Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Cake Q1 Risikoutsatte grupper - bruk av masker 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Cake Q1 Risikoutsatte grupper - bruk av masker 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Cake Q1 Risikoutsatte grupper - bruk av masker 1

2 Hva er farlige kjemikalier?
Kjemikalier som kan utgjøre en fare for helse og sikkerhet Kjemikalier som er merkepliktige Kjemikalier som har en fastsatt grenseverdi eller norm

3 Helsefarer forbundet med arbeid med kjemikalier
Oljetåke/oljedamp – på kort sikt: irritasjon av øvre luftveier, hodepine, svimmelhet, kvalme og døsighet. På lang sikt: lungefibrose og økt fare for kreft (leukemi). Maling – organiske løsemidler – på kort sikt: irritasjon av luftveier og øynene, svimmelhet, tretthet, hodepine og kvalme. På lang sikt: skader på hjernen, svekket hukommelse og konsentrasjonsevne, eksem, redusert forplantningsevne. Støv – på kort sikt: irritasjon av luftveiene og slimhinnene. På lang sikt: Allergi, luftveissykdommer og økt fare for kreft. Disse skadene er uhelbredelige!

4 Valg av filter ved arbeid i tank

5 Hva slags type maske skal man bruke?
Halvmaske Korttidsmaske

6 Hva slags type maske og filter skal man bruke?
Oljetåke/oljedamp: halvmaske med kombinasjonsfilter (A/P2) Støv: P2 filter beskytter mot ufarlig støv, P3 filter brukes når støvet inneholder eller kan innholde giftige eller meget giftige partikler, kreftfremkallende stoffer, radioaktive partikler, bakterier, virus. Løsemidler: filtermaske med filter A (brun). For løsemidler med kokepunkt lavere enn C brukes AX filter. Bruk verneutstyr angitt i HMS databladet, selv når eksponeringstiden er kort! Kilde: Arbeidstilsynets artikkel Åndedrettsvern 539

7 Skifte av filter Filtrene skal oppbevares i en tett boks for å hindre forurensning! Skift filter minimum etter hver offshoretur ved normalt arbeid. Gjøres dette her hos oss? Din fremtidige helse står på spill! Filterets levetid varierer sterkt avhengig av personens størrelse, arbeidets intensitet og luftforurensningsgraden. Støvfiltrene skiftes senest når innåndingsmotstanden blir sjenerende p.g.a. tiltetting av filteret. Gassfiltrene skiftes senest, når en kan lukte forurensningen.

8 Kortsiktige løsninger kan ha langsiktige virkninger!
8


Laste ned ppt "Cake Q1 Risikoutsatte grupper - bruk av masker 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google