Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykehusekspedisjonen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykehusekspedisjonen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykehusekspedisjonen
Leveranse av legemidler og apotekvarer til: Diakonhjemmet Sykehus 2 private sykehus 3 sykehjem Besvare spørsmål Gi informasjon oppdatert 1. feb 2010 / Eva

2 Produksjon Spesialproduksjon til den enkelte pasient
Total parenteral ernæring (TPN), tilsetning av vitaminer og sporstoffer m.m. Smertekassetter Antibiotikaballer Cytostatikatilberedning - Ullevål apotek produserer for oss

3 Apotekstyrt lager (ASL)
Apoteket fyller opp legemiddellagrene etter en basisliste på 10 poster Kvalitetssikre legemiddelhåndteringen Mindre kassasjon Spare sykepleiertid

4 Bestilling av legemidler m.m.
Alle bestillinger utenom ASL (apotekstyrt legemiddellager) skrives i rekvisisjonsbok Alle rekvisisjoner med legemidler skal underskrives av lege Obs legemiddellisten ”Spesielle preparater” – bestill så tidlig som mulig

5 Bestillinger utenom apotekets åpningstid
Apotekpersonalet er tilgjengelig kl. 8 – kl.16 mandag til fredag. Akuttlager i ambulanseinngang, akuttmottak Prosedyre på EK: ”Bestillinger utenom apotekets åpningstid” – link med innholdet i akuttlageret

6 Legemiddelkomiteen Forum for legemiddelrelaterte saker Legemiddellisten LIS = Legemiddel Innkjøp Samarbeid

7 Legemiddelkomiteen Medlemmer: Klinisk farmakolog Sjeflege
Lege somatikk Lege psykiatri 1 sykepleier Apoteker Sykehusfarmasøyt – LIS-kontakt

8 Legemiddellisten Inneholder rutinepreparater
Bygget opp etter ATC- systemet Apoteket retter opp bestillingene etter legemiddellisten, først og fremst synonymer NB – ikke bytt- må ha en god grunn !

9 C – HJERTE OG KRETSLØP C07 Betablokkere
Beta-blokkere, ikke selektive sotalol Sotalol - tabl Beta-blokkere, selektive metoprolol Metoprolol Sandoz -depottabl Seloken – inj, tabl bisoprolol Emconcor – tabl Alfa- og beta-blokkere karvedilol Carvedidol - tabl

10 Synonymliste Alfabetisk Obs formuleringer
Anbefalte preparater – preparater som er med i legemiddellisten eller har innkjøpsavtale er uthevet

11 Synonymlisten Legemiddelnavn Synonymer Virkestoff Amaryl Amlodipin
Glimepirid Norvasc glimepirid amlodipin

12 LIS – Legemiddel Innkjøp Samarbeid
Sykehus fra hele landet med Hvert helseforetak ved legemiddelkomiteene gjør sine egne valg – ikke bare kroner som gjelder - merking, pakninger, sortiment, leveringsdyktighet m.m. LIS-avtalene innarbeides i legemiddellisten Juridisk bindende – hvis andre synonymer brukes bør det dokumenteres i journalen


Laste ned ppt "Sykehusekspedisjonen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google