Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Slik fungerer LIS - legemiddelinnkjøpssamarbeid •.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Slik fungerer LIS - legemiddelinnkjøpssamarbeid •."— Utskrift av presentasjonen:

1 Slik fungerer LIS - legemiddelinnkjøpssamarbeid •

2 HODs overordnede legemiddelpolitiske målsettinger •Befolkningen skal ha tilgang til sikre og effektive legemidler uavhengig av betalingsevne •Legemidler skal brukes riktig faglig og økonomisk •Det skal være lavest mulig pris på legemidler

3 Lov om offentlige anskaffelser § 1. Formål Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. § 2. Oppdragsgivere som er omfattet Loven gjelder for statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer. Navn på forfatter av presentasjonen. Velg View, Header and footer for å endre

4 Legemiddelinnkjøpssamarbeid - LIS •Etablert januar 1995 •4 stillinger •Administrerer > avtaler for 2012

5

6 LIS-vedtekter §1 Formålet for legemiddelinnkjøpssamarbeid er å legge grunnlag for avtaler på kjøp og levering av legemidler og andre apotekvarer etter oppdrag fra helseforetak og dermed redusere kostnader for disse produkter.

7 Prisutvikling som følge av årlig konkurranseutsetting og patentutløp, Paclitaxel 50ml

8 Prisutvikling som følge av årlig konkurranseutsetting og patentutløp, Docetaxel 80 mg/4ml

9 Finansieringen av TNF-hemmere overført til HFene fra MS legemidler fra

10 TNF og MS utgjør ca 50 % av helseforetakenes legemiddelutgifter

11 LIS-MS spesialistgruppe •Astrid EdlandVestre Viken HF •Elena D PedersenAHUS/MS senteret Hakadal •Elisabeth CeliusOUS, Ullevål •Kjell Morten MyhrHelse Bergen HF •Rune MidgardHelse Møre og Romsdal HF •Ragnhild WehusOUS, Rikshospitalet •Svein Ivar MellgrenUNN, Tromsø •Randi Haugstad Helse Bergen HF •Svein GrindestadMS forbundet, observatør •Anne Helen OgnøyLIS •Torfinn AanesLIS

12 LIS-MS spesialistgruppe Mandat og oppgaver Utlyse og gjennomføre anbudskonkurranse av MS legemidlene

13 Utvikling LIS avtalepriser innenfor MS

14 Omsetning MS legemidler 2011 LegemiddelNetto fakturert 2011 AIP % endring mot 2010 COPAXONE ,3 AVONEX ,9 REBIF ,2 EXTAVIA ,2 BETAFERON ,3 TYSABRI ,2 GILENYA

15 ISF satser for MS DRG 2012 Kr ISF 40 % = Kr ,60 Pr infusjonISF per år Pasientadministrert vekt 3, vekt 3, vekt 3,063 Kr Kr Kr H Poliklinisk behandling (Tysabri) vekt 0, vekt 0,406 Kr Kr

16 Forslag fra LIS til endringer vedrørende ISF takster for TNF og MS •Møte med Helsedirektoratet •Lik vekt for alle legemidler innenfor samme indikasjon, uavhengig av behandling i eller utenfor sykehus. •Innføre separat takst for infusjon på sykehus (indikasjonsuavhengig)

17 Anbudskonkurranse MS 2012 Hvilke muligheter gir det?

18 LIS MS spesialistgruppe januar 2012 LIS MS 2012 ANBEFALINGER LIS-avtaler i perioden og anbefaling av førstevalg ved immunmodulerende (sykdomsmodifiserende) medikamenter med indikasjonen for multippel sklerose (MS)

19 LIS MS spesialistgruppe januar 2012 Anbefaling Anbefalingen gjelder for oppstart av behandling og ved indikasjon for endring i pågående behandling. På bakgrunn av mottatte tilbud gir LIS-MS spesialistgruppe gjennom helseregionene anbefalinger for legenes valg ut fra prisberegninger basert på godkjente indikasjoner og anbefalte doseringer i legemidlets preparatomtale Prisberegningene er gjort for første års behandling.

20 LIS MS spesialistgruppe januar 2012 Anbefaling Spesielle forhold kan påvirke legemiddelvalg hos individuelle pasienter. Dette kan eksempelvis være brukervennlighet og pasientens evne til å håndtere preparatet, injeksjonshyppighet og bivirkningsprofil og belastning ved reiser til behandlingssted. I slike tilfelle kan behandlende lege gjøre begrunnede avvik fra anbefalingen om å velge rimeligste alternativ.

21 LIS MS spesialistgruppe januar 2012 Legemidler for førstelinjebehandling Beregnet årskostnad (LIS AUP) basert på tilbudspris per legemiddel: LegemiddelÅrskostnadMerknad Interferon beta-1b (Betaferon®)Kr Inj subst 250 mcg Interferon beta-1b (Extavia®)Kr Inj subst 250 mcg Glatirameracetat (Copaxone®)Kr Inj 20 mg/ferdigfylt sprøyte Interferon beta-1a (Avonex®)Kr Inj subst 30 mcg Interferon beta-1a (Avonex®)Kr Inj 30 mcg/ferdigfylt sprøyte Interferon beta-1a (Rebif®) 44 mcg Kr Inj 44 mcg/ferdigfylt sprøyte Ferdigfylt injeksjonspenn (Rebidose) Sylinderampulle (RebiSmart)

22 •Nye dyre legemidler kommer •Orphan drugs kommer for fullt behandling av enkeltpasienter •Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen: “ Den som starter utgiften skal betale for den”… •Vil helseforetakene få finansieringsansvar for flere legemidler? Fremtiden - Økte utgifter til legemidler for spesialisthelsetjenesten

23 •Vil finansieringssystemet endres – helhetlig finansiering av legemidler? •TNF/MS legemidler ikke med i samhandlingsreformen •Biotilsvarende legemidler kommer Fremtiden - Økte utgifter til legemidler for spesialisthelsetjenesten forts.

24 Administrerende direktør Stener Kvinnsland i hospitalet – Tidsskrift for Helse Bergen: ”Hva har LIS-avtalene med etikk å gjøre? I mitt hode er det innlysende: Etikk handler også om å forvalte de ressursene vi har fått til rådighet på best mulig måte for pasientene. Satt på spissen kan det karakteriseres som uetisk å ikke følge de avtalene som gir best utnyttelse av de pengene vi har fått stilt til rådighet for å hjelpe pasientene.”

25 Legemiddelkjøp på LIS avtaler 2011 Prisreduksjon LIS AUP mot maksimal AUP


Laste ned ppt "Slik fungerer LIS - legemiddelinnkjøpssamarbeid •."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google