Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det store bilde. Diskusjons oppgave  Snakk med sidemannen og noter stikkord:  Hva forbinder dere med begrepet bærekraftig utvikling?  Hvordan tror.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det store bilde. Diskusjons oppgave  Snakk med sidemannen og noter stikkord:  Hva forbinder dere med begrepet bærekraftig utvikling?  Hvordan tror."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det store bilde

2 Diskusjons oppgave  Snakk med sidemannen og noter stikkord:  Hva forbinder dere med begrepet bærekraftig utvikling?  Hvordan tror du det har med deg å gjøre?  Hvordan kan du påvirke din hverdag og være et forbilde? Nancy Norheim, Bente Killie, Lisbeth Gamst og Irene Stana

3 Bærekraftig utvikling  Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens konsumbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. Begrepet ble allment kjent etter Brundtlandkommisjonen i 1987.Brundtlandkommisjonen Nancy Norheim, Bente Killie, Lisbeth Gamst og Irene Stana

4  Begrepet brukes ofte av politikere og miljøbevegelser for å begrunne at fattigdomsproblemer og miljøproblemer må ses i sammenheng, og for å argumentere for at kortsiktige økonomiske hensyn må vike plassen for langsiktige miljøhensyn.  Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/B%C3%A6rekraftig_utvikling http://no.wikipedia.org/wiki/B%C3%A6rekraftig_utvikling Nancy Norheim, Bente Killie, Lisbeth Gamst og Irene Stana

5 • Mange er i dag opptatt av resirkulering og naturvern uten å tenke over hvor mye kjemikalier vi benytter i hudpleie og kosmetikk hver dag. • Dette er stoffer som virker hormon forstyrrende, kreftfremkallende, allergi fremkallende, øker antibiotika resistensen til bakterier, kan irritere huden, skader dyr og miljø. Nancy Norheim, Bente Killie, Lisbeth Gamst og Irene Stana

6

7 Kosmetikk verden…. http://www.youtube.com/watch?feature=player_e mbedded&v=X5OOvYTrhyo I følge Wikipedia kommer kosmetikk fra det greske ordet kosmetikos, som på godt norsk betyr «kunsten eller teknikken å pynte seg». Men hva skjer med oss og miljøet når vi har byttet "naturlig" kosmetikk og hudpleie ut med en ukjent blanding av helseskadelige kjemikalier? Nancy Norheim, Bente Killie, Lisbeth Gamst og Irene Stana -2013

8 Et historisk tilbakeblikk  I starten på 60 årene gjorde tv-mediet sitt inntog  Gjør – selv – bølgen oppstod  Salg av hjemmeprodukter  I 1963 – ble det etablert et samarbeid med leverandørforeningen  Bransjereklame Nancy Norheim, Bente Killie, Lisbeth Gamst og Irene Stana

9 80 -tallet  Bransjen i endring  Kjededannelse  Mer fokus på forretningsdelen av frisørfaget  Leverandørene etablerte et tettere samarbeid med frisørene  Etablering av privatskoler Nancy Norheim, Bente Killie, Lisbeth Gamst og Irene Stana

10 Typisk frisørsalong på denne tiden  Sigarett røyk  Svart arbeid  Dårlige lokaler  Lønn  Ventilasjon Nancy Norheim, Bente Killie, Lisbeth Gamst og Irene Stana

11 Første regelverk tredde i kraft  1992 oppstod den første landsdekkende kampanjen fra forbundet  Varighet på 3 år  Regelverk på ventilasjon, punktavsug og hanskebruk  Bedre lønnsomhet  Svart arbeid  Bedre lokaler Nancy Norheim, Bente Killie, Lisbeth Gamst og Irene Stana

12 Tilsynsmyndighetene  De som er tilsynsmyndighetene for frisørene er arbeidstilsynet.  ut fra arbeidsmiljø loven og eventuelle andre tilleggs retningslinjer som frisørene har å forholde seg til.  Året 2002-2003 kjørte arbeidstilsynet ny kampanje  Ca. 800 bedrifter ble her kontrollert  2005 ble det laget en felles bransjestandard for ventilasjon  Ny oppgradert versjon ble laget i 2011 Nancy Norheim, Bente Killie, Lisbeth Gamst og Irene Stana

13 Første store bransjeundersøkelse  Ble gjennomført i regi av FAFO i 2003  Viste positive utslag etter de skjerpede HMS kravene.  Allergiplager reduser  Bedre arbeidsmiljø  I perioden 2004-2005 la arbeidstilsynet opp til en landsdekkende kontroll av frisørenes arbeidsmiljø Nancy Norheim, Bente Killie, Lisbeth Gamst og Irene Stana

14 Samarbeid med leverandørenes forening  2010 ble det utgitt et informasjonshefte  Generell beskrivelse av hårpleieprodukters virkning, innhold og hvilke forholdsregler som bør følges for å unngå helse skader.  Stoffkartotek/datablad Nancy Norheim, Bente Killie, Lisbeth Gamst og Irene Stana

15 Coiffure (CU)  NFVB er medlemmer av en europeisk organisasjon som heter Coiffure (CU)  Der møter arbeidsgiverorganisasjon og fagforeningene på europeisk nivå i EU.  Helse og miljø  Utdanning  EU svennebrevet  Arbeides nå med å få lov gjort en minstestandard for frisøren i forhold til helse og miljø  www.safehair.eu www.safehair.eu Nancy Norheim, Bente Killie, Lisbeth Gamst og Irene Stana

