Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bra! Generalisering Hvordan overføre det som trenes

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bra! Generalisering Hvordan overføre det som trenes"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bra! Generalisering Hvordan overføre det som trenes
i ART-rommet til det virkelige liv? Generalisering

2 Generalisering Det er her den virkelige jobben begynner i ungdommens naturlige miljø! Generalisering i institusjon: ART et 24 timers program der alle ansatte er overførings-coacher!

3 Generalisering Trening har ført til generalisering når en atferd overføres fra treningssituasjon til naturlige omgivelser; når treningen fører til nye atferder som det ikke er trent på eller når atferden opprettholdes over tid Stimulusgeneralisering forekommer når en atferd blir mer sannsynlig i en situasjon som et resultat av at den er blitt forsterket i en annen situasjon Responsgeralisering når en atferd blir mer sannsynlig fordi en annen atferd er forsterket i den aktuelle situasjonen (Martin and Pears1999) Goldstein bruker begrepene ”Transfare” og ”Maintainance”

4 Generalisering Det er i det naturlige miljø den virkelige treningen foregår. Det er her ungdommen skal omsette teknikker/ ferdigheter de lærer på ART-treningen. Praktiser nye ferdigheter via hjemmeoppgaver Informer andre om ART generelt og hjemmeoppgavene spesielt slik at nye ferdigheter blir verdsatt av andre utenom treningsrommet Bruk positive modeller i gruppa Lev som du lærer som trener og bli forbilde selv

5 Generalisering i ART-rommet
Tren på ferdigheter som blir forsterket i det naturlige miljø. Hvor er det aktuelt å be om hjelp? Stimulusvariasjon Eksempler (og trening) bevisst til ulike settinger, skole, blant venner osv Bruk forskjellige treningspartnere (begge kjønn – ulik alder) Tenk individuelt lag individuelle målsettinger Tren og gi observasjonsoppgaver i forhold til deres problemer Prepareøvelser Responsvariasjon ulike måter å be om hjelp på – si unnskyld på Forsterkningsvariasjon ulike måter å gi respons på ferdigheten Bruk identiske elementer, det vil si stimuli som finnes i deltakernes naturlige miljø. CD-spiller, gitar, mp3spiller osv Overlæring – repeter ferdighetssekvensen inntil smidighet er oppnådd. ART-spillet Spesifikke fluencyøvelser. Gi 10 komplementer til sidemannen

6 Samhandlingspartnere i naturlig miljø
Informasjon kritisk Flest mulig i elevens miljø må få ART-trening / informasjon om ART-opplegg ART-posten ART trening for foreldre / lærere Informasjon til kollegaer / 24 timers ART Informasjon + trening i skole Ferdigheter på plakater Jo bedre informasjon jo bedre vil omgivelsene fungere som overføringscoacher Være modell (sinnekontroll / moralsk holdning / sosiale ferdigheter) Gi forsterkning på gode ferdigheter Tilrettelegge for situasjoner der en bruker sosiale ferdigheter TREN ART UTENOM ARTROMMET

7 En planlagt veg til generalisering (Gundersen 1999)
Trene nye ferdigheter med kjente personer i kjente omgivelser med avtale. 2) Trene ferdigheten sammen med kjente personer i kjente omgivelser uten avtale. 3) Trene nye ferdigheter med ukjente personer i kjente omgivelser med avtale. 4) Trene nye ferdigheter med ukjente personer i ukjente omgivelser med avtale. Tren nye ferdigheter med ukjente personer i ukjente omgivelser uten avtale Gundersen 1999 Anger Management. Trinn 2 i generaliserings trening

8 Goldstein betrakter generalisering av ferdigheter fra treningssituasjonene til aktiv bruk i deltakernes naturlige miljø som en ferdighet i seg selv!!!

9 Hovedtrinnene i ”Transfer Training”
Gjennomfør generalisering trinnvis fra skolesettingen til hjemmet, deretter til nærmiljøet (f.eks. ungdomsklubben) og videre til andre miljø der ferdigheten vil komme ungdommen og hennes eller hans samspillpartnere til gode.

10 Hovedtrinnene i ”Transfer Training”
Lag overordnede prinsipper og regler for bruk, for eksempel i form huskelapper som deltakerne kan bære med seg.

11 Hovedtrinnene i ”Transfer Training”
Overlæring – repeter ferdighetssekvensen inntil smidighet er oppnådd.

12 Hovedtrinnene i ”Transfer Training”
Stimulusvariasjon – bruk forskjellige treningspartnere, tren i ulike settinger, begge kjønn, ulik alder, slik at deltakeren kan anvende ferdigheten når det trengs og med dem som er aktuelle.

13 Hovedtrinnene i ”Transfer Training”
Bruk identiske elementer - det vil si stimuli som finnes i deltakernes naturlige miljø.

14 Hovedtrinnene i ”Transfer Training”
Bruk planmessig forsterkning av ferdigheter i deltakernes egne miljø gjennom (i) Selvforsterkningstilnærming som omfatter strukturert selvobservasjon, selvinstruksjon, selvregistrering og selvforsterkning. Selvforsterkning krever ofte spesifikk trening i å gi seg selv ros når man har gjort en god jobb, planlegge egen belønning avhengig av bra utført arbeid m.m. (Kanfer & Goldstein, 1991)

15 Hovedtrinnene i ”Transfer Training”
Bruk planmessig forsterkning av ferdigheter i deltakernes egne miljø gjennom (ii) Vikarierende forsterkning – sikring av positiv forsterkning av andre i deltakernes naturlige miljø

16 Hovedtrinnene i ”Transfer Training»
Bruk planmessig forsterkning av ferdigheter i deltakernes egne miljø gjennom (iii) Planlagt ekstern forsterkning – som omfatter bruken av kontingens-kontrakter (Homme, Csanyi, Gonzales, & Rechs, 1969), systemer som tegnøkonomi, eller andre spesifikke forsterkningsprogrammer.

17 ART i hele organisasjonen

18 ART i hele organisasjonen

19 ART i hele organisasjonen

20 ART i hele organisasjonen

21 Praktisk prøve Repetisjon av de viktigste momentene i ART
Trekker komponent, trenerpar og trenerrolle 1 time til planlegging 25 minutter til praktisk gjennomføring 15 minutter til evaluering

22 Program for dagen 0830 – 0915 Velkommen
Repetisjon av hovedpunkter ved ART og viktige fokus under praktisk prøve Trekning av trenerpar, trenerrolle og komponent 0915 – Planlegging av valgfri time i trukket komponent (ytre og indre struktur) 1015 – 1055 Trenerpar 1 25 min time + 15 min vurdering fra sensor 1105 – 1145 Trenerpar 2 1145 – 1230 LUNSJ 1230 – 1310 Trenerpar 3 1320 – 1400 Trenerpar 4 1410 – 1450 Trenerpar 5 1500 – 1530 Oppsummering og avslutning


Laste ned ppt "Bra! Generalisering Hvordan overføre det som trenes"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google