Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Cake Q1 Risikoutsatte grupper - bruk av masker. Hva er farlige kjemikalier? Kjemikalier som kan utgjøre en fare for helse og sikkerhet Kjemikalier som.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Cake Q1 Risikoutsatte grupper - bruk av masker. Hva er farlige kjemikalier? Kjemikalier som kan utgjøre en fare for helse og sikkerhet Kjemikalier som."— Utskrift av presentasjonen:

1 Cake Q1 Risikoutsatte grupper - bruk av masker

2 Hva er farlige kjemikalier? Kjemikalier som kan utgjøre en fare for helse og sikkerhet Kjemikalier som er merkepliktige Kjemikalier som har en fastsatt grenseverdi eller norm

3 Helsefarer forbundet med arbeid med kjemikalier Oljetåke/oljedamp – på kort sikt: irritasjon av øvre luftveier, hodepine, svimmelhet, kvalme og døsighet. På lang sikt: lungefibrose og økt fare for kreft (leukemi). Maling – organiske løsemidler – på kort sikt: irritasjon av luftveier og øynene, svimmelhet, tretthet, hodepine og kvalme. På lang sikt: skader på hjernen, svekket hukommelse og konsentrasjonsevne, eksem, redusert forplantningsevne. Støv – på kort sikt: irritasjon av luftveiene og slimhinnene. På lang sikt: Allergi, luftveissykdommer og økt fare for kreft. Disse skadene er uhelbredelige!

4 Valg av filter ved arbeid i tank

5 Hva slags type maske skal man bruke? HalvmaskeKorttidsmaske

6 Hva slags type maske og filter skal man bruke? Oljetåke/oljedamp: halvmaske med kombinasjonsfilter (A/P2) Støv: P2 filter beskytter mot ufarlig støv, P3 filter brukes når støvet inneholder eller kan innholde giftige eller meget giftige partikler, kreftfremkallende stoffer, radioaktive partikler, bakterier, virus. Løsemidler: filtermaske med filter A (brun). For løsemidler med kokepunkt lavere enn 65 0 C brukes AX filter. Bruk verneutstyr angitt i HMS databladet, selv når eksponeringstiden er kort! Kilde: Arbeidstilsynets artikkel Åndedrettsvern 539

7 Skifte av filter Filtrene skal oppbevares i en tett boks for å hindre forurensning! Skift filter minimum etter hver offshoretur ved normalt arbeid. Gjøres dette her hos oss? Din fremtidige helse står på spill!

8 Kortsiktige løsninger kan ha langsiktige virkninger!


Laste ned ppt "Cake Q1 Risikoutsatte grupper - bruk av masker. Hva er farlige kjemikalier? Kjemikalier som kan utgjøre en fare for helse og sikkerhet Kjemikalier som."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google