16 Lovgiving  Norsk lovgivning er fullt synkronisert med EU’s kosmetikkdirektiv, som har en historie helt tilbake til 1976.  Regelverket for kjemi og kjemiske produkter er forbruker rettet og har egentlig lite med arbeidstaker å gjøre  Grenseverdiene for de kjemiske stoffene Nancy Norheim, Bente Killie, Lisbeth Gamst og Irene Stana

17 Arbeidsmiljøloven  Når det gjelder kjemiske stoffer skal i følge lovverket stoffer som kan føre til ulempe eller helsefare for arbeidstakeren, ikke benyttes dersom de kan erstattes med stoffer som er mindre helsefarlige http://www.lovdata.no/all/hl-20050617- 062.html#map004 http://www.lovdata.no/all/hl-20050617- 062.html#map004 Nancy Norheim, Bente Killie, Lisbeth Gamst og Irene Stana

18 Videre..  Regelverket omfatter kjemikalier som brukes eller frigjøres, ved enhver arbeidsoperasjon.  uavhengig av om fremstillingen er tilsiktet eller ikke, og uavhengig av om kjemikaliene er tilgjengelige på markedet eller ikke. Nancy Norheim, Bente Killie, Lisbeth Gamst og Irene Stana

19 Merking av frisørprodukter  Hvorfor leverer ikke leverandørene datablad?  www.regelhjelp.no www.regelhjelp.no  Loven sier at kosmetikk –og kroppspleieprodukter skal være riktig og forskriftsmessig merket.  Leverandørene kan søke mattilsynet om fritak, grunnet forretningshemmeligheter  Kosmetikkloven revidert i 2012 Nancy Norheim, Bente Killie, Lisbeth Gamst og Irene Stana

20 LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern.  § 4-5. Særlig om kjemisk og biologisk helsefare  (1) Ved håndtering av kjemikalier eller biologisk materiale skal arbeidsmiljøet være tilrettelagt slik at arbeidstaker er sikret mot ulykker, helseskader og særlig ubehag. Kjemikalier og biologisk materiale skal fremstilles, pakkes, brukes og oppbevares slik at arbeidstaker ikke utsettes for helsefare. Nancy Norheim, Bente Killie, Lisbeth Gamst og Irene Stana

21  (2) Kjemikalier og biologisk materiale som kan innebære helsefare, skal ikke brukes dersom de kan erstattes med andre eller med en annen prosess som er mindre farlig for arbeidstakerne.  (3) Virksomheten skal ha nødvendige rutiner og utstyr for å hindre eller motvirke helseskader på grunn av kjemikalier eller biologisk materiale. Nancy Norheim, Bente Killie, Lisbeth Gamst og Irene Stana

22 Eksponering av kjemikaler  Ved innånding, gjennom huden eller ved svelging  Faren bror på kjemikaliens egenskaper og hvor lenge man har blitt eksponert  Kan være: etsende, giftig, arvestoffskadelig, reproduksjonsskadelig, allergifremkallende, irriterende og noen kjemikaler kan fremkalle hyppigheten av kreft Nancy Norheim, Bente Killie, Lisbeth Gamst og Irene Stana

23 Hva er kjemi?  Kjemi er vitenskapen om stoffenes eller kjemikalienes egenskaper, sammensetting og reaksjoner.  Kjemiske forbindelser - et stoff med en bestemt form av to eller flere grunnstoffer.  Blandinger av grunnstoffer eller kjemiske forbindelser.  Kjemikalier forekommer i naturlig tilstand eller de kan være industrielt fremstilt. Nancy Norheim, Bente Killie, Lisbeth Gamst og Irene Stana

24 Kjemiske og fysiske påvirkninger  Frisøren utsettes i det daglige arbeidet for forskjellige typer kjemikalier.  Hovedtypen av de produkter frisøren utsettes for er shampoo, conditoner, oppløsninger til strukturomforming, hårfarge, rensemidler, bleikepulver, ulike typer stylingsprodukter samt parfyme.  Ved bruk av hårprodukter er det især hud, slimhinner og pusteorganer som påvirkes Nancy Norheim, Bente Killie, Lisbeth Gamst og Irene Stana

25  Frisøren utfører en del vått arbeid, hvor hudens naturlige barriere minskes og opptaket av kjemikalier blir større  Både hudkontakt og innånding av kjemikalier kan skje ved både blanding og påsmøring av produkter som hårfarge, permanentveske, blekestoffer, bruk av stylingsprodukter som for eksempel hårspray  det er ingen annen bransje enn frisør og kosmetikkbransjen som man tillater så direkte kontakt med så skadelige stoffer. Nancy Norheim, Bente Killie, Lisbeth Gamst og Irene Stana

26 Forskning viser oss…  viser at mange av de kjemiske produktene en frisør bruker i sitt daglige arbeid kan fremkalle allergi og eksem.  En frisør er i gjennomsnittet 9 år i faget og en tredjedel utvikler astma.  Studier viser videre at halvparten av alle frisørelever får håndeksem av faget  I de produktene som vi bruker i det daglige arbeidet finner vi stoffer som er giftige, hormonforstyrrende og kreftfremkallende for de frisører som eksponeres for stoffene hver dag Nancy Norheim, Bente Killie, Lisbeth Gamst og Irene Stana


Laste ned ppt "Det store bilde. Diskusjons oppgave  Snakk med sidemannen og noter stikkord:  Hva forbinder dere med begrepet bærekraftig utvikling?  Hvordan tror."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google