Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lavradioaktive avleiringer (LRA)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lavradioaktive avleiringer (LRA)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lavradioaktive avleiringer (LRA)

2 Bakgrunnsstrålingen Naturlig bakgrunnsstråling er den stråling som menneskene har vært utsatt for i alle generasjoner. Strålingen kommer enten fra bakken, fra verdensrommet eller fra stoffer i vår egen kropp Mennesker i Norge mottar en gj.sn. Stråledose på ca 4 millisivert per år fra naturlig bakgrunnsstråling Den naturlige bakgrunnsstrålingen i havet er lavere enn på land fordi det ikke er stråling fra radioaktive stoffer i bakken eller fra radon. Den stråledosen som offshorearbeidere mottar i forbindelse med LRA-arbeid er mindre enn en prosent av naturlig bakgrunnsstråling i Norge. I olje-og gassindustrien er lavradioaktive avleiringer mer et avfallsproblem enn det er et helse-og arbeidsmiljøproblem Vitenskapelige undersøkelser viser at lavradioaktive avleiringer knyttet til oljeproduksjon representerer stråledoser som er godt innenfor det myndighetene anser som ufarlige

3 Naturlig radioaktivitet
Da jorden ble dannet for fire-fem milliarder år siden oppstod en mengde radioaktive stoffer fordi det var uorden i sammensetningen av partiklene i atomkjernene. For å oppnå stabil tilstand, ”skyter” atomkjernene ut overskuddspartiklene. Da sier vi at atomkjernene er radioaktive. De fleste radioaktive stoffer fra skapelsesprosessen har for lengst dødd ut, men enkelte stoffer har så lang halveringstid at de fremdeles finnes i jordskorpen. Disse kalles naturlige radioaktive stoffer. Eks. uran-238, thorium-232 og kalium-40 som alle har en halveringstid på flere milliarder år. Olje-og gassindustrien produserer ikke et eneste atom radioaktivt stoff, men virksomheten fører til at naturlige forekommende radioaktive stoffer bringes nærmere menneskene. Når atomkjernene i et radioaktivt stoff er ustabilt sendes det ut ioniserende stråling i form av alfa og betapartikler. Strålingen er usynlig og har verken lukt eller smak., og kan kun påvises ved måleinstrument eller fotografisk film. Strålingen kan stoppes av luft, betong eller stål, avhengig av stråletype.

4 Stråling Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling
stor nok energi til å bryte kjemiske bindinger i kroppen f.eks. stråling fra radioaktive kilder røntgenstråling Ikke-ioniserende stråling mindre energi f.eks. synlig lys mikrobølger radiobølger

5 Gjenomsnittlig stråledose i Norge fra ioniserende stråling
6 % Atomkraftverk, Reprosesserings- anlegg etc. 7 % Ekstern g-stråling Kunstig bakgrunns- stråling Naturlig bakgrunnstråling Tilleggs- doser 7 % Kosmisk stråling Fly: 40 x havoverflaten 12 % Røntgenundersøkelser Kunstig bakgrunns- stråling Naturlig bakgrunnstråling Tilleggs- doser 10 % Intern stråling 58 % Radon

6 Eksempler på stråledose
Årlig dose fra bakgrunnstråling 2-8 mSv (90 % av befolkningen) Tilleggsdoser Årlige dosegrenser 20 mSv Yrkeseksponerte Andre 1 mSv Røntgenundersøkelser Hode/tenner/lunger/hjerte 0,07-0,2 mSv Korsrygg/bekken/urinveier 0,5-2 mSv Mage/tarm 6-8 mSv Computer tomography (CT) 2-13 mSv Flyreise (Oslo - Bangkok - Oslo) 0,1 mSv Inhalering av LRA Ra-226; 1 g, 30 Bq/g Ra-228; 1 g, 30 Bq/g 0,3-0,5 mSv 0,7-1,2 mSv

7 LRA – Lavradioaktive Avleiringer
Scale som inneholder små mengder naturlige radioaktive stoffer fra reservoaret Felles ut som partikler i produsert vann når formasjonsvannet blandes med sjøvann Følger produksjonsstrømmen og legger seg som avleiringer på innsiden av alt utstyr som har vært i kontak med produsert vann rør, ventiler, pumper, tanker, etc. Konsentrasjonen av radioaktive stoffer i LRA er ganger høyere enn den natulige konsentrasjonen i berggrunnen Mengde LRA øker med alderen på feltet når vannmengden øker

8 Klassifisering LRA med aktivitet på 10Bq/g eller mer er klassifisert som radioaktiv og skal behandles etter forskriftene når det gjelder pakking, lagring og deponering LRA med aktivitet under 10Bq/g er klassifisert som ikke-radioaktivt og behandles som den type materiale eller avfall det ellers er. Personell skal bære følgende ved arbeid i kontrollerte områder: støvtett engangskjeledress, kjemikaliresistente hansker, støvler, engangsmaske kl P3 og vernebriller. Hvis behov kan en supplere med regndress. Engangsutstyr kastes i tett beholder og behandles som radioaktivt avfall etter bruk. Regndresser og støvler spyles. Der stråledosen overstiger 7,5mSv/t anbefales persondosimeter brukt Kontrollområder er områder hvor det foregår arbeid med radioaktive avleiringer. Kontrollområder etableres også når målinger på utsiden av rør og komponenter overskrider 7,5mSv/t. Kontrollområder skal sperres av og merkes.

9 Hvilken risiko kan aksepteres ved arbeid radioaktive kilder?
Alt arbeid med radioaktive kilder skal være vel begrunnet nytteverdien skal være større enn risikoen Arbeidet skal følge ALARA-prinsippet “As Low As Reasonably Achievable” (så lav stråledose som praktisk mulig) Årlig dosegrense yrkeseksponerte: 20 mSv risiko sammenlignet med risikoen ved en gjennomsnittlig industriarbeidsplass å holde dosene under grenseverdiene betyr IKKE at dosen er akseptabel, dosegrensene skal ALDRI overskrides andre: 1 mSv

10 Strålevernstiltak Respekter sperrebåndene
alt arbeid med radioaktive kilder/LRA utføres på avsperret område sperrebånd + merking sperrebånd skal fjernes ved lengre pauser utenfor sperrebånd er det mindre stråling enn i fly LRA vil ved aktuelle mengder IKKE gi stråledoser dersom det ikke kommer inn i kroppen unntak: inne i tanker Gå ikke inn i tank uten at stråleintensiteten er målt LRA kan gi stråledoser Ved mulighet for LRA-støv, bruk støvmaske (P3) støvdannelse hindres ved å holde LRA fuktig skal normalt ikke være LRA-støv utenfor sperrebånd

11 Mulige helseeffekter av LRA-eksponering
Kreft og skader på arvestoffet inhalering av LRA-støv kan gi lungekreft større dose øker sannsynligheten for skade livstidsdosen er avgjørende alvorligheten av skaden er ikke doseavhengig latenstid år (leukemi 2-10 år) vanskelig å stadfeste årsakssammenhenger

12 Betegnelser Becquerel (Bq): betegnelse for aktiviteten til en radioaktiv kilde. Sivert (Sv): et mål for mengden ioniserende stråling som absorberes i kroppen.

13 Ansvar HMS-leder er strålevernansvarlig offshore, og skal fungere som rådgiver i spørsmål som angår behandlig av radioaktive avleiringer (LRA) Driftsteknikker: ansvarlig for prøvetaking

14 Ha en strålende dag!


Laste ned ppt "Lavradioaktive avleiringer (LRA)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google