Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Håndtering av muggsopp i arkivene Arkivlederseminar Larvik, 5.6.2013 Vibeke Hammerhaug.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Håndtering av muggsopp i arkivene Arkivlederseminar Larvik, 5.6.2013 Vibeke Hammerhaug."— Utskrift av presentasjonen:

1 Håndtering av muggsopp i arkivene Arkivlederseminar Larvik, 5.6.2013 Vibeke Hammerhaug

2 Hvorfor økt fokus på muggsopp? •Behov for økt kompetanse om emnet ved IKAK - og i arkivmiljøet nasjonalt •Forberedelse til egen muggsaneringsavdeling i IKAKs nye arkivbygg - Forstå gangen i en saneringsprosess - Innrede og bygge opp muggavdelingen slik at den dekker vårt behov - Hospitering, møter, kurs og veiledning fra papirkonservatorer i Arkivverket - Utenlandsk faglitteratur •Eiernes økte behov for rådgiving og bistand i forbindelse meg muggsopp i egne arkiver - Økt fokus har gjort at flere har oppdaget muggsopp i egne arkiver

3 Erfaringer – eierkommuner •Holmestrand kommune – Bente Gustafson Rådgiving – testet selv •Larvik kommune – Bente Holmen Et svært omfattende prosjekt, også i nasjonal målestokk •Kviteseid kommune – Gro Degnes Muggsopp på deponert arkiv – testing – isolering – sanering Befaring i kommunen – testing •Re kommune – Lise Brit Haugen Befaring – testing – rådgiving i forbindelse med saneringsprosjekt •Tønsberg kommune – Grete Vallumrød Befaring – rådgiving

4 Hva er muggsopp? •Hurtigvoksende mikroskopiske sopper, som lever av å bryte ned organisk materiale.

5 Begreper MuggsoppvekstMuggsoppsporer Aktiv muggsoppPassiv muggsopp Levende muggsoppDød muggsopp VekstFrø

6 Gunstige levevilkår for muggsopp •RH over 65 % - Kan gi muggvekst innen 48 timer •Høye temperaturer - Varm luft kan holde på mer fuktighet enn kald luft - Muggsopp trives best ved 25-30 grader •Temperatursvingninger (lufta/overflater) - Fare for kondensering •Dårlig luftsirkulasjon - Fare for ”lommer” med ideelle levevilkår (Makro-, mikro- og nanoklima) •Dårlig renhold - Opphoping av organisk næring for muggvekst

7 Næring •Organisk næring, særlig cellulose •Vokser først og fremst på organiske materialer, som f. eks. papir, tre, tekstil. •Kan også vokse på uorganiske materialer hvor det er avsatt organisk skitt, som f. eks. håndfett, støv og papirfibre. •Dårlig renhold kan gi god grobunn for muggsopp. •Høyt støv/reolstøv inneholder ofte både rikelig med soppsporer og nødvendig organisk næring for muggvekst

8 Hvordan oppdage muggsopp? •Mugglukt = muggsopp •Pulverlignende belegg •Misfarging •Papir som bukter/krøller seg •Fukt eller vann

9 Hvordan skader muggsopp arkivmaterialet? •Misfarging •Raskere nedbrytingstid •Går i oppløsning pga. fukt •Vannskader kan bety forurensing •Utilgjengelig for brukere

10 Muggvekst på uorganisk materiale – mulig hvis skittent

11 Muggvekst forårsaket av høy RH i arkivlokalet

12 Pulverlignende belegg

13 Misfarging pga. muggsopp

14 Papir som sveller og/eller krøller seg kan bety muggsopp

15 Helseplager av muggsopp 1.Infeksjonssykdommer •Influensasymptomer (hodepine, unormal trøtthet, feber, mm) •Irriterte slimhinner (rennende/tett nese, rennende/såre øyne, mm) •Mage- og tarmproblemer (bl.a. diaré) •Hudirritasjoner (kløe, eksem, rød hud, o.l.) •Gjentagende infeksjoner / nedsatt immunforsvar •Svært alvorlig for de med nedsatt immunforsvar 2.Allergier og allergiske reaksjoner •Astma (ny eller forverret) •Forverring av kjente allergier •Nye allergier / sensibilisering 3.Forgiftninger •Tretthet, generell uvelhet, hodepine, irriterte slimhinner, hudbetennelse, rhinitt, halsbetennelse, astma, mm)

16 HMS •Muggsoppvekst er IKKE akseptabelt i noen grad innendørs! •Ikke grunn til hysteri når det gjelder helsefaren, men må likevel alltid tas alvorlig. •Normalt ikke akutt farlig for friske personer. •Økte forekomster over tid kan gi helseskader også for friske personer. •Vi har alle en egen ”terskel” for hvor mye muggsopp vi tåler, og jo oftere vi eksponeres for muggsopp, jo raskere nås denne terskelen. •Lovdata: Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp, mm) på arbeidsplassen (FOR 1997-12-19 nr 1322) •Bruk alltid tilfredsstillende personlig verneutstyr (PVU)!

17 PVU •Vernemaske minst partikkelfiler P3 •Hansker •Tettsittende vernebriller •Heldekkende vernedress

18 Mistanke om muggsopp? 1.Ved oppdagelsen: –Ikke rør materialet unødig! –Varsle den som sitter med ansvar for arkivlokalet og/eller personalet 2.Håndteringen av funnet: –Bruk PVU! –Dekk til rent materialet for å unngå spredning –Hvis tørt – støvsug slik det står i hyllene –Forsegle det infiserte materialet før transport til rengjøringssted / muggsaneringsfirma / midlertidig lager 3.Løse problemet: –Bruk PVU! –Finn og utbedre årsaken til fukt-/muggskaden –Ev. rensing må skje på egnet sted med god luftsirkulasjon –Egnet utstyr til tørrensing (børster, museumsstøvsuger, mm) –Hvis mer enn små mengder – en jobb for profesjonelle!

19 Ny muggsaneringsavdeling


Laste ned ppt "Håndtering av muggsopp i arkivene Arkivlederseminar Larvik, 5.6.2013 Vibeke Hammerhaug."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google