Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Lavradioaktive avleiringer (LRA). 2 Bakgrunnsstrålingen • Naturlig bakgrunnsstråling er den stråling som menneskene har vært utsatt for i alle generasjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Lavradioaktive avleiringer (LRA). 2 Bakgrunnsstrålingen • Naturlig bakgrunnsstråling er den stråling som menneskene har vært utsatt for i alle generasjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Lavradioaktive avleiringer (LRA)

2 2 Bakgrunnsstrålingen • Naturlig bakgrunnsstråling er den stråling som menneskene har vært utsatt for i alle generasjoner. Strålingen kommer enten fra bakken, fra verdensrommet eller fra stoffer i vår egen kropp • Mennesker i Norge mottar en gj.sn. Stråledose på ca 4 millisivert per år fra naturlig bakgrunnsstråling • Den naturlige bakgrunnsstrålingen i havet er lavere enn på land fordi det ikke er stråling fra radioaktive stoffer i bakken eller fra radon. • Den stråledosen som offshorearbeidere mottar i forbindelse med LRA-arbeid er mindre enn en prosent av naturlig bakgrunnsstråling i Norge. I olje-og gassindustrien er lavradioaktive avleiringer mer et avfallsproblem enn det er et helse-og arbeidsmiljøproblem • Vitenskapelige undersøkelser viser at lavradioaktive avleiringer knyttet til oljeproduksjon representerer stråledoser som er godt innenfor det myndighetene anser som ufarlige

3 3 Naturlig radioaktivitet • Da jorden ble dannet for fire-fem milliarder år siden oppstod en mengde radioaktive stoffer fordi det var uorden i sammensetningen av partiklene i atomkjernene. For å oppnå stabil tilstand, ”skyter” atomkjernene ut overskuddspartiklene. Da sier vi at atomkjernene er radioaktive. • De fleste radioaktive stoffer fra skapelsesprosessen har for lengst dødd ut, men enkelte stoffer har så lang halveringstid at de fremdeles finnes i jordskorpen. Disse kalles naturlige radioaktive stoffer. Eks. uran-238, thorium- 232 og kalium-40 som alle har en halveringstid på flere milliarder år. • Olje-og gassindustrien produserer ikke et eneste atom radioaktivt stoff, men virksomheten fører til at naturlige forekommende radioaktive stoffer bringes nærmere menneskene. • Når atomkjernene i et radioaktivt stoff er ustabilt sendes det ut ioniserende stråling i form av alfa og betapartikler. Strålingen er usynlig og har verken lukt eller smak., og kan kun påvises ved måleinstrument eller fotografisk film. Strålingen kan stoppes av luft, betong eller stål, avhengig av stråletype.

4 4 Stråling • Ioniserende stråling • stor nok energi til å bryte kjemiske bindinger i kroppen • f.eks.stråling fra radioaktive kilder røntgenstråling • Ikke-ioniserende stråling • mindre energi • f.eks.synlig lys mikrobølger radiobølger

5 5 Kunstig bakgrunns- stråling Naturlig bakgrunnstråling Tilleggs- doser Kunstig bakgrunns- stråling Naturlig bakgrunnstråling Tilleggs- doser Gjenomsnittlig stråledose i Norge fra ioniserende stråling 58 % Radon 10 % Intern stråling Fly: 40 x havoverflaten 7 % Kosmisk stråling 7 % Ekstern  -stråling 6 % Atomkraftverk, Reprosesserings- anlegg etc. 12 % Røntgenundersøkelser

6 6 6-8 mSv Eksempler på stråledose Årlig dose fra bakgrunnstråling Årlige dosegrenser Yrkeseksponerte Andre Røntgenundersøkelser Hode/tenner/lunger/hjerte Korsrygg/bekken/urinveier Mage/tarm Computer tomography (CT) Tilleggsdoser Flyreise (Oslo - Bangkok - Oslo) 20 mSv 1 mSv 0,07-0,2 mSv 2-13 mSv 0,5-2 mSv Inhalering av LRA 0,1 mSv 2-8 mSv (90 % av befolkningen) 0,3-0,5 mSv 0,7-1,2 mSv Ra-226; 1 g, 30 Bq/g Ra-228; 1 g, 30 Bq/g

