Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sement som en del av klimaløsningen!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sement som en del av klimaløsningen!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sement som en del av klimaløsningen!
Per Brevik Director Alt. fuels Takk for invitasjonen til denne viktige høringa rundt Klimakur 2020. Mange forhold skal dekkes i dag, slik at jeg raskt skal forsøke å komme til hovedpoengene.Jeg vil imidlertid innledningsvis si litt om HeidelbergCement og gi en kortversjon av sementproduksjon, før jeg vil gå inn på de tre områdene/tiltakene hvor sementindustrien er nevnt i Klimakur: Økt bruk av alternativt brensel Lavkarbon sement CCS

2 HeidelbergCement 57.000 ansatte
Kjernevirksomhet: Tilslag, sement og nedstrømsaktiviteter 2.600 avdelinger i 50 land: 650 produksjonssteder for pukk, sand og grus 102 sementfabrikker og -møller 1.400 ferdigbetongfabrikker 134 asfaltfabrikker Sementkapasitet på 100 millioner tonn HeidelbergCement er etter hvert blitt et stort sement- og byggevareselskap. Omsetningen i 2009 var på 15,3 mrd € (?), og ut fra det som foreløpig er meldt vedr. resultater for 2009, så ser det ut som om at selskapet absolutt ikke har kommet dårligst ut av det sammenliknet med de øvrige gigantene. Hovedområdene er sement og tilslag og relaterte nedstrømsaktiviteter som støtter opp under disse. I Norge er virksomheten knyttet til selskapene Norcem, Norbetong, Norstone og Renor. Aktiviteten i Norge er preget av at vi er en del av et stort internasjonalt selskap; noe som blant annet betyr at vår virksomhetene blir vurdert og benchmarket i forhold til et internasjonalt nivå. For å hevde oss er opprettholdelse av ”Internasjonal konkurransekraft” når det gjelder produktivitet og kostnadskontroll avgjørende. Konsernets CO2 utslipp er på 54 – 55 mill. tonn CO2; altså nesten identisk med de samlede norske utslippene samme år. Jeg vil også legge til at våre ambisjoner mht. å redusere utslippene ikke på noen måte ligger tilbake for norske myndigheter. I tillegg har vi sannsynligvis større gjennomføringsevne. Slide 2 Bellonaseminar Klimakur 2020 –Per Brevik

3 Sementproduksjon Råmaterialene (kalk og tilslag) males og brennes i en rotérovn CaCO3  CaO + CO2 (kalsinering) Flamme temperaturen over ºC. Materialene når ºC. Mellom produktet (klinker) bråkjøles og blir deretter malt til sement (sammen med bl.a. gips) i store sementmøller. Kull er fortsatt ansett som primærbrensel Sementovner egner seg godt for avfallsbasert brensel Slide 3 Bellonaseminar Klimakur 2020 –Per Brevik

4 CO2-utslipp er vår store miljøutfordring!
Kalsinering; få reduksjonsmuligheter Brenseldelen utgjør en vesentlig del, og den kan vi gjøre noe med Ved å erstatte kull med alternative brensler reduserer man bruken av ikke-fornybare brensler og CO2 –utslippene Vi kan produsere deler av vårt kraftbehov på egen hånd Varmegjenvinning fra ovnsdriften er alt i drift ved fabrikken i Slite. Overflødig kraft selges i kraftnettet. Der det er mulig kan fornybar energi tas i bruk, eksempelvis vind- og solkraft. Dette er nå i planleggingsfasen. Slide 4 Bellonaseminar Klimakur 2020 –Per Brevik

5 Sementproduksjon / Klimakur 2020 Tiltak
Økt bruk av alternativt brensel (erstatning av fossilt brensel) 4 prosjekter; ca tonn CO2 Lavkarbon sement / Redusert klinkerandel i sement Ca tonn CO2 CCS Samlokalisering i Grenland / Teknisk potensiale Pkt. 1 er fullt mulig; utfordringen ligger på kostnadssida og på tilgjengeligheten av biobrensel Pkt. 2 er under utvikling; overholdelse av standarder, byggemåter og klimatiske forhold i Skandinavia Pkt. 3; foreløpig på ”tegnebrettet” Slide 5 Bellonaseminar Klimakur 2020 –Per Brevik

