Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samfunnsregnskap, 2008 IT-næringen i Bodø. Illustrasjon av samspillet Rammevilkår og tilrettelegging Arbeidsplasser og skatt- og avgiftsinntekter Fellesskapet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samfunnsregnskap, 2008 IT-næringen i Bodø. Illustrasjon av samspillet Rammevilkår og tilrettelegging Arbeidsplasser og skatt- og avgiftsinntekter Fellesskapet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samfunnsregnskap, 2008 IT-næringen i Bodø

2 Illustrasjon av samspillet Rammevilkår og tilrettelegging Arbeidsplasser og skatt- og avgiftsinntekter Fellesskapet Offentlig sektor Næringslivets verdiskaping

3 Forutsetninger • Definert IT-næringen i Bodø som alle bedrifter som går under NACE næringskode 62, 63 og 58.290. • Statistikk på aktuelle områder er brukt som basis • Manglende regnskapstall for underavdelinger fører til økt bruk av estimering, og at disse selskapene er utelatt fra hovedberegningene. • Antar at alle bedriftene i IT-næringen Bodø handler hos norske leverandører. Import av varer og tjenester er dermed trukket fra hos underleverandørene, som vi antar handler 25 % av sine varer fra utlandet.

4 Verdiskapning Kjøp fra underleverandører: 258 millioner Verdiskaping i IT- næringen Bodø 222 millioner Omsetning IT- næringen Bodø 480 millioner Kapital Arbeidskraft

5 Verdiskapningen internt i IT-næringen

6 Ringvirkninger i samfunnet Sysselsetting i Norge Dette gir… Totalt 512 sysselsatte årsverk i Norge Totalt 472 sysselsatte årsverk i Bodø 351 sysselsatte årsverk i næringen… bidrar til…. 101 sysselsatte årsverk hos norske underleverandører. hvor…. 61 estimerte sysselsatte årsverk hos lokale underleverandører I tillegg kommer…. 60 årsverk fra underavdelinger i IT-næringen Bodø

7 Verdiskapning, samt skatte- og avgiftsbidrag IT-næringen Bodø: Verdiskaping: 204 Samlet skattebidrag: 80,4 -lønnskatter og arbeidsgiveravgift:62,2 -Avgifter på lønnstakernes forbruk: 17 -Skatt på utbytte: 1,2 -Eiendomsskatt0,0 Norske underleverandører: Verdiskaping: 128 Skattebidrag: 23,1 Samlet norsk bidrag: Verdiskaping: 332 Skatte- og avgiftsbidrag:103,5 Skatter og avgifter i % av verdiskaping 31 % OBS! Underavdelinger i IT-næringen er ikke med i disse beregningene Netto tall

8 Ringvirkninger - offentlig velferd 1224 grunnskoleelever eller 867 barnehageplasser eller 173 sykehjemsplasser eller 25 % av statens bevilgning til Veipakke Salten 103,5 millioner i skatter og avgifter kan finansiere:

9 Offentlig velferd med underavd. • Underavdelingene i Bodø utgjør 60 årsverk • Økte skatter og avgifter til staten utgjør ca 14 MNOK • Total skatt - og avgiftsbidrag blir dermed ca.118 MNOK

10 Offentlig velferd – med underavd. 1388 grunnskoleelever eller 983 barnehageplasser eller 197 sykehjemsplasser eller 28 % av statens bevilgning til Veipakke Salten 118 millioner i skatter og avgifter kan finansiere:

11 Kort sammendrag • En sentral arbeidsgiver i lokalmiljøet med rundt 470 årsverk • Skatter og avgifter utgjør 103,5 MNOK (118 MNOK) • IT-næringen i Bodø bidrar med betydelige midler til samfunnsmessige velferdsformål

12 www.itforum.no


Laste ned ppt "Samfunnsregnskap, 2008 IT-næringen i Bodø. Illustrasjon av samspillet Rammevilkår og tilrettelegging Arbeidsplasser og skatt- og avgiftsinntekter Fellesskapet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google