7 7 LRA – Lavradioaktive Avleiringer • Scale som inneholder små mengder naturlige radioaktive stoffer fra reservoaret • Felles ut som partikler i produsert vann • når formasjonsvannet blandes med sjøvann • Følger produksjonsstrømmen og legger seg som avleiringer på innsiden av alt utstyr som har vært i kontak med produsert vann • rør, ventiler, pumper, tanker, etc. • Konsentrasjonen av radioaktive stoffer i LRA er 100-1000 ganger høyere enn den natulige konsentrasjonen i berggrunnen • Mengde LRA øker med alderen på feltet • når vannmengden øker

8 8 Klassifisering • LRA med aktivitet på 10Bq/g eller mer er klassifisert som radioaktiv og skal behandles etter forskriftene når det gjelder pakking, lagring og deponering • LRA med aktivitet under 10Bq/g er klassifisert som ikke-radioaktivt og behandles som den type materiale eller avfall det ellers er. • Personell skal bære følgende ved arbeid i kontrollerte områder: støvtett engangskjeledress, kjemikaliresistente hansker, støvler, engangsmaske kl P3 og vernebriller. Hvis behov kan en supplere med regndress. Engangsutstyr kastes i tett beholder og behandles som radioaktivt avfall etter bruk. Regndresser og støvler spyles. Der stråledosen overstiger 7,5mSv/t anbefales persondosimeter brukt • Kontrollområder er områder hvor det foregår arbeid med radioaktive avleiringer. Kontrollområder etableres også når målinger på utsiden av rør og komponenter overskrider 7,5mSv/t. Kontrollområder skal sperres av og merkes.

9 9 Hvilken risiko kan aksepteres ved arbeid radioaktive kilder? • Alt arbeid med radioaktive kilder skal være vel begrunnet • nytteverdien skal være større enn risikoen • Arbeidet skal følge ALARA-prinsippet • “As Low As Reasonably Achievable” (så lav stråledose som praktisk mulig) • Årlig dosegrense • yrkeseksponerte: 20 mSv – risiko sammenlignet med risikoen ved en gjennomsnittlig industriarbeidsplass – å holde dosene under grenseverdiene betyr IKKE at dosen er akseptabel, dosegrensene skal ALDRI overskrides • andre: 1 mSv

10 10 Strålevernstiltak • Respekter sperrebåndene • alt arbeid med radioaktive kilder/LRA utføres på avsperret område • sperrebånd + merking • sperrebånd skal fjernes ved lengre pauser • utenfor sperrebånd er det mindre stråling enn i fly • LRA vil ved aktuelle mengder IKKE gi stråledoser dersom det ikke kommer inn i kroppen • unntak: inne i tanker • Gå ikke inn i tank uten at stråleintensiteten er målt • LRA kan gi stråledoser • Ved mulighet for LRA-støv, bruk støvmaske (P3) • støvdannelse hindres ved å holde LRA fuktig • skal normalt ikke være LRA-støv utenfor sperrebånd

11 11 Mulige helseeffekter av LRA-eksponering • Kreft og skader på arvestoffet • inhalering av LRA-støv kan gi lungekreft • større dose øker sannsynligheten for skade • livstidsdosen er avgjørende • alvorligheten av skaden er ikke doseavhengig • latenstid 20-30 år (leukemi 2-10 år) • vanskelig å stadfeste årsakssammenhenger

12 12 Betegnelser • Becquerel (Bq): betegnelse for aktiviteten til en radioaktiv kilde. • Sivert (Sv): et mål for mengden ioniserende stråling som absorberes i kroppen.

13 13 Ansvar • HMS-leder er strålevernansvarlig offshore, og skal fungere som rådgiver i spørsmål som angår behandlig av radioaktive avleiringer (LRA) • Driftsteknikker: ansvarlig for prøvetaking

14 14 Ha en strålende dag!


Laste ned ppt "1 Lavradioaktive avleiringer (LRA). 2 Bakgrunnsstrålingen • Naturlig bakgrunnsstråling er den stråling som menneskene har vært utsatt for i alle generasjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google