Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Meir tid til naturfag gir meir tid til djupne og oppleving

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Meir tid til naturfag gir meir tid til djupne og oppleving"— Utskrift av presentasjonen:

1 Meir tid til naturfag gir meir tid til djupne og oppleving
Forsøk med ”Natur og forsking ” som linjefag på Ungdomsskole Astrid Sirnes og Idar Mestad, Knarvik ungdomsskule Stein Dankert Kolstø, Universitetet i Bergen

2 Hovudelement i linjefaget
Opent forsøk Friluftsliv som inkluderer naturvitskapeleg kunnskap Bruke Robolab og e-lab Matematikk relatert til problemløysing Bruke program vi kunne finne på Internett

3 Kvifor linjefag? Elevane skal snart velje grunnkurs på ”vidaregåande”
La de gjøre meir erfaring med et fag de er nysgjerrig på Samle elevar med same faglege interesser Inspirerande for elever og for lærare Kunne bruke meir tid på enkelttema Bygge meir på naturfaglærarens interesser Kunne tilpasse timeplanen til morosame arbeidsmåtar

4 Mål for linjefaget ”Naturfag og forsking – med matematikk”
Arbeide på andre måtar enn ”bare” å bruke lærebok Kjennskap til korleis forskaren arbeider Jf ”Naturvitskapeleg tenkje og arbeidsmåte” (L97) Få oppleve glede i naturen Auke interessen for å få kunnskap om naturen Betre kjennskap til bruk av IKT og teknologi Understøtte og motivere for læring

5 Opent forsøk Korleis lager vi den beste fallskjermen?
Maksimalt 1 meter i diameter! Elevane laget hypotese og forsøksplan Planleggje konstruksjon OG uttesting Bygging av fallskjerm og uttesting av hypotesen Presentasjon av tester Diskusjon med kritisk vurdering av testmetodar (to timar) Sterke og svake sider ved metodar opp på tavla

6 Inkluderte kollektiv dimensjon ved vitskap
Fokus på kritisk holdning: forsking inkluderer publisering argumentering Naturfag som allmenndanning Forsking presentert i media som igangsetjar Elevane ble engasjerte i forsøket og i diskusjonen Elevane fikk være kreative (ingen avgrensing på metode!)

7 Friluftsliv som inkluderer naturvitskaplege kunnskap
Drog til forskingsstasjonen på Finse i tre dager ”Korleis ser forsking og ekte forskare ut?” Ein forskar fortalde om det å forske Oppleving Kjente på snøen sine egenskaper med å grave og bygge Vi lagde nødbivoak, flatmarksgrop og snøblokker Skiseiling (fikk noe teori frå en instruktør)

8 Opplevinga og utvikling av kunnskap
Laget varmluftsballong i silkepapir Kvifor stiger ballongen? (jf partikkelmodellen) Gikk tur opp mot bre (Blåisen) Smelting av vann, kor mye snø trengst? (jf Berekne massetettleiken til en snøblokk) Skulle lage snøprofil og vurdere skredfaren! (jf identifisere rennsnø og bestemme hellningsvinkel) ”Learning by Dewey”

9 Andre aktivitetar på ”naturfaglinjen”
Bruke Robolab (IM) og e-lab (AS) Kanotur på Storavatnet på Meland Skulle padle etter rute og finne og trekke et garn Bruke program vi kunne finne på Internett Molekult Matematikk relatert til problemløysing (?) Brukte Dagbladets problemoppgåver i anledning Abel (Ta kontakt for meir informasjon om opplegget i matematikk)

10 Ressurser og rammer for organisering
”Stal” timar frå andre fag Kravde økonomiske midlar Utstyr (18 000kr) og tur til Finse (Gåve frå foreldre til skulen) Kravde nøye timeplanlegging Mangla ressurser dette året: ingen linjedeling!

11 Vår erfaring med linjedeling
Noen elever har nå vært med på tre opne forsøk! Vi trur de nå har meir kritisk tenking til allehande oppslag om forsking i media enn andre elever Elevane har lært noe om naturvitskap som metode Elevane har likt linjedelingane Elever har sidan vist tilbake til gode opplevingar på Finseturen og det opne forsøket Det har vært moro å være naturfaglærar

12

13 Historia bak Idéen med linjedeling frå Danmark
Opent forsøk med kritisk tenking frå Idar som tok hovudfag i naturfagdidaktikk Erfaringar med friluftsliv Ønsket å bidra til rekruttering i realfagene Ønsket å la elever få drive meir med det de er interessert i


Laste ned ppt "Meir tid til naturfag gir meir tid til djupne og oppleving"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google