Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Narvik kommune og Narvikregion - muligheter og utfordring Marianne Dobak Kvensjø, enhetsleder Areal –og samfunnsutvikling, 17.04.13.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Narvik kommune og Narvikregion - muligheter og utfordring Marianne Dobak Kvensjø, enhetsleder Areal –og samfunnsutvikling, 17.04.13."— Utskrift av presentasjonen:

1 Narvik kommune og Narvikregion - muligheter og utfordring Marianne Dobak Kvensjø, enhetsleder Areal –og samfunnsutvikling, 17.04.13

2 Utviklingstrekk nSvak befolkningsvekst nØkning i antall eldre nNedgang i antall grunnskoleelever nLav arbeidsledighet nFå tilrettelagte næringsarealer nRobekkommune

3 Fokusområder til Narvik kommune nBefolkningsstruktur nFolkehelse nØkonomi nTilrettelegging for næringsliv og arbeidsplasser

4 Særlig fokus barn og unge nFlere som faller utenfor - økning av rus og psykiatri - flere som ikke fullfører vgs - barnefattigdom - bostedsløse - mer kriminalitet - flere som oppsøke hjelpetilbud

5 5

6 NarvikLandet Innbygger pr 010112184734985870 Vekst 1792 -2012- 7,7 %42,2 %

7 7

8 8

9 9

10 År201220202040 NarvikLandetNarvikLandetNarvikLandet 0-56,9 %7,5%7,1 %7,8%6,2%6,8% 6-1917,2%17,6%16,2%16,8%16,6%16,9% 20-6660,5%61,7%59,3%60,7%53,6%56,7% 67-799,7%8,7%11,9%10,7%14,5%12,5% 80 +5,7%4,4%5,5%4,1%9,1%7,1%

11 11 2. Sysselsetting- næringsutvikling

12 12

13 13

14 14

15 15

16 Næring200020082011 Endr. 2000- 2011 Endr. 2008- 2011 1Primærnæringer, jordbruk, skogbruk, fiske665730 -54,5 %-47,4 % 2Bergverksdrift, utvinning av olje71112 71,4 %9,1 % 3Industri, vareproduksjon388680404 4,1 %-40,6 % 4Gjenvinning60 79 31,7 % 5Kraft og vannforsyning170166217 27,6 %30,7 % 6Bygge- og anleggsvirksomhet521935968 85,8 %3,5 % 7Motorkjøretøytjenester, verksteder, salg239207209 -12,6 %1,0 % 8Transport og distribusjon, inkl post, telekom.126113441261 0,0 %-6,2 % 9Varehandel unntatt motorvogner902990968 7,3 %-2,2 % 10Hotell og restaurantvirksomhet371282287 -22,6 %1,8 % 11Forr.messig tjenesteyting, kommunikasjon733967910 24,1 %-5,9 % 12Off.adm. Forsvar, sosialforsikring951542555 -41,6 %2,4 % 13Undervisning795953975 22,6 %2,3 % 14Helse- og sosialtjenester190821052261 18,5 %7,4 % 15Kultur, personlig tj.yting, uoppgitt329265275 -16,4 %3,8 % SUM sysselsetting870195649411 8,2 %-1,6 % NARVIK KOMMUNE Samlet sysselsetting 2000-2011 etter næring Antall sysselsatte med arbeidssted i NARVIK 16

17 Strategisk næringsplan Ofoten nSkapt 500 arbeidsplasser innen 2015 i privat og offentlig sektor nOppnådd etablering av nye statlige / fylkeskommunale institusjoner med minium 100 arbeidsplasser (alt. Økt sysselsetning gjennom nye oppgaver) nØke sysselsetting i reiselivsnæringen med 20 % innen 2015 nTeknologiinstiutsjonene HIN norutm FNP skal gi avgjørende bidrag til etablering av min. 2 nye teknologibedrifter i region

18 Hva er mulighetene nTeknologi nGründervirksomhet nHandelssenter / regionsenter nKommunikasjon og logistikk nMineraler nNæringsliv Satsningsområder: -Bjerkvik -Øyjord


Laste ned ppt "Narvik kommune og Narvikregion - muligheter og utfordring Marianne Dobak Kvensjø, enhetsleder Areal –og samfunnsutvikling, 17.04.13."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google