Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet Nina Jensen Honningsvåg 13-15. juni 2008

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet Nina Jensen Honningsvåg 13-15. juni 2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet Nina Jensen Honningsvåg 13-15. juni 2008 njensen@wwf.no

2 Opprydding etter oljesøl krever store menneskelige ressurser og er potensielt helsefarlig. Sikkerhet og helse kommer alltid først!

3 •Hva er olje, og hvorfor er det farlig? •Vanlige plager under oljevernaksjoner •Hvordan unngå skader •Hva skal man gjøre hvis symptomer oppstår

4 Hva er olje, og hvorfor er det farlig? •Olje består av mange ulike hydrokarboner, et stort antall oksygen-, nitrogen- og svovelforbindelser som påvirker sentralnervesystemet og irriterer slimhinner •Inneholder også metaller som nikkel, jern, krom, kobber, sink og kvikksølv •Av kreftfremkallende stoffer finnes benzen, polyaromatiske hydrokarboner (PAH) og fenol

5

6 •Glatte fjæresteiner •Vanskelig terreng •Tungt og vanskelig å bære utstyr •Håndtering av farlig utstyr

7

8 Dårlig vær

9

10 •Oljesøl skjer gjerne på de verst tenkelige stedene •Tungt og vanskelig å bære utstyr •Risiko for overoppheting

11 •Bark i øyet •Kuttskader •Hodepine •Hudutslett •Røde øyne •Pusteproblemer, irritasjon i hals og luftveiene •Kvalme •Magesmerter •Korsryggsmerte •Vrikking av fot/ankel Vanlige plager under oljevernaksjoner

12 Hvordan unngå skader

13 OG HVORDAN DET IKKE SKAL GJØRES...

14 Hvis symptomer oppstår... • Forlat området - ta lange pauser - sjekk verneutstyret • Ved direkte hudkontakt med olje, ta av tilgrisede klær og vask godt med såpe • Ved oljesprut i øynene, skyll umiddelbart med vann • Ved kvalme, svimmelhet og slapphet - forlat forurenset område, men sørg for å ikke være alene • Ved inntak av olje skal ikke brekninger fremkalles - kontakt lege

15 Hva er det viktigste? • Ta ansvar for deg selv og dine kolleger • Ta ingen unødvendige sjanser • Ikke glem at sikkerhet og helse alltid har høyeste prioritet • Bruk alltid verneutstyr • Beveg deg forsiktig i strandsonen (glatt, ujevnt terreng) • Ta lange pauser, trekk frisk luft ved ubehag • Husk å skifte sittestilling jevnlig • Løft riktig

16 Kystverkets HMS-perm

17 Takk for oppmerksomheten! Les mer om WWFs arbeid på www.wwf.no


Laste ned ppt "HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet Nina Jensen Honningsvåg 13-15. juni 2008"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google