Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elever som forskere i naturfag – ElevForsk. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ElevForsk – Elever som forskere i naturfag Mål:  Utvikle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elever som forskere i naturfag – ElevForsk. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ElevForsk – Elever som forskere i naturfag Mål:  Utvikle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elever som forskere i naturfag – ElevForsk

2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ElevForsk – Elever som forskere i naturfag Mål:  Utvikle nye praksiser i tråd med Forskerspiren og Grunnleggende ferdigheter i naturfag i skole og lærerutdanning,  …og frambringe kunnskap om disse praksisene som er relevant for skoler, skoleeiere og lærerutdannere  Finansiert 2007-2011 av Program for praksisrettet FoU, NFR  Aksjonsforskning i ulike varianter

3 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Prosjektet  Samarbeid mellom UMB (Erik Knain, prosjektleder), UiB (Stein Dankert Kolstø) og UiO (Ola Erstad),  4 stipendiater: Birgitte Bjønness (NFR), Gerd Johansen (NFR), Idar Mestad (NFR), Anne Kristine Byhring (UMB)  3 mastersoppgaver, 2 til underveis  Aksjonsforskning i ulike varianter Elever som forskere i naturfag - ElevForsk

4 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Tre kjennetegn på utforskende arbeidsmåter  Arbeidet bygger på et spørsmål formulert innledningsvis (med ulike grader av styring)  Elevene bruker data og informasjon til å utvikle, etterprøve og velge mellom mulige svar  Elevene arbeider med å vurdere og videreutvikle svar i en utforskende prosess.

5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Glimt 1: Åpne elevforskningsprosjektet Tidsramme: 8 uker 2-3 timer i uka  Introduksjonsfase: læreren presenterer naturvitenskaplig metode for elevene og rammer for prosjektet  Idé- og planleggingsfase: elevene arbeider med ideer og formulerer problemstilling, hypotese(r) og designer forsøk  Gjennomføringsfase: elevene utfører forsøk og samler empiriske data  Avslutningsfase: elevene diskuterer og presenterer resultater i form av poster på skoleutstilling, elevene leverer skriftlig rapport tilslutt  Eksempel : Utvikle modell for statisk elektrisitet og luftfuktighet ved hjelp av egenprodusert apparatur.

6 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Hvorfor stiger vannet? Hva kan hver av oss gjøre for å bekjempe global oppvarming? Kan golfstrømmen stoppe? Orkaner?En ny istid? Hva skjer med Atlanterhavet når vannet stiger? Hva skjer med polarbjørnen? Glimt 2: Kunnskapsbygging i komplekse tema Global oppvarming

7 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Glimt 3: Begrepsutvikling om naturvitenskapelig arbeidsmåte.  Introduksjonstime om hvordan forskere arbeider, med klassessamtale der elevene brukte egne begreper.  Lærerstyrt introduksjon og diskusjon av nye begreper med eksemplifisering i elevenes arbeid.  Diskusjoner med elever mens de arbeidet praktisk der hverdagsforestillinger og vitenskapelige begrep møttes  Siste prosjekttime hvor elevene øvde seg på å formulere og samtale med de nye begrepene. Elever som forskere i naturfag - ElevForsk

8 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Rammer og støttestrukturer Elever som forskere i naturfag - ElevForsk

9 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Typer rammer og støttestrukturer  Fremme fokus og framdrift –Plan, logg, mal for sluttprodukt –Vurderingskriterier –Transparent IKT verktøy Elever som forskere i naturfag - ElevForsk Eksempel: Planmal  Hvilket tema ønsker vi å utforske?  Hva er vår problemstilling?  Hva er vår kunnskap om dette temaet nå?  Hvordan skal vi undersøke vår problemstilling?  Hva lurer vi på? Hva trenger vi å finne ut videre?

10 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Typer rammer og støttestrukturer  Fremme fokus og framdrift  Tilrettelegging for informasjonshenting –Utlevert innformasjon –Åpen tilgang på nett –Forelesninger –Informasjon fra medelever Elever som forskere i naturfag - ElevForsk

11 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Typer rammer og støttestrukturer  Fremme fokus og framdrift  Tilrettelegging for informasjonshenting  Tilrettelegging for faglig refleksjon –”Forskermøter” –Maler for se bakover og skue framover i prosessen –Utfordrende veiledning og fellessamtaler Elever som forskere i naturfag - ElevForsk  Støttestrukturer for læring av naturvitenskapelig tenkemåte  Dialogiske introforelesninger ”just in time”  Konkretisering av ideer med elevenes egne erfaringer  Maler for plan og rapport med overskrifter og korte forklaringer  IMRaD organisering av arbeidet og læringsmål  Rammer for læring av vitenskapsteoretisk kunnskap  Læringsmål og vurderingskriterier  Prøve i vitenskapsteoretisk kunnskap

12 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Viktige drivkrefter Elever som forskere i naturfag - ElevForsk Variert språkbruk tilpasset situasjonen gjennom -Teksttyper: Beskrive, forklare, argumentere, utfordre,… -Ulike moder (muntlig, skriftlig, gester, inskripsjoner) Rom for elevenes egne tanker og hverdagsspråk

13 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Åpne opp og trekke sammen Elever som forskere i naturfag - ElevForsk

14 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UA - plakaten  Velg kompleksitet ut i fra hva du ønsker at elevene skal ha av utbytte.  Velg støttestrukturer som du følger opp. Særlig i prosjekter med høy kompleksitet vil elevene ikke kunne støttes med eksplisitte støttestrukturer i alle utfordringer de kan møte.  Vurderingskriterier må henge sammen med støttestrukturer og mål for prosjektet. Underveisvurdering er bruk av støttestrukturer i praksis.  Sikre at elevene veksler mellom muntlige samtaler og skriving. Begge er viktige men har ulike funksjoner.  Vær særlig oppmerksom på når elevene trenger faglige innspill som kan føre dem videre. Dette er lettere i prosjekter med lav kompleksitet.  Arbeid for at utforskende arbeidsmåter blir forankret i skolens ledelse Elever som forskere i naturfag - ElevForsk


Laste ned ppt "Elever som forskere i naturfag – ElevForsk. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ElevForsk – Elever som forskere i naturfag Mål:  Utvikle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google