Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Narvik kommune og Narvikregion - muligheter og utfordring Marianne Dobak Kvensjø, enhetsleder Areal –og samfunnsutvikling, 17.04.13.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Narvik kommune og Narvikregion - muligheter og utfordring Marianne Dobak Kvensjø, enhetsleder Areal –og samfunnsutvikling, 17.04.13."— Utskrift av presentasjonen:

1 Narvik kommune og Narvikregion - muligheter og utfordring Marianne Dobak Kvensjø, enhetsleder Areal –og samfunnsutvikling,

2 Utviklingstrekk nSvak befolkningsvekst nØkning i antall eldre nNedgang i antall grunnskoleelever nLav arbeidsledighet nFå tilrettelagte næringsarealer nRobekkommune

3 Fokusområder til Narvik kommune nBefolkningsstruktur nFolkehelse nØkonomi nTilrettelegging for næringsliv og arbeidsplasser

4 Særlig fokus barn og unge nFlere som faller utenfor - økning av rus og psykiatri - flere som ikke fullfører vgs - barnefattigdom - bostedsløse - mer kriminalitet - flere som oppsøke hjelpetilbud

5 5

6 NarvikLandet Innbygger pr Vekst ,7 %42,2 %

7 7

8 8

9 9

10 År NarvikLandetNarvikLandetNarvikLandet 0-56,9 %7,5%7,1 %7,8%6,2%6,8% ,2%17,6%16,2%16,8%16,6%16,9% ,5%61,7%59,3%60,7%53,6%56,7% ,7%8,7%11,9%10,7%14,5%12,5% 80 +5,7%4,4%5,5%4,1%9,1%7,1%

11 11 2. Sysselsetting- næringsutvikling

12 12

13 13

14 14

15 15

16 Næring Endr Endr Primærnæringer, jordbruk, skogbruk, fiske ,5 %-47,4 % 2Bergverksdrift, utvinning av olje ,4 %9,1 % 3Industri, vareproduksjon ,1 %-40,6 % 4Gjenvinning ,7 % 5Kraft og vannforsyning ,6 %30,7 % 6Bygge- og anleggsvirksomhet ,8 %3,5 % 7Motorkjøretøytjenester, verksteder, salg ,6 %1,0 % 8Transport og distribusjon, inkl post, telekom ,0 %-6,2 % 9Varehandel unntatt motorvogner ,3 %-2,2 % 10Hotell og restaurantvirksomhet ,6 %1,8 % 11Forr.messig tjenesteyting, kommunikasjon ,1 %-5,9 % 12Off.adm. Forsvar, sosialforsikring ,6 %2,4 % 13Undervisning ,6 %2,3 % 14Helse- og sosialtjenester ,5 %7,4 % 15Kultur, personlig tj.yting, uoppgitt ,4 %3,8 % SUM sysselsetting ,2 %-1,6 % NARVIK KOMMUNE Samlet sysselsetting etter næring Antall sysselsatte med arbeidssted i NARVIK 16

17 Strategisk næringsplan Ofoten nSkapt 500 arbeidsplasser innen 2015 i privat og offentlig sektor nOppnådd etablering av nye statlige / fylkeskommunale institusjoner med minium 100 arbeidsplasser (alt. Økt sysselsetning gjennom nye oppgaver) nØke sysselsetting i reiselivsnæringen med 20 % innen 2015 nTeknologiinstiutsjonene HIN norutm FNP skal gi avgjørende bidrag til etablering av min. 2 nye teknologibedrifter i region

18 Hva er mulighetene nTeknologi nGründervirksomhet nHandelssenter / regionsenter nKommunikasjon og logistikk nMineraler nNæringsliv Satsningsområder: -Bjerkvik -Øyjord


Laste ned ppt "Narvik kommune og Narvikregion - muligheter og utfordring Marianne Dobak Kvensjø, enhetsleder Areal –og samfunnsutvikling, 17.04.13."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google