Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

29. august 2012 Christoffer Aas Clementz Teknisk sjef i Mesterhus Norge Fremtidens bygg 2020 Er byggebransjen klar? Ja, men til hva?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "29. august 2012 Christoffer Aas Clementz Teknisk sjef i Mesterhus Norge Fremtidens bygg 2020 Er byggebransjen klar? Ja, men til hva?"— Utskrift av presentasjonen:

1 29. august 2012 Christoffer Aas Clementz Teknisk sjef i Mesterhus Norge Fremtidens bygg 2020 Er byggebransjen klar? Ja, men til hva?

2 Premissgivere • Kommunal- og regionaldepartementet, gjennom teknisk forskrift, TEK • EU gjennom sitt bygningsdirektiv • Standard Norge? gjennom sine standarder

3 Vi er ikke med i EU, men… Nesten nullenergi….. 18. mai 2010 stemte Europaparlamentet for å godta Europarådets innstilling om å kreve mer energieffektive nybygg i morgendagens EU-bygg. Det nye og utvidete direktivet om energi i bygg fastsetter at alle nye bygg i EU fra 2021 må bygges som "nesten-nullenergi"-bygg. Nye offentlige bygg må gå foran og oppfylle dette kravet allerede fra 2019.

4 Klimameldingen • Stortingsmelding 28 «Gode bygg for eit betre samfunn» • Slår fast ambisiøse miljømål for bygg • Regjeringen vil skjerpe kravene i 2015 og i 2020 • Passivhusnivå i 2015 • Nesten nullenerginivå i 2020

5 Vi må tenke fremover • I Danmark vet de hva som kommer…

6 Passivhusnivå

7 Hva er passivhus? • Defineres av en norsk standard (NS3700) • Hus med svært lavt oppvarmingsbehov • Kjennetegnes av mye isolasjon og håndverksmessig svært god kvalitet

8 Hva definerer et passivhus? NS 3700 angir krav til både lavenergi og passivhus • Maksimalt tillatt varmetap • Maksimalt tillatt oppvarmingsbehov • Minimum tillatt ventilasjonsmengde • Krav til fornybar energi • Komponentkrav

9 Hvordan oppnå kravene til lavt oppvarmingsbehov? • Typiske løsninger:

10 Klimameldingen • …må ikke være passivhus • Det gis mulighet for: "å bygge boliger som når et energinivå som tilsvarer passivhusnivå, uten å være låst til en definert passivhusteknologi/- standard".

11 Mesterhus Energisparepakke

12 Hvorfor? • Vil ikke ha 40 cm tykke vegger!

13 Hvorfor?

14 • Vil ikke ha 40 cm tykke vegger! • Ønsker trygge og tilgivende konstruksjoner • Benytte kjente byggemetoder – Materialer – Hjørneløsninger – Vindusinnsetting • Fuktsikkerhet

15 Hva sier forskerne? • ROBUST (avsluttes i disse dager) – Fremtidige energikrav vil føre til økt isolasjonstykkelse i vegger og tak. Veggtykkelser opp mot 40 centimeter er forventet ved bruk av tradisjonelle isolasjonsmaterialer. – «Dette kommer til å ta mye plass, derfor bør man kanskje tenke annerledes om isolasjon i framtiden», mener Meløysund. Vivian Meløysund ved SINTEF Byggforsk

16 Nye materialer og produkter • Ekstremisolasjon • Reflekterende folie • Bedre ventilasjon og varmegjenvinning • Solfanger

17 Risikokonstruksjoner • Vi må holde oss unna risikokonstruksjoner!

18 Fukt i byggeperioden

19 Mer isolasjon – mindre varmetap Konsekvenser for fuktsikkerhet??

20 Fuktsikkerhet • Noe er jo tross alt gjort… – Laboratorieundersøkelser – Simuleringer – Feltundersøkelser • Første "katalogbaserte" passivhus. • Et «bolet» prosjekt Passivhuset «Karita» i Bodø

21 Terori VS praksis • Mangel på reelle forsøk – de fleste (alle) undersøkelser er basert på simuleringer og laboratorieforsøk

22 Oppfølging, måling og evaluering • Forskningsprosjektet ENTRÉ (Energieffektive Trekonstruksjoner) • Rapport utgitt i fjor sommer

23 Måling • Det er benyttet trådløse sensorer. • Sensorene er montert inne i veggfakket, i tillegg til at det er plassert sensorer ute og inne. • Det registreres trefuktighet, relativ luftfuktighet og temperatur hver time

24 Simulering

25 Feltundersøkelse • Luftprøver av hulrom og prøver fra overflaten til stender • Utført ca ett år etter lukking av bygget • Analysert og vurdert av Mycoteam • Viser ingen tegn til biologisk vekst

26 Videre arbeid • Ytterligere forskning • Bedre materialer, men trygge og robuste løsninger • … og litt nytt må det være lov å tenke!

27

28

29 Oppsummering • JA – vi er klare… – men vi må møte fremtidens krav på en trygg og god måte! – med kjente løsninger og prinsipper – ved bruk av nye (og gamle) byggemetoder – ved bruk av nye byggematerialer TAKK FOR MEG!


Laste ned ppt "29. august 2012 Christoffer Aas Clementz Teknisk sjef i Mesterhus Norge Fremtidens bygg 2020 Er byggebransjen klar? Ja, men til hva?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google