Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SIB5002 BM2 - Miljøteknikk: “Innemiljø”J. V. Thue, Inst. for bygg- og anleggsteknikk, NTNU 1 SIB 5002 BM2 Miljøteknikk Litt om innemiljø, mest om luftkvalitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SIB5002 BM2 - Miljøteknikk: “Innemiljø”J. V. Thue, Inst. for bygg- og anleggsteknikk, NTNU 1 SIB 5002 BM2 Miljøteknikk Litt om innemiljø, mest om luftkvalitet."— Utskrift av presentasjonen:

1 SIB5002 BM2 - Miljøteknikk: “Innemiljø”J. V. Thue, Inst. for bygg- og anleggsteknikk, NTNU 1 SIB 5002 BM2 Miljøteknikk Litt om innemiljø, mest om luftkvalitet Jan Vincent Thue Bygningen skal gi et kontrollert innemiljø - tilpasset aktivitetene som skal foregå der.

2 SIB5002 BM2 - Miljøteknikk: “Innemiljø”J. V. Thue, Inst. for bygg- og anleggsteknikk, NTNU 2 Gjennomsnittlig oppholdstid i % (ca-tall for industrialiserte land)

3 SIB5002 BM2 - Miljøteknikk: “Innemiljø”J. V. Thue, Inst. for bygg- og anleggsteknikk, NTNU 3 • Det termiske miljø •Menneskers varmebalanse • Det atmosfæriske miljø •Forurensinger, gasser, partikler etc. • Det akustiske miljø •Hørsel, lydoppfatting, støy • Det aktiniske miljø •Lys, radon/stråling, elektromagn. miljø • Det mekaniske miljø •Føle-/smertesans, sikkerhet mot ulykker, ergonomi etc. • Det estetiske miljø • Det psykososiale miljø = “Innemiljøets syv søstre” Innemiljøet består av: Inneklima

4 SIB5002 BM2 - Miljøteknikk: “Innemiljø”J. V. Thue, Inst. for bygg- og anleggsteknikk, NTNU 4 Inneklimaproblemer “Syke hus syndromet” (SBS) hodepine, tretthet irritasjoner i øyne, nese hals hudutslett osv. Uheldig luftfuktighetDårlig luftkvalitetDårlig varmekomfortStøy Overfølsomhet allergi Dårlige lysforhold“Elektroklima” Stress i bo- og arbeidsmiljø

5 SIB5002 BM2 - Miljøteknikk: “Innemiljø”J. V. Thue, Inst. for bygg- og anleggsteknikk, NTNU 5 Innemiljøproblemet i Norge ( anslag fra Statens bygningstekniske etat )

6 SIB5002 BM2 - Miljøteknikk: “Innemiljø”J. V. Thue, Inst. for bygg- og anleggsteknikk, NTNU 6 Normer og anbefalinger • Ivareta helse og sikkerhet • Ivareta komfort og trivsel • Produktivitetsfremmende • Akseptable bygge-/driftskostnader • Normkrav –Byggeforskrift, TF-97 m/Veiledning, kap. 8 Miljø og helse –Arbeidsmiljølov, Arbeidstilsynet –HMS-forskrift –etc • Brukerkrav –Bygningsbruker –Bygningsforvalter –Bygningseier

7 SIB5002 BM2 - Miljøteknikk: “Innemiljø”J. V. Thue, Inst. for bygg- og anleggsteknikk, NTNU 7 Basisbehov av ulik art Mat - vann - luft Kilo pr døgn 2 12 4 6 8 10 14 Mat 5 uker Vann 5 døgn Luft 5 minutter Etter S. O Hanssen Overlevelse uten tilgang (størrelsesorden)

8 SIB5002 BM2 - Miljøteknikk: “Innemiljø”J. V. Thue, Inst. for bygg- og anleggsteknikk, NTNU 8 Atmosfærisk miljø Faktorer: Luftas innhold av: • Vanndamp –Relativ fuktighet, slimhinner, mikroorganismer • Faste partikler –Støv/fiber, pollen, aske, sand osv • Gasser, damper –CO, CO 2, NOX, O 3, SO 2, NH 3, VOC, Rn osv • Luktstoffer –Mennesker, aktivitet, tobakksrøyk, materialer, uteluft • Mikroorganismer –Bakterier, virus, sporer, pollen • Elektrisitet –Ioneinnhold

9 SIB5002 BM2 - Miljøteknikk: “Innemiljø”J. V. Thue, Inst. for bygg- og anleggsteknikk, NTNU 9 Atmosfærisk innemiljø og ventilasjon Innendørs luftkvalitet er en funksjon av: Hensikten med ventilering: tilføre luft (oksygen) for respirasjon fjerne lukt fjerne skadelige forurensinger bidra til fuktighetskontroll bidra til temperaturkontroll underholde forbrenningsprosesser (fyring)

