Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva skal til for at internasjonale konsern fortsatt skal satse i Grenland? Nils Eirik Stamland, INEOS Norge AS ICG årskonferanse 15. september 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva skal til for at internasjonale konsern fortsatt skal satse i Grenland? Nils Eirik Stamland, INEOS Norge AS ICG årskonferanse 15. september 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva skal til for at internasjonale konsern fortsatt skal satse i Grenland? Nils Eirik Stamland, INEOS Norge AS ICG årskonferanse 15. september 2010

2 Klor/VCM-fabrikk Etylenfabrikk Polyetylenfabrikk Grenland - Norges petrokjemiske senter Frier Vest industriområde Herøya Industripark PVC-fabrikk

3 Hva skal til for at internasjonale konsern fortsatt vil satse i Norge Det enkle svaret er: –Langsiktig forventning om konkurranse-dyktig avkastning på investert kapital Hva avgjør dette? –Produksjons- og fraktkostnader pr. Tonn –Risiko

4 Hva kjennetegner prosessindustrien Foredling av råvarer til produkter eller mellomprodukter med høyere verdi Standardvarer som konkurrerer globalt der råvarer og produkter prises i internasjonal valuta Høy eksportandel – typisk over 90 prosent utenfor Norden Liten påvirkning på tilbud og etterspørsel Syklisk bransje med lange perioder med lave fortjenestemarginer Kapitalintensiv – dvs kostbare og vedlikeholdskrevende fabrikker Krever spesialisert kompetanse i hele organisasjonen Døgnkontinuerlig drift

5 Vår fortjenestemargin er liten sammenliknet med kostnaden for råvarer og innsatsfaktorer ~45% ~6% ~13% ~3% ~6% ~15% ~10% 110% ~10% Vi har redusert faste kostnader med 25% på 3 år Hvis kraftkostnadene øker til 45 øre/kWh øker kraftkomponenten fra 13 til 20% Forventningen om fortjeneste forsvinner

6 Hva kan og må den enkelte bedriften gjøre noe med selv Forbruksfaktorer – effektiv utnyttelse av råstoff og ressurser Faste kostnader – effektive arbeidsprosesser og bevisst bruk av penger –Strømlinjeforme organisasjonen –Bevisstgjøre organisasjonen – hva bruker vi pengene på Resultatkrav –Være tydelige på hva vi må tjene for å kunne ha en levedyktig bedrift

7 1000 Industriutvikling – eksempel fra petrokjemianleggen på Rafnes Forbedret teknologi Automatisering Økt produktivitet Miljøforbedringer Flere kompetansearbeidsplasser 1979 2010 Produksjon 0,75 mill Tonn Produksjon 1,75 mill Tonn 400 1979 2010

8 Hva må vi som nasjon bestemme oss for Legge til rette for videreforedling av norsk råstoff i Norge, f. eks. gass og kraft Unngå nye norske sær avgifter for eksempel egen norsk CO 2 - avgift Tilgang på kompetent arbeidskraft med lav sosial friksjon –Utdanning –Lærlingeordning –Forskning & Utvikling Ansvarlig økonomisk politikk - kronekurs/ lønnsutvikling –Pengebruk –Balanse mellom privat og offentlig sektor

9 Spørsmål – synsunpunkter?

10


Laste ned ppt "Hva skal til for at internasjonale konsern fortsatt skal satse i Grenland? Nils Eirik Stamland, INEOS Norge AS ICG årskonferanse 15. september 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google