Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kan god kommunikasjon gi økt sykkelbruk?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kan god kommunikasjon gi økt sykkelbruk?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kan god kommunikasjon gi økt sykkelbruk?
Erfaringer fra Miljøpakken i Trondheim. Sykkelbynettverket, Oslo Lars Erik Sira, Statens vegvesen, Miljøpakken Jeg heter Lars Erik Sira og er kommunikasjonsrådgiver ansatt i Statens vegvesen. Jeg skal fortelle litt om hva vi har gjort de siste par årene og hvilke erfaringer vi har gjort oss. Kollega Tore Langmyhr orienterte om Miljøpakken i går. Jeg går derfor ikke noe mer i dybden på hva Miljøpakken er og inneholder, men jeg kan si litt om hvordan vi har organisert kommunikasjonsarbeidet. Vi som jobber med kommunikasjon i Miljøpakken har organisert oss i ei egen gruppe på fem personer; to fra kommunen, to fra Statens vegvesen og en fra fylkeskommunen, og vi møtes ukentlig. En av disse er en såkalt reiserådgiver, som har som oppgave å endre folks reisevaner. Kommunikasjonsoppgavene i Miljøpakken spenner vidt. Men en god del av det vi gjør dreier seg som sykkel. Blant annet er 40 % av min stilling øremerka jobbing med kommunikasjon knytta til sykkel. Gjennom Miljøpakken har vi bra tilgang på penger til å gjøre tiltak. Samla har reiserådgiver og kommunikasjonsgruppa ca. 6 millioner kroner til disposisjon årlig, som også skal dekke lønn. Jeg har ikke eksakte tall, men jeg vil anslå at vi har brukt 2-3 millioner i året de siste 2-3 åra på tiltak som har med sykkel å gjøre.

2 Hovedmål: Doble sykkelandelen
Bilde av nytt sykkelanlegg uten folk (eks Ilevollen) Informasjon og påvirkning må også til. Hovedmålet i den nye sykkelstrategien, som blir vedtatt i løpet av våren, er å doble sykkelandelen fra 7,5 til 15 % av alle reiser. Kommunikasjonsaktivitetene skal bidra til å nå det målet. Å bygge infrastruktur for sykling fører ikke automatisk til at flere sykler. Erfaring fra flere europeiske byer viser at informasjon og dialog kombinert med utbygging av sykkelvegnett er det som skal til for å få flere til å velge sykkel. Faglig fundament: Rapportene fra EU-prosjektet Presto har vi finlest, og henta mye inspirasjon. De har laget «promotion guides» basert på erfaringer fra europeiske byer, som inneholder mye info om fordeler, målgrupper og budskap. Vi har også orientert oss, og kikka mye til hvilke tiltak som blir gjort i andre land.

3 Sykkelstrategien Fire temaer innen kommunikasjon:
Kampanjer og arrangement Informasjon Rådgivning til arbeidsplasser Opplæring ved skolene Sykkelstrategi. Fire innsatsområder (infrastruktur, drift/vedlikehold og arealplanlegging er de andre), der kommunikasjon er ett av områdene, som igjen er delt inn i fire. Det er primært de to første punktene på denne lista vi har prioritert til nå.

4 Budskap Alminneliggjøre sykling
Positive assosiasjoner, følelsesbaserte Rasjonelle budskap En miks av budskap, der vi både spiller på følelser og fornuft, og der det å alminneliggjøre sykling ligger som et premiss i bunn. Vi forsøker å framstille sykling som noe helt vanlig og ufarlig, noe som alle kan gjøre. Det er ikke noe spesielt ved det. Vi skal stimulere folk til å sykle mer ved å: • skape positive assosiasjoner til sykling, slik som at det er moro, kult, gir deg fin kropp, frihet og uavhengighet. • bruke rasjonelle budskap som at sykling er lønnsomt, billig, hurtig, miljøvennlig, fleksibelt, trygt og gir god helse.

5 Kampanjer Plakater (adshel) Kino Julekalender

6 Vi kjørte plakatkampanje 6 uker i 2013
Vi kjørte plakatkampanje 6 uker i Et par eksempler fra den første uka, som var rett etter påske og som var en slags markering av at sykkelsesongen var i gang. Bildene skal bygge oppunder det å alminneliggjøre og ufarliggjøre.

7 To eksempler til, fra Olavsfestdagene og en vi kjøre på høsten rett etter at tusenvis av nye studenter var kommet til byen. Erfaringer: Få tilbakemeldinger, de vi har fått er gode. Har etterspurt dokumentasjon på effekt fra Clear Channel, men lite tall å hente der. Vi har ikke evaluert effekt sjøl. Så, vi aner egentlig ikke om slikt virker. Forholdsvis dyrt: kr per uke. Gjentar ikke i år i samme skala. Men kommunen har tilgang på noen flater som vi kan leie rimelig, de benytter vi noen uker.

8 Kino https://www.youtube.com/watch?v=Sy11k6UwP3k
Kjørt kino-filmer fra april til september de to siste åra, og gjør det igjen i år. Vises før alle forestillinger som vises i Trondheim for nesten et halvt år.

9 Julekalender 2013: Julekalender. Lagde spørsmål med vintersykkelrelaterte spørsmål. Daglige premier knytta til vintersykling og sykkel som hovedpremie på julaften. Facebook og Google Ads kampanje.

