Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GENERALISERING Hvordan overføre det som trenes i ART-rommet til det virkelige liv? Bra!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GENERALISERING Hvordan overføre det som trenes i ART-rommet til det virkelige liv? Bra!"— Utskrift av presentasjonen:

1 GENERALISERING Hvordan overføre det som trenes i ART-rommet til det virkelige liv? Bra!

2 Det er her den virkelige jobben begynner i ungdommens naturlige miljø! Generalisering i institusjon: ART et 24 timers program der alle ansatte er overførings-coacher! Generalisering 2

3 3 Trening har ført til generalisering når en atferd overføres fra treningssituasjon til naturlige omgivelser; når treningen fører til nye atferder som det ikke er trent på eller når atferden opprettholdes over tid Stimulusgeneralisering forekommer når en atferd blir mer sannsynlig i en situasjon som et resultat av at den er blitt forsterket i en annen situasjon Responsgeralisering når en atferd blir mer sannsynlig fordi en annen atferd er forsterket i den aktuelle situasjonen (Martin and Pears1999) Goldstein bruker begrepene ”Transfare” og ”Maintainance”

4 Det er i det naturlige miljø den virkelige treningen foregår. Det er her ungdommen skal omsette teknikker/ ferdigheter de lærer på ART-treningen. Praktiser nye ferdigheter via hjemmeoppgaver Informer andre om ART generelt og hjemmeoppgavene spesielt slik at nye ferdigheter blir verdsatt av andre utenom treningsrommet Bruk positive modeller i gruppa Lev som du lærer som trener og bli forbilde selv Generalisering 4

5 Generalisering i ART-rommet Tren på ferdigheter som blir forsterket i det naturlige miljø. –Hvor er det aktuelt å be om hjelp? Stimulusvariasjon –Eksempler (og trening) bevisst til ulike settinger, skole, blant venner osv –Bruk forskjellige treningspartnere (begge kjønn – ulik alder) Tenk individuelt –lag individuelle målsettinger –Tren og gi observasjonsoppgaver i forhold til deres problemer –Prepareøvelser Responsvariasjon –ulike måter å be om hjelp på – si unnskyld på Forsterkningsvariasjon –ulike måter å gi respons på ferdigheten Bruk identiske elementer, det vil si stimuli som finnes i deltakernes naturlige miljø. –CD-spiller, gitar, mp3spiller osv Overlæring – repeter ferdighetssekvensen inntil smidighet er oppnådd. –ART-spillet –Spesifikke fluencyøvelser. Gi 10 komplementer til sidemannen 5

6 Samhandlingspartnere i naturlig miljø Informasjon kritisk –Flest mulig i elevens miljø må få ART-trening / informasjon om ART- opplegg –ART-posten –ART trening for foreldre / lærere –Informasjon til kollegaer / 24 timers ART –Informasjon + trening i skole –Ferdigheter på plakater Jo bedre informasjon jo bedre vil omgivelsene fungere som overføringscoacher –Være modell (sinnekontroll / moralsk holdning / sosiale ferdigheter) –Gi forsterkning på gode ferdigheter –Tilrettelegge for situasjoner der en bruker sosiale ferdigheter TREN ART UTENOM ARTROMMET 6

7 En planlagt veg til generalisering (Gundersen 1999) 1)Trene nye ferdigheter med kjente personer i kjente omgivelser med avtale. 2) Trene ferdigheten sammen med kjente personer i kjente omgivelser uten avtale.Trene ferdigheten sammen med kjente personer i kjente omgivelser uten avtale. 3) Trene nye ferdigheter med ukjente personer i kjente omgivelser med avtale. 4) Trene nye ferdigheter med ukjente personer i ukjente omgivelser med avtale. 5)Tren nye ferdigheter med ukjente personer i ukjente omgivelser uten avtale Gundersen 1999 7

8 Goldstein betrakter generalisering av ferdigheter fra treningssituasjonene til aktiv bruk i deltakernes naturlige miljø som en ferdighet i seg selv!!! 8

9 Hovedtrinnene i ”Transfer Training” 1. Gjennomfør generalisering trinnvis fra skolesettingen til hjemmet, deretter til nærmiljøet (f.eks. ungdomsklubben) og videre til andre miljø der ferdigheten vil komme ungdommen og hennes eller hans samspillpartnere til gode. 9

10 Hovedtrinnene i ”Transfer Training” 2.Lag overordnede prinsipper og regler for bruk, for eksempel i form huskelapper som deltakerne kan bære med seg. 10

11 Hovedtrinnene i ”Transfer Training” 3 Overlæring – repeter ferdighetssekvensen inntil smidighet er oppnådd. 11

12 Hovedtrinnene i ”Transfer Training” 4 Stimulusvariasjon – bruk forskjellige treningspartnere, tren i ulike settinger, begge kjønn, ulik alder, slik at deltakeren kan anvende ferdigheten når det trengs og med dem som er aktuelle. 12

13 Hovedtrinnene i ”Transfer Training” 5Bruk identiske elementer - det vil si stimuli som finnes i deltakernes naturlige miljø. 13

14 Hovedtrinnene i ”Transfer Training” 6Bruk planmessig forsterkning av ferdigheter i deltakernes egne miljø gjennom (i) Selvforsterkningstilnærming som omfatter strukturert selvobservasjon, selvinstruksjon, selvregistrering og selvforsterkning. Selvforsterkning krever ofte spesifikk trening i å gi seg selv ros når man har gjort en god jobb, planlegge egen belønning avhengig av bra utført arbeid m.m. (Kanfer & Goldstein, 1991) 14

15 Hovedtrinnene i ”Transfer Training” 6Bruk planmessig forsterkning av ferdigheter i deltakernes egne miljø gjennom (ii) Vikarierende forsterkning – sikring av positiv forsterkning av andre i deltakernes naturlige miljø 15

16 Hovedtrinnene i ”Transfer Training» 6Bruk planmessig forsterkning av ferdigheter i deltakernes egne miljø gjennom (iii) Planlagt ekstern forsterkning – som omfatter bruken av kontingens-kontrakter (Homme, Csanyi, Gonzales, & Rechs, 1969), systemer som tegnøkonomi, eller andre spesifikke forsterkningsprogrammer. 16

17 ART i hele organisasjonen 17

18 ART i hele organisasjonen 18

19 ART i hele organisasjonen 19

20 ART i hele organisasjonen 20

21 Praktisk prøve Repetisjon av de viktigste momentene i ART Trekker komponent, trenerpar og trenerrolle 1 time til planlegging 25 minutter til praktisk gjennomføring 15 minutter til evaluering 21

22 Program for dagen 0830 – 0915 Velkommen Repetisjon av hovedpunkter ved ART og viktige fokus under praktisk prøve Trekning av trenerpar, trenerrolle og komponent 0915 – 1015 Planlegging av valgfri time i trukket komponent (ytre og indre struktur) 1015 – 1055Trenerpar 1 25 min time + 15 min vurdering fra sensor 1105 – 1145Trenerpar 2 25 min time + 15 min vurdering fra sensor 1145 – 1230LUNSJ 1230 – 1310Trenerpar 3 25 min time + 15 min vurdering fra sensor 1320 – 1400Trenerpar 4 25 min time + 15 min vurdering fra sensor 1410 – 1450Trenerpar 5 25 min time + 15 min vurdering fra sensor 1500 – 1530Oppsummering og avslutning 22


Laste ned ppt "GENERALISERING Hvordan overføre det som trenes i ART-rommet til det virkelige liv? Bra!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google