Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

epost: Erling Skakkes gt. 40, tlf 72 54 09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "epost: Erling Skakkes gt. 40, tlf 72 54 09."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.trondheimparkering.no epost: parkering.postmottak@trondheim.kommune.noparkering.postmottak@trondheim.kommune.no Erling Skakkes gt. 40, tlf 72 54 09 00 Trondheim – med nullvisjon for parkeringsbøter Stein Løberg Konstituert direktør

2 2 Trondheim parkering KF www.trondheimparkering.no Trondheim Parkering Konst. Leder Stein Løberg Forvaltning Steinar Myhr Forretning Stein Løberg Økonomi, jus og kvalitet Morten Myhre Teknisk Laila Solheim Kunde Brith Eli Hagemo HR Endre Olav Østgård

3 Formålet med Trondheim Parkering • trafikksikkerhet • fremkommelighet • miljø

4 Utvikling kontrollavgifter

5 Bak tallene • Vi kan pr i dag ikke forklare på en god måte hva som ligger bak tallene og hva som påvirker de • Ledelsen i TP har av den grunn besluttet å utvikle en modell som skal bistå oss i å forklare tallene og variasjonen i de

6 Målet er ”null bøter” gjennom god tilrettelegging, tett kontroll & kyndig veiledning, kontinuerlig forbedring og smart bruk av teknologi

7 Hvordan nå 0-visjonen ? • Parkeringspolitikk med definerte mål og langsiktighet • Organisasjonen vår inkl Service- og forebyggende gruppe • Kvalitetspolitikk ISO 9001 • Teknologiløsninger

8 En lang prosess 2005201320 xx UnnfangelsenI mål ?

9 Produktet vårt • Tilgjengelig (raskt og enkelt å finne plass) • Enkelt (enkelt å forstå og å enkelt å følge) • Trygt (for egen sikkerhet og for bilens sikkerhet) • Rimelig (pris i forhold til tjenesten) To hvite striper med plass til en bil imellom, skiltløsning samt billett- og betalingsløsning

10 Parkeringspolitikk • Trondheim skal ha en restriktiv parkeringspolitikk • Parkering skal brukes som virkemiddel til å redusere uønsket biltrafikk i sentrum • Skal ikke redusere Midtbyens attraktivitet som handels- og servicesenter • Vår overordnede målsetting er å få parkering inn i parkeringshus. - En bieffekt vil være mer korrekt parkering

11 Forebyggende gruppe • Aksjon Trygg skolevei • Møter med transport (LUKS) og taxinæring • HC-aksjon • Fokus på utfartsplasser • Årshjul utarbeidet • Ledergruppen på ”blåtur” • Opplæring og informasjon

12 Service og forebyggende Ved å jobbe forebyggende skal vi redusere antall feilparkeringer og derigjennom forbedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten.

13 Kvalitet i alle ledd • Kvaliteten på jobben vi gjør kan måles i hvor enkelt vi gjør det for kundene å parkere lovlig og betale rett. • Derfor har vi i Trondheim Parkering ”Null bøter” som mål.

14 Kvalitet

15 Kvalitetshåndboka vår • Etablere automatisert løsning for planlegging og dokumentasjon av kontroll/kjørelister • Anonymisert løsning for tjenestelevering på sted og tid • Overfor våre eiere etablere forklaringsmodell for leverte kontrolltjenester

16 Vår teknologistrategi er: ”Vi skal utvikle enkle og effektive løsninger basert på den beste utnyttelsen av kjent teknologi”

17 Teknologiske løsninger SMS Parkering for servicebil og firmabil med logo

18 Skiltløsning

19 Hva sier oppdragsgiverne ? ”Kjeldsberg Eiendom har valgt Trondheim Parkering KF som en totalleverandør av parkeringsløsninger for at våre leietakere skal ha en god opplevelse ved å være leietaker hos oss. Vi forventer at Trondheim Parkering KF er en innovativ leverandør som hele tiden leverer fremtidsrettede parkeringsløsninger til våre eiendommer.” Med vennlig hilsen Hilke Rognes R. Kjeldsberg AS Eiendomssjef marked Vi i RBK Eiendom har valgt å inngå avtale med Trondheim Parkering om drift av parkeringsvirksomheten i tilknytning til vårt anlegg på Lerkendal. Både fordi vi har blitt enige om det økonomiske innholdet i avtalen, og fordi vi oppfatter Trondheim Parkering som et folkelig selskap. Roar Munkvold Eiendomsdirektør RBK Eiendom På årsmøte i RBK 26. januar 2012

20 Null-visjon Statens vegvesen • Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan for 2002–2011 "en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade" – Nullvisjonen. Nullvisjonen er ytterligere vektlagt både i Nasjonal transportplan for 2006–2015 og 2010– 2019, samt i de årlige statsbudsjetter. • Som et skritt i retning av nullvisjonen har regjeringen i Nasjonal transportplan 2010-2019 satt som mål at tallet på drepte og hardt skadde i trafikken skal reduseres med minst en tredel innen 2020

21 Volvos Null-visjon Ingen skal dø eller skades i en Volvo 2020-modell Vår 0-visjon Kilde: TU.no 17. april 2013 •Vi har en ambisjon om å nå målgang i 20xx

22 Oppsummering • Vi skal nå målet vårt om null bøter ved å: • Ha en vedtatt parkeringspolitikk • Utnytte organisasjonen vår på det vi er gode på • Ha sterk fokus på kvalitet • Utnytte kjent teknologi for det den er verdt • Trondheim Parkering.mp4 Trondheim Parkering.mp4

23 Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "epost: Erling Skakkes gt. 40, tlf 72 54 09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google