Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet"— Utskrift av presentasjonen:

1 HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet
Nina Jensen Honningsvåg juni 2008

2 Opprydding etter oljesøl krever store menneskelige ressurser og er potensielt helsefarlig. Sikkerhet og helse kommer alltid først!

3 Hva er olje, og hvorfor er det farlig?
Vanlige plager under oljevernaksjoner Hvordan unngå skader Hva skal man gjøre hvis symptomer oppstår

4 Hva er olje, og hvorfor er det farlig?
Olje består av mange ulike hydrokarboner, et stort antall oksygen-, nitrogen- og svovelforbindelser som påvirker sentralnervesystemet og irriterer slimhinner Inneholder også metaller som nikkel, jern, krom, kobber, sink og kvikksølv Av kreftfremkallende stoffer finnes benzen, polyaromatiske hydrokarboner (PAH) og fenol 4

5 Vanskelig arbeidsterreng
5

6 Håndtering av farlig utstyr
Glatte fjæresteiner Vanskelig terreng Tungt og vanskelig å bære utstyr Håndtering av farlig utstyr 6

7 Vond arbeidsstilling og tunge løft
7

8 Dårlig vær Oljesøl skjer gjerne på vanskelig tilgjengelige steder, kaldt, for varmt, vind, sjø 8

9 Skjæring av trosser er nesten umulig!
9

10 Oljesøl skjer gjerne på de verst tenkelige stedene
Tungt og vanskelig å bære utstyr Risiko for overoppheting 10

11 Vanlige plager under oljevernaksjoner
Bark i øyet Kuttskader Hodepine Hudutslett Røde øyne Pusteproblemer, irritasjon i hals og luftveiene Kvalme Magesmerter Korsryggsmerte Vrikking av fot/ankel Angst, stress, depresjon 11

12 Hvordan unngå skader Verneustyr, pass på hverandre, vær forsiktig 12

13 OG HVORDAN DET IKKE SKAL GJØRES...
Angst, stress, depresjon OG HVORDAN DET IKKE SKAL GJØRES... 13

14 Hvis symptomer oppstår...
Forlat området - ta lange pauser - sjekk verneutstyret Ved direkte hudkontakt med olje, ta av tilgrisede klær og vask godt med såpe Ved oljesprut i øynene, skyll umiddelbart med vann Ved kvalme, svimmelhet og slapphet - forlat forurenset område, men sørg for å ikke være alene Ved inntak av olje skal ikke brekninger fremkalles - kontakt lege Reaksjoner og plager fra akutt oljeeksponering er som regel forbigående og av kortvarig natur hvis man forlater forurenset område 14

15 Hva er det viktigste? Ta ansvar for deg selv og dine kolleger
Ta ingen unødvendige sjanser Ikke glem at sikkerhet og helse alltid har høyeste prioritet Bruk alltid verneutstyr Beveg deg forsiktig i strandsonen (glatt, ujevnt terreng) Ta lange pauser, trekk frisk luft ved ubehag Husk å skifte sittestilling jevnlig Løft riktig 15

16 Kystverkets HMS-perm

17 Takk for oppmerksomheten!
Les mer om WWFs arbeid på


Laste ned ppt "HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google