Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologi og samfunn 1 Nytt proporsjoneringssystem Bjørn Ove Lerfald SINTEF Veg- og jernbaneteknikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologi og samfunn 1 Nytt proporsjoneringssystem Bjørn Ove Lerfald SINTEF Veg- og jernbaneteknikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologi og samfunn 1 Nytt proporsjoneringssystem Bjørn Ove Lerfald SINTEF Veg- og jernbaneteknikk

2 Teknologi og samfunn 2 Hvorfor ? Dagens systemer utgått på dato? - Hveem (California 1930-åra) - Marshall (flyplasser Mississippi 1940-åra) Metodene stemte da (tilfeldigvis?) bra med felt  Empiri Nye massetyper (Ska, Da, ….), bindemidler m m Gamle metoder utviklet for Ab, Agb og tilsvarende, ikke tilpasset nye materialsammensetninger Trafikken er en annen Nåtidens belastninger ikke sammenlignbare… Differensierte egenskaper etterspørres Ulike veger/dekker krever ulike egenskaper; behov for funksjonelle metoder tilpasset behovet

3 Teknologi og samfunn 3 Hvorfor? (forts.) Ny teknologi Nye metoder og utstyr er utviklet i andre land, kompetansemessig viktig å følge opp også i Norge Standarder, lovverk (CEN) Skjerpede krav, nye produkt- og metodestandarder etc. Må forberede den nye hverdagen (både byggherre/kjøper og entreprenør/leverandør).

4 Teknologi og samfunn 4 Nytt mix design-system, hovedstruktur Valg av dekketype Design parametre - Trafikk - Klima - Dekketykkelse (strukturelle krav) - Krav til overflate o Friksjon o Støy o Lyshet o Drenering Materialkarakteristikk - Bindemidler - Tilslag - Tilsetningsstoffer Massesammensetning Prøvetillaging ved bruk av gyrator Bestemmelse av optimalt bindemiddelinnhold Tillaging av prøver med optimalt bindemiddelinnhold Kontroll av veiledende funksjonskrav Masseresept Kontroll av feltprøver

5 Teknologi og samfunn 5 Etter PROKAS, hvor står vi?

6 Teknologi og samfunn 6 Hva skjer i 2005? Prosedyre for proporsjonering er utarbeidet. Veiledende funksjonskrav for lab.prøver Funksjonskrav for ferdig dekke i felt Utprøving av systemet på dekker som legges i Region midt og Region øst i 2005.

7 Teknologi og samfunn 7 Prosedyre ved proporsjonering 1.Valg av dekketype + bra egenskap, 0 middel egenskap, - dårlig egenskap

8 Teknologi og samfunn 8 Prosedyre ved proporsjonering 2.Valg av materialer

9 Teknologi og samfunn 9 Prosedyre ved proporsjonering 3.Bruk av gyrator

10 Teknologi og samfunn 10 Prosedyre ved proporsjonering 4.Kontroll av funksjonsegenskaper Laboratorieprøver (veiledende krav) Feltprøver (krav) E-modul (NAT) Deformasjonsegenskaper (NAT) Bestandighet (Cantabro)

11 Teknologi og samfunn 11 Nytt utstyr for testing av styrkeegenskapene: NAT – Nottingham Asphalt Tester E-modul (elastisk stivhet)Syklisk kryp (stabilitet)

12 Teknologi og samfunn 12 Krav til funksjonsegenskaper Krav til E-modul (veiledende krav lab.prøver)

13 Teknologi og samfunn 13 Krav til funksjonsegenskaper Krav til deformasjonsegenskaper (40 ºC - mikrostrain, µε) 1. Lab.prøver 2. Feltprøver

14 Teknologi og samfunn 14 Krav til funksjonsegenskaper Bestandighet *) Når erfaringer er opparbeidet, kan det bli aktuelt å sette ulike krav til ulike dekketyper og trafikkbelastninger


Laste ned ppt "Teknologi og samfunn 1 Nytt proporsjoneringssystem Bjørn Ove Lerfald SINTEF Veg- og jernbaneteknikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google