10 SIB5002 BM2 - Miljøteknikk: “Innemiljø”J. V. Thue, Inst. for bygg- og anleggsteknikk, NTNU 10 Veiledende grenseverdier for vanlige kjemiske og fysiske komponenter i inneluft

11 SIB5002 BM2 - Miljøteknikk: “Innemiljø”J. V. Thue, Inst. for bygg- og anleggsteknikk, NTNU 11 Omrøringsventilasjon: (forenklet) S (kg/s) V s (m 3 /s) C a (kg/m 3 ) Ts CTs C Ta CTa C Forurensingskontroll: Temperaturkontroll: Varmeoverskudd i rommet: P (W)

12 SIB5002 BM2 - Miljøteknikk: “Innemiljø”J. V. Thue, Inst. for bygg- og anleggsteknikk, NTNU 12 Naturlig ventilasjon og infiltrasjon Nøytralplan T inne T ute h  p(h) Drivkrefter = trykkforskjeller pga: - Vind - Oppdrift (“skorsteinseffekten”) For eksempel : 2 etasjer à 2,5 m med åpen forbindelse, T ute = -15°C, T inne = 20 °C:  p = 0,0443 (20+15) 2,5  4 Pa

13 SIB5002 BM2 - Miljøteknikk: “Innemiljø”J. V. Thue, Inst. for bygg- og anleggsteknikk, NTNU 13 • Forskriften gir funksjonskrav –“--- Ventilasjonsanlegg skal utføres slik at god luftkvalitet oppnås og slik at forurensninger fra mennesker, bygningsmaterialer, prosesser og aktiviteter samt uønsket fukt, lukt og helseskadelige stoffer føres ut av byggverket. ---” • Veiledningen til forskriften gir aktuelle tallverdier –A) Personbelastning: •Frisklufttilførsel minst 7 l/s pr person –B) Materialbelastning: •Udokumenterte materialer: min. 2 l/s pr m 2 brutto gulvflate •Erfart lavemitterende materialer: min. 1 l/s pr m 2 br. gulvflate •Dokumentert lavemitterende materialer: min. 0,7 l/s pr m 2 br. gulvflate –C) Forurensning fra aktiviteter og prosesser: •Frisklufttilførsel beregnes ut fra krav til forurensingskonsentrasjoner •Med røyking: minst 20 l/s pr person for dimensj. personbelastning TF-97, § 8-34 Ventilasjon gir minstekravene

14 SIB5002 BM2 - Miljøteknikk: “Innemiljø”J. V. Thue, Inst. for bygg- og anleggsteknikk, NTNU 14 Radon i bygninger Fra Byggforsk Kunnskapssystemer Uran Radium Radon Radondøtre Stråling ( , ,  )

15 SIB5002 BM2 - Miljøteknikk: “Innemiljø”J. V. Thue, Inst. for bygg- og anleggsteknikk, NTNU 15 Radon i bygninger Radoneksponering innendørs gir det største bidraget til totaldosen fra ioniserende stråling som en gjennomsnittsnordmann utsettes for, sammenliknet med alle andre strålekilder, både kunstige og naturlige. I motsetning til flere av de andre strålekildene kan stråledosen fra radon begrenses med enkle forebyggende tiltak. Fra Byggforsk Kunnskapssystemer

16 SIB5002 BM2 - Miljøteknikk: “Innemiljø”J. V. Thue, Inst. for bygg- og anleggsteknikk, NTNU 16 Radon Radium i ulike bergarter Fra Byggforsk Kunnskapssystemer 1 Bq (Bequerel) = en spaltning pr. sekund

17 SIB5002 BM2 - Miljøteknikk: “Innemiljø”J. V. Thue, Inst. for bygg- og anleggsteknikk, NTNU 17 Eksempel på tiltak Tetting mot grunnen Fra Byggforsk Kunnskapssystemer Tiltaksgrense: 200 Bq/m 3

18 SIB5002 BM2 - Miljøteknikk: “Innemiljø”J. V. Thue, Inst. for bygg- og anleggsteknikk, NTNU 18 Eksempel på tiltak Tetting mot grunnen Fra Byggforsk Kunnskapssystemer

19 SIB5002 BM2 - Miljøteknikk: “Innemiljø”J. V. Thue, Inst. for bygg- og anleggsteknikk, NTNU 19 Eksempel på tiltak: Utvendig radonbrønn Viften reguleres med tyristor til ønsket trykkforhold er oppnådd. Man må være oppmerksom på faren for å trekke for mye kald luft ned langs kjellerveggen. Fra Byggforsk Kunnskapssystemer


Laste ned ppt "SIB5002 BM2 - Miljøteknikk: “Innemiljø”J. V. Thue, Inst. for bygg- og anleggsteknikk, NTNU 1 SIB 5002 BM2 Miljøteknikk Litt om innemiljø, mest om luftkvalitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google