-forhold under 0,95-1,0 gir liten risiko for snøbrekk

23 Prioriter høy bonitet! Nær 9 % av produktiv skog har bonitet H 40 =20 eller høyere Disse arealene kan produsere om lag 21 % av samlet produksjonsevne Honne, 7. april 2003. Skogbrukets vårsamling for Oslo-Akershus og Oppland

24 Prioriter også: Prinsipielt alle bestand der nytten er større enn kostnaden Yngre bestand før eldre Bestand med overstandere Lauvskog foran barskog Tette, jevne bestand prioriteres lavt Honne, 7. april 2003. Skogbrukets vårsamling for Oslo-Akershus og Oppland

25 Ha en fin vår, og ikke glem å utføre ungskogpleie der det er behov!


Laste ned ppt "Biologisk riktig og økonomisk optimal ungskogpleie Torfinn Kringlebotn Fagsjef SKI Honne, 7. april 2003. Skogbrukets vårsamling for Oslo-Akershus og Oppland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google