10 Aksjoner Utdeling matpakker Gratis sykkelservice vår (6 plasser)
Gratis sykkelservice høst Sykkelparkering Lerkendal på RBK-kamp Synlig syklist m/ Syklistenes Landsforening Synlig syklist m/ Politiet Gratis piggdekk til studenter

11

12

13 Aksjon. Piggdekk. Tenkte aksjon og PR sammen. Bringer oss naturlig over til neste tema.

14 Mediestrategi Aktiv bruk av media, primært Adressa: Milepæler/åpninger
Framskaffe tall og fakta Gode relasjoner til utvalgte journalister Høy troverdighet Miljøpakken omtalt i 448 mediesaker i 2013 (mange på vårt initiativ). Synliggjøre sykkel i samfunnsdebatt og offentlighet. Oppmerksomhet. Støtter oppunder at sykkel er i vinden, viktig og framtidsretta.

15 Åpninger av nye sykkelanlegg er gylne anledninger til å få oppmerksomhet, og dem bruker vi for alt de er verdt. Vi forsøker å lage opplegg der vi både får åpnet på en ålreit måte, samtidig som vi får mediedekning og dermed også får informert om det nye tilbudet.

16 Eksempel tall og fakta

17 Eksempel tall og fakta

18 Sosiale medier facebook.com/ sykkelbyenTrondheim
Vi har hatt en facebook-side et par års tid. Har vært litt prøving og feiling. Erfaringer: Fungerer meget bra til å annonsere for arrangement. Ved å kunngjøre her, og samtidig bruke noe penger på annonsering (facebook gir mulighet for geografisk segmentering) når vi bredt ut for lite penger. Svare på spørsmål. Får en del spørsmål, mest knytta til anlegg, løsninger. Noen forslag, som vi videresender til relevante fagfolk. Nytte, som vi skal se et eksempel på i neste bilde. Også en diskusjon hvordan vi kan ta med syklistene på råd i utforminga av byens sykkeltilbud. De har mye kompetanse som vi ikke utnytter godt i dag.

19 Observerte en del feil bruk av de nye røde sykkelfeltene
Observerte en del feil bruk av de nye røde sykkelfeltene. Primært at folk sykler på feil side av veien og at de ikke helt skjønner hvordan sykkelboksen fungerer. Vi lagde derfor denne illustrasjonen. Postet den på FB, trur vi annonserte den for kr også. Stort engasjement med 50 kommentarer og 116 delinger. Adressa fanga den også opp, og lagde sak på den på nettavisa.

20 Partnerskap Vi ønsker å samarbeide med aktuelle samarbeidspartnere.
Vi har et utstrakt samarbeid SLF i Trondheim. Gratis sykkelservice, Synlig syklist og piggdekk. Sykkelhotell på Pstereo. Sykkelbutikker har bidratt. Vi får også mange henvendelser om støtte til ulike tiltak. Nå har vi etablert en ordning der interesserte kan søke, pott til gode tiltak. Ser for oss tildeling to ganger i året. Vi vil også snarlig gå ut å søke etter det vi kaller gode hjelpere, som SLF, for å få partnerskapet vårt litt mer i system.

21 Resultater Trafikkdata:
20 prosent mer sykling til og fra Midtbyen siden 2010. Sykling til jobb/skole: 21 prosent om sommeren, 6 prosent om vinteren. Sentio-undersøkelse: 7 av 10 mener forholdende for gående og syklende i Trondheim har blitt bedre de siste årene. NAF-undersøkelse: Trondheim er storbyen med minst kø og mest fornøyde reisende. Resultatene er entydige på at mye går i rett retning i Trondheim. Men hvor mye av dette skyldes kommunikasjon og hva skyldes andre ting? Det korte svaret på det er at det aner vi ikke. Ble vel sagt i går at det er summen av mange tiltak som gjør at det går framover. Aksjoner gir oss noen håndfaste tall på eksempelvis hvor mange sykler vi fikser, hvor mange matpakker vi deler ut og hvor mange sykler vi får plass til på sykkelhotellene. Digital kommunikasjon gir også gode data om hvor mange vi når og til en viss grad hvor mange som har fått med seg budskapene våre. Men hva som skjer etter det vet vi lite om. Mulig vi skulle brukt mer ressurser på å finne ut hva som virker. De fleste tiltakene våre er jo ting som er prøvd ut andre steder.

22 Sykkelvennlig arbeidsplass
Årets store nysatsing for oss er et tiltak vi har kalt sykkelvennlig arbeidsplass, der vi håper å engasjere arbeidsgiverne til å legge til rette. Ide fra Gøteborg. Utmerkelse der vi belønner arbeidsplasser på tre nivåer etter hvor flinke de er til å legge til rette for at de ansatte kan sykle til jobben. Mot slutten av året kårer vi Trondheims mest sykkelvennlige arbeidsplass. Lansering etter påske. Utmerkelsen vil sannsynligvis bli en form for emaljeskilt e.l. de kan henge i resepsjonen, samt et digitalt merke a la dette de kan bruke på nettsida eller i andre kanaler for å skryte av seg sjøl. Håper på kunnskapsdeling, bedre forhold for de som vil sykle, samt gode muligheter for pr/oppmerksomhet.


Laste ned ppt "Kan god kommunikasjon gi økt sykkelbruk?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google