Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bygningen skal gi et kontrollert innemiljø -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bygningen skal gi et kontrollert innemiljø -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bygningen skal gi et kontrollert innemiljø -
SIB 5002 BM2 Miljøteknikk Litt om innemiljø, mest om luftkvalitet Jan Vincent Thue Bygningen skal gi et kontrollert innemiljø - tilpasset aktivitetene som skal foregå der.

2 Gjennomsnittlig oppholdstid i % (ca-tall for industrialiserte land)

3 Innemiljøet består av:
Det termiske miljø Menneskers varmebalanse Det atmosfæriske miljø Forurensinger, gasser, partikler etc. Det akustiske miljø Hørsel, lydoppfatting, støy Det aktiniske miljø Lys, radon/stråling, elektromagn. miljø Det mekaniske miljø Føle-/smertesans, sikkerhet mot ulykker, ergonomi etc. Det estetiske miljø Det psykososiale miljø = “Innemiljøets syv søstre” Inneklima

4 Inneklimaproblemer “Syke hus syndromet” (SBS)
Stress i bo- og arbeidsmiljø Støy Dårlig luftkvalitet Uheldig luftfuktighet hodepine, tretthet irritasjoner i øyne, nese hals hudutslett osv. Dårlig varmekomfort Overfølsomhet allergi Dårlige lysforhold “Elektroklima”

5 Innemiljøproblemet i Norge ( anslag fra Statens bygningstekniske etat )

6 Normer og anbefalinger
Ivareta helse og sikkerhet Ivareta komfort og trivsel Produktivitetsfremmende Akseptable bygge-/driftskostnader Normkrav Byggeforskrift, TF-97 m/Veiledning, kap. 8 Miljø og helse Arbeidsmiljølov, Arbeidstilsynet HMS-forskrift etc Brukerkrav Bygningsbruker Bygningsforvalter Bygningseier

7 Basisbehov av ulik art Mat - vann - luft
Kilo pr døgn 2 12 4 6 8 10 14 Mat 5 uker Vann 5 døgn Luft 5 minutter Overlevelse uten tilgang (størrelsesorden) Etter S. O Hanssen

8 Atmosfærisk miljø Faktorer:
Luftas innhold av: Vanndamp Relativ fuktighet, slimhinner, mikroorganismer Faste partikler Støv/fiber, pollen, aske, sand osv Gasser, damper CO, CO2, NOX, O3, SO2, NH3, VOC, Rn osv Luktstoffer Mennesker, aktivitet, tobakksrøyk, materialer, uteluft Mikroorganismer Bakterier, virus, sporer, pollen Elektrisitet Ioneinnhold

9 Atmosfærisk innemiljø og ventilasjon
Hensikten med ventilering: tilføre luft (oksygen) for respirasjon fjerne lukt fjerne skadelige forurensinger bidra til fuktighetskontroll bidra til temperaturkontroll underholde forbrenningsprosesser (fyring) Innendørs luftkvalitet er en funksjon av:

10 Veiledende grenseverdier for vanlige kjemiske og fysiske komponenter i inneluft

11 Omrøringsventilasjon: (forenklet)
Forurensingskontroll: Temperaturkontroll: S (kg/s) Vs (m3/s) Ca (kg/m3) Ts C Ta C Varmeoverskudd i rommet: P (W)

12 Naturlig ventilasjon og infiltrasjon
Drivkrefter = trykkforskjeller pga: - Vind - Oppdrift (“skorsteinseffekten”) Nøytralplan Tinne Tute h Dp(h) For eksempel: 2 etasjer à 2,5 m med åpen forbindelse, Tute= -15°C, Tinne = 20 °C: Dp = 0,0443 (20+15) 2,  4 Pa

13 TF-97, § 8-34 Ventilasjon gir minstekravene
Forskriften gir funksjonskrav “--- Ventilasjonsanlegg skal utføres slik at god luftkvalitet oppnås og slik at forurensninger fra mennesker, bygningsmaterialer, prosesser og aktiviteter samt uønsket fukt, lukt og helseskadelige stoffer føres ut av byggverket. ---” Veiledningen til forskriften gir aktuelle tallverdier A) Personbelastning: Frisklufttilførsel minst 7 l/s pr person B) Materialbelastning: Udokumenterte materialer: min. 2 l/s pr m2 brutto gulvflate Erfart lavemitterende materialer: min. 1 l/s pr m2 br. gulvflate Dokumentert lavemitterende materialer: min. 0,7 l/s pr m2 br. gulvflate C) Forurensning fra aktiviteter og prosesser: Frisklufttilførsel beregnes ut fra krav til forurensingskonsentrasjoner Med røyking: minst 20 l/s pr person for dimensj. personbelastning

14 Radon i bygninger Uran Radium Radon Radondøtre Stråling (a, b, g )
Fra Byggforsk Kunnskapssystemer

15 Radon i bygninger Radoneksponering innendørs gir det største bidraget til totaldosen fra ioniserende stråling som en gjennomsnittsnordmann utsettes for, sammenliknet med alle andre strålekilder, både kunstige og naturlige. I motsetning til flere av de andre strålekildene kan stråledosen fra radon begrenses med enkle forebyggende tiltak. Fra Byggforsk Kunnskapssystemer

16 Radon Radium i ulike bergarter
1 Bq (Bequerel) = en spaltning pr. sekund Fra Byggforsk Kunnskapssystemer

17 Eksempel på tiltak Tetting mot grunnen
Tiltaksgrense: 200 Bq/m3 Fra Byggforsk Kunnskapssystemer

18 Eksempel på tiltak Tetting mot grunnen
Fra Byggforsk Kunnskapssystemer

19 Eksempel på tiltak: Utvendig radonbrønn
Viften reguleres med tyristor til ønsket trykkforhold er oppnådd. Man må være oppmerksom på faren for å trekke for mye kald luft ned langs kjellerveggen. Fra Byggforsk Kunnskapssystemer


Laste ned ppt "Bygningen skal gi et kontrollert innemiljø -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google