Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Møte med foresatte i Vg3 ST 7. februar 2013 www.ohg.vgs.no: ”skolens tilbud / studiespesialisering”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Møte med foresatte i Vg3 ST 7. februar 2013 www.ohg.vgs.no: ”skolens tilbud / studiespesialisering”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Møte med foresatte i Vg3 ST 7. februar 2013 www.ohg.vgs.no: ”skolens tilbud / studiespesialisering”

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Eksamen ved avdelingsleder Bjørn Smedsrud Foreldremøte Vg3 Eksamensplanen ligger i Fronter og på skolens hjemmeside Melding om skriftlig eksamen: 15.5. kl. 0900 Påfølgende orientering om eksamen 15.5. kl 0915 Siste ordinære undervisningsdag før eksamen: 16.5. Skriftlig eksamen (tre fag): Norsk hovedmål, to skriftlige programfag eller ett skriftlig programfag og nynorsk (sidemål) Muntlig eksamen (ett fag): Fellesfag eller programfag

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Eksamensdatoer - starttidspunkt Foreldremøte Vg3 Skriftlig eksamensperiode: 21.5 - 3.6. Skriftlig eksamen starter kl 0900, seneste frammøte kl. 0845 Melding om muntlig eksamen: 7.6 kl. 0900 eller 13.6 kl. 0900 Muntlig eksamen: 11.6 eller 17.6. Muntlig eksamen starter kl 0900 eller etter avtale med faglærer

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Gjennomføring av skriftlig eksamen Foreldremøte Vg3 Noen fag har 1 dag forberedelse, andre ikke I PGS laster elevene ned eventuell forberedelsesdel og eksamensoppgave. Eksamen i de fleste fag besvares på PC og leveres elektronisk i PGS. Elevene får utdelt ”Brukerveiledning for kandidat”. Hjelpemidler: Alle, unntatt kommunikasjon Todelt eksamen i realfag, del 1 (0900-1100) uten hjelpemidler, del 2 (1100-1415) med alle hjelpemidler. Besvares på papir med printerutskrift av grafer etc.

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Sykdom under eksamen, ikke bestått Foreldremøte Vg3 Utsatt prøve, legeattest oppmelding innen 13.9, eksamen i november/desember, nytt trekk Ny og særskilt prøve

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Klage på sensur Foreldremøte Vg3 Klagefristen er 10 dager fra eksamensresultat er kjent eller burde være kjent (i år 21.6 med frist 1.7) Hurtigklage besvares i juli (klage må leveres senest ca. 29.6), ordinær klagesensur i august/september Viktig med samtale med faglærer før klage leveres Resultat kan gå begge veier

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Privatisteksamen Foreldremøte Vg3 April/mai og november/desember, oppmeldingsfrist ca.15.9/1.2 Se www.privatistweb.no Alle nye fag eller fag som forbedres i løpet av de tre årene elevene er i videregående skole, gir førstegangsvitnemål Fag der eleven har vært oppe til eksamen, kan ikke slettes fra et førstegangsvitnemål Elever kan ikke være elev og privatist i samme fag det samme året

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Vårprøvene Foreldremøte Vg3 Planen ligger i Fronter og på skolens hjemmeside 5.4: Norsk hovedmål (byomfattende) 10.4 -25.4: Dager med undervisning eller prøve 16.4 -20.4: Prøver. I løpet av perioden får elevene prøve i alle skriftlige fag Alle elever får minimum 2 studiedager

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Vitnemål ved rektor Trond Lien Fullført og bestått opplæring Vg1, Vg2 og Vg3 i skole som gir generell studiekompetanse (forskr. § 3-42). Foreldremøte Vg3

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Kompetansebevis Dokumentasjon for videregående opplæring der vilkårene for vitnemål ikke er oppfylt (forskr. § 3-45): - Fullført, men ikke bestått fastsatt tilbudsstruktur for Læreplanverket for Kunnskapsløftet - Fullført deler av opplæring som det i fastsatt tilbudsstruktur for Læreplanverket for Kunnskapsløftet gis vurdering i. Foreldremøte Vg3

