Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt proporsjoneringssystem

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt proporsjoneringssystem"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt proporsjoneringssystem
Bjørn Ove Lerfald SINTEF Veg- og jernbaneteknikk

2 Hvorfor? Dagens systemer utgått på dato? - Hveem (California 1930-åra) - Marshall (flyplasser Mississippi 1940-åra) Metodene stemte da (tilfeldigvis?) bra med felt  Empiri Nye massetyper (Ska, Da, ….), bindemidler m m Gamle metoder utviklet for Ab, Agb og tilsvarende, ikke tilpasset nye materialsammensetninger Trafikken er en annen Nåtidens belastninger ikke sammenlignbare… Differensierte egenskaper etterspørres Ulike veger/dekker krever ulike egenskaper; behov for funksjonelle metoder tilpasset behovet

3 Hvorfor? (forts.) Ny teknologi Nye metoder og utstyr er utviklet i andre land, kompetansemessig viktig å følge opp også i Norge Standarder, lovverk (CEN) Skjerpede krav, nye produkt- og metodestandarder etc. Må forberede den nye hverdagen (både byggherre/kjøper og entreprenør/leverandør).

4 Nytt mix design-system, hovedstruktur
Valg av dekketype Design parametre Trafikk Klima Dekketykkelse (strukturelle krav) Krav til overflate Friksjon Støy Lyshet Drenering Materialkarakteristikk Bindemidler Tilslag Tilsetningsstoffer Massesammensetning Prøvetillaging ved bruk av gyrator Bestemmelse av optimalt bindemiddelinnhold Tillaging av prøver med optimalt bindemiddelinnhold Kontroll av veiledende funksjonskrav Masseresept Kontroll av feltprøver

5 Etter PROKAS, hvor står vi?

6 Hva skjer i 2005? Prosedyre for proporsjonering er utarbeidet.
Veiledende funksjonskrav for lab.prøver Funksjonskrav for ferdig dekke i felt Utprøving av systemet på dekker som legges i Region midt og Region øst i 2005.

7 Prosedyre ved proporsjonering
Valg av dekketype + bra egenskap, 0 middel egenskap, - dårlig egenskap

8 Prosedyre ved proporsjonering
Valg av materialer

9 Prosedyre ved proporsjonering
Bruk av gyrator

10 Prosedyre ved proporsjonering
Kontroll av funksjonsegenskaper Laboratorieprøver (veiledende krav) Feltprøver (krav) E-modul (NAT) Deformasjonsegenskaper (NAT) Bestandighet (Cantabro)

11 Nytt utstyr for testing av styrkeegenskapene: NAT – Nottingham Asphalt Tester
E-modul (elastisk stivhet) Syklisk kryp (stabilitet)

12 Krav til funksjonsegenskaper
Krav til E-modul (veiledende krav lab.prøver)

13 Krav til funksjonsegenskaper
Krav til deformasjonsegenskaper (40 ºC - mikrostrain, µε) Lab.prøver Feltprøver

14 Krav til funksjonsegenskaper
Bestandighet *) Når erfaringer er opparbeidet, kan det bli aktuelt å sette ulike krav til ulike dekketyper og trafikkbelastninger


Laste ned ppt "Nytt proporsjoneringssystem"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google