6 Alternative fuels development in Norcem Brevik
Waste step 4. Pfister project. Increased volumes in the main burner Waste step 3: Stop kiln 5, rebuilding kiln 6 New equipment in full operation Waste step 2: NOAH agreement. Decision to upgrade the Alternative fuels equipment. This is an ”executive summary” of the ”Brevik story”; It shows the development in the use of alternative fuels, both in volumes and the substitution rate from the start in the beginning of the 1990’s untill today. Today’s volume is similar to the volume of household waste which is put on landfills in in the Oslo aera every year! The slide also points out two other important issues; it takes time from decissions are taken to the equipment is in operation, and that the investments are considerable! During this period all together Norcem has invested more than 400 MNOK (50 M€) to develop the waste-derived fuels concept in Brevik! Slide 6 Bellonaseminar Klimakur 2020 –Per Brevik

7 CO2 emissions per ton of clinker, Norcem Brevik
Slide 7 Bellonaseminar Klimakur 2020 –Per Brevik

8 CO2 emissions per ton of clinker, Norcem Brevik
Slide 8 Bellonaseminar Klimakur 2020 –Per Brevik

9 Morgendagens sementer
HeidelbergCement har som mål å redusere klinkerinnholdet i sementene: Redusere CO2 utslipp pr tonn sement Optimere bruken av naturressurser Utnytte ny teknologi til å utvikle ny sementtyper Flyvaske, slagg og naturlige mineraler brukes allerede i produksjonen. Dette vil øke! Vi må satse enda mer på forskning og utvikling! Samarbeid mellom byggherre, entreprenør og byggematerialleverandør Bjørvikatunnelen Utfordringen vil være å produsere så mye klinker som mulig innenfor rammene gitt av EU, og ut fra det produsere så mye sement innenfor krav/standard som mulig! m³ concrete in tunnel elements ton cement with 30 % fly ash 8 000 ton reduction of CO2 emissions compared with conventional concrete The next issue will be to produce as much cement (at the quality our customers demand!) as possible with this amount of clinker; to reduce the carbon footprint of concrete as a building material! To achieve this, we work hard! and we put on a lot of resources! Reduced clinker content in the cement are the ”key words”; and there is no area where the R&D units focus more! At least in our group. Slide 9 Bellonaseminar Klimakur 2020 –Per Brevik

10 Utviklingen må gå videre! (CO2 pr tonn sement)
Vi må trolig nå dette nivået om 5-7 år Slide 10 Bellonaseminar Klimakur 2020 –Per Brevik

11 CCS for landbasert industri
Sentralt tiltak i Klimakur 2020 Forholdsvis teoretisk studie, med mange forhold Europeisk sementindustri står bak et prosjekt som vil søke Gassnova om støtte til et Teknologitest prosjekt (1:100; tonn) Pilotprosjekt (1:10; tonn) Norcem i Brevik som testsenter Vil gi oss et langt bedre grunnlag for å vurdere tiltaket! Hvor langt skal en rense? Slide 11 Bellonaseminar Klimakur 2020 –Per Brevik

12 Sement som en del av løsningen
Økt bruk av alternativt brensel med høy andel biomasse Har plukket de ”laveste fruktene”, men sannsynligvis riktig å fortsette satsingen ut fra det vi vet om det framtidige klimaregimet Tilgangen på avfallsbasert brensel Utformingen av regelverk og avgiftsregimer Lavkarbonsementer Utviklingen av betongstandardene Konsekvenser for byggemetoder? CCS i sementindustrien Må vite mer; må gå via pilotprosjekt Diskusjon rundt rensegrad Det må legges inn incentiver til å opptre bærekraftig! Slide 12 Bellonaseminar Klimakur 2020 –Per Brevik


Laste ned ppt "Sement som en del av klimaløsningen!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google