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Krav til vitnemål, ordinært løp studiespesialisering Totalt 2523 timer (klokketimer), normalt fordelt på 3 år: - VG1: 842 - VG2: 840 - VG3: 841 Totalt 6 (7) programfag hvorav to av dem er fordypning innen samme programområde Minst 5 eksamener (normalt 1 på VG2 og 4 på VG3) Foreldremøte Vg3

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Førstegangsvitnemål Blir gitt til den som ved utløpet av normal tid har bestått videregående opplæring Det er mulig å forbedre karakterer på førstegangsvitnemålet innenfor normal tid Foreldremøte Vg3

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Førstegangsvitnemål – særskilte tilfeller Normal tid kan utvides til inntil 5 år Eksamener som er bestått etter skoleårets avslutning kan påføres: - Særskilt eksamen: Ved karakteren 1 i standpunkt - Utsatt eksamen: Ved sykdom/dokumentert fravær Foreldremøte Vg3

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Fravær Fravær føres på vitnemålet for alle 3 år - Ved framlagt dokumentasjon, kan årsak til fravær legges som vedlegg til vitnemålet Man kan be om at inntil 10 dager fravær per skoleår ikke blir ført på vitnemålet: - Helse- og velferdsgrunner - Arbeid som tillitsvalgt - Politisk arbeid - Hjelpearbeid - Lovpålagt oppmøte - Representasjon på nasjonale og internasjonale arrangementer Foreldremøte Vg3

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Vurdering i orden og oppførsel Skal holdes adskilt fra vurderingen av elevens kompetanse / måloppnåelse i fag Foreldremøte Vg3

16 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Vurdering i orden Knyttet til ordensreglementet ved skolen Generelt om eleven er / fyller kravene til: - Forberedt til undervisningen - Arbeidsvaner - Arbeidsinnsats - Punktlighet - Oppfølging av arbeidsoppgaver - Har med nødvendige læremidler/ utstyr Foreldremøte Vg3

17 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Vurdering i oppførsel Knyttet til skolens regelverk Generelt om eleven oppfyller kravene til: - Hvordan man oppfører seg overfor medelever, lærere og andre tilsatte - Om eleven viser respekt og hensyn overfor andre Udokumentert fravær Foreldremøte Vg3

18 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Innsending av vitnemål til NVB Skolen sender vitnemålene til Nasjonal Vitnemålsdatabase Det er viktig at eleven sjekker om vitnemålet har kommet inn i NVB. Dersom det ikke er der må eleven kontakte studiestedet angående søknadsprosessen Du kan ha flere vitnemål i NVB – men kun ett førstegangsvitnemål Foreldremøte Vg3

19 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Innsøkning til høyere studier ved rådgiver Helge Johannessen NB! "Studiespesialiserende" utdanningsprogram Motivere elevene til å bestemme seg for utdannelse Informere om utdanningsmuligheter i inn- og utland "Friår" ? Målsetting – alle skal ha søkt før fristen www.samordnaopptak.no Foreldremøte Vg3

20 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Foreldremøte Vg3

21 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Praktisk informasjon ved ass. rektor Inger Johansen Skole i russetida 1. – 17. mai – fellesregler for Osloskolen Ta vare på helsa! Arrangement 19. mars Avslutningsarrangement tirsdag 18. juni kl. 18 Utdeling av papirvitnemål med eksamensresultater (3 rettkjente kopier) onsdag 26. juni kl. 12-14 Frist for ettersending av dokumentasjon til Samordna Opptak: 1. juli Stipendier for OHG-elever Foreldremøte Vg3

22 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Takk for oppmøtet og vel hjem Foreldremøte Vg3


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Møte med foresatte i Vg3 ST 7. februar 2013 www.ohg.vgs.no: ”skolens tilbud / studiespesialisering”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google