Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trebåt for alle. Innledning •Tre taper mer og mer terreng overfor andre materialer innenfor båtbransjen •Inntrykk av at trebåtnæringen virker som veldig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trebåt for alle. Innledning •Tre taper mer og mer terreng overfor andre materialer innenfor båtbransjen •Inntrykk av at trebåtnæringen virker som veldig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trebåt for alle

2 Innledning •Tre taper mer og mer terreng overfor andre materialer innenfor båtbransjen •Inntrykk av at trebåtnæringen virker som veldig håndverks- og tradisjonspreget •Kan noe gjøres for å snu denne trenden?

3 Innhold •Presentasjon av oppgaven •Hvordan vi løste oppgaven •Forarbeid •Svar fra undersøkelsen •Oppsummering/diskusjon •Konklusjon •Forslag til videre arbeid

4 Oppgave Bidra til økt verdiskapning innenfor trebåtbransjen •Primært innenfor småbåt/lystbåtmarked Vi skulle finne svar på følgende: •Har tre konkurransefortrinn sammenlignet med andre materialer? •Hvem kjøper trebåter? •Hvilke ulemper har tre og kan de overvinnes? •Har markedsføringen vært god nok?

5 Utførelse •Intervju av trebåtbyggere •Spørreundersøkelse (Internett) –Trebåtbyggere –Trebåteiere –Plastbåteiere •Presentasjon av innsamlet info •Forslag til videre arbeid

6 Samtaler med trebåtbyggere •Referat fra fire trebåtbyggerier gjengitt i rapporten •Oppattet som representativ for næringen •Forskjellige produkter og delvis forskjellige byggemetoder Hensikt: Gi et raskt innblikk i trebåtnæringen Produkter: •Ombygging/forlenging •Tradisjonsbygg •Eksklusive nisjeprodukter •Utstrakt bruk av tre kombinert med andre materialer Hovedtyngden av dagens næring : Tradisjonsbygg og ombygging/vedlikehold

7 Byggemetoder: •Gamle og tradisjonelle byggemetoder dominerer •Finnes også mer moderne byggeteknikker Sistnevnte i liten grad Hovedpunkter: •Generell pessimisme i næringa •Trebåtbygging for dyrt •Mest tro på å utnytte nisjer i markedet •Liten tro på å konkurrere med plastbåtprodusentene •Moderat til liten tro på automatisering Trebåten mangler ikke gode egenskaper, men metoder for å gjøre byggingen billigere!

8 Spørreskjema •Designet internettside med spørreskjema •Tre Skjema ble utformet med hensyn på: –Båtbyggere –Plastbåteiere –Trebåteiere •Sendte ut over 600 Mail med link til skjema •Kun 10% tilbakemelding

9 1.2 Materialvalg

10 1.3 Vektlegging av egenskaper

11 1.4 Trebåtens egenskaper i forhold til andre båter

12 1.5 Produsenter

13 Kommentarer –Bedre sjøegenskaper. –En trebåt tåler godt skrubb og slag skader –Meget gode egenskaper vedrørende støy og vibrasjoner –Enklere å tilpasse til egne behov

14 1.6 Etterspørsel

15 1.7 Markedsføring

16 1.8 Visjoner

17 Oppsummering/Diskusjon •Plastbåter dominerer mye av småbåt/lystbåtmarkedet •Trebåt – forbeholdt entusiaster og spesielt interesserte •Trebåtens sjarm og tradisjoner i fokus •Begrenset potensial til vekst

18 •Skal vi tro trebåtbyggernes uttalelser ang. trebåtens egenskaper burde den kunne egne seg bra til funksjonelle og praktiske formål •Plastbåteier opptatt av funksjonalitet i tillegg til pris Spørreundersøkelse tyder på generelt dårlig kunnskap om trebåt blant plastbåteiere 1.Om hva som finnes på markedet 2.Om forbedringer på vedlikeholdssiden

19 •Internett, messer og magasiner som viktigste medier for markedsføring •Få trebåteiere lar seg påvirke av disse mediene •Feilslått evt. fraværende markedsføring?

20 Fremtidsutsikter •Liten tro på automatisering •De fleste tror fremtiden ligger i nisjeprodukter –Innebærer trolig et begrenset marked

21 Konklusjon •Diskusjon peker på dårlig kunnskap om trebåt blant plastbåteiere. Dårlig markedsføring? •83% plastbåteiere vil vurdere trebåt hvis forskjellene mellom tre- og plastbåter var mindre mhp vedlikehold og pris •Økt fokusering på markedsføring og opplysning kan muligens bidra til økte markedsandeler •MEN, trolig i begrenset omfang. •Trebåten fortsatt for dyr!

22 •Tenke nytt og større! Tørre å satse •Bygging av trebåt masse håndverk som gjør det uforholdsmessig dyrt •Større grad av automatisering •Innebærer trolig at de må ta opp konkurransen med plastbåtprodusentene •Tro på og vilje til dette mangler i dag!

23 Forslag til videre arbeid •Liten svarprosent. Utvidelse av spørreundersøkelse •Delvis automatisert behandling av spørreskjema •Diskusjonsforum


Laste ned ppt "Trebåt for alle. Innledning •Tre taper mer og mer terreng overfor andre materialer innenfor båtbransjen •Inntrykk av at trebåtnæringen virker som veldig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google