Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 UTDANNINGSVALG. Tysværvåg B&U-skule 119 u-elever 8. trinn: 38 9. trinn: 44 10. trinn: 37.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " UTDANNINGSVALG. Tysværvåg B&U-skule 119 u-elever 8. trinn: 38 9. trinn: 44 10. trinn: 37."— Utskrift av presentasjonen:

1  UTDANNINGSVALG

2 Tysværvåg B&U-skule 119 u-elever 8. trinn: 38 9. trinn: 44 10. trinn: 37

3 UTV ressurser ved Tysværvåg  Rådgiver har fått en ressurs på 3 t/v og er hovedansvarlig for framdrift/opplegg.  Samarbeid med en eller flere av lærerne på trinnet som og har fått ressurser.  0,25 t/v på 8. trinn  1,25 t/v på 9. trinn  1,5 t/v på 10. trinn  Når elevene ikke har UTV, har de norsk/samfunnsfag.  Nytter tirsdager og torsdager til UTV undervisning.

4 Utgangspunktet for UTV er Haugalandsmodellen  8. trinn: 16 timer  9. trinn: 49 timer  10. trinn : 48 timer  Totalt timetall er 113 a 60 min.  Utdanningsvalg følger en årsplan med utg. punkt i timetallet for faget og forslag fra Haugalandsmodellen for PTV.

5 Årsplan for faget på alle trinn.  Årsplanene inneholder alle de faste opplegg som kjøres i regi av HSA.  8. trinn : Jobbskygging. Besøk av representant frå Opplæringskontorene.  9. trinn: VGS dager og Jobbdager. Besøk av representant frå Opplæringskontorene.  10. trinn: VGS dager og Jobbdager. Bedriftsbesøk. Åpen dag. Yrkesmesse.  Skolen lager sine egne planer med utg. p. i modellen. (vise eks. på våre planer) ‏

6 Gjennomføring av UTV  Med utgangspunkt i trinnets årsplan samkjører rådgiver opplegget med trinnets faglærer som har fått ressurs.  Bruk av læremidlene. Heftet ”Framtida mi”. Nettressursen ”UTV-pakken” + de andre gode nettressursene skolen har tilgang til.  Hver time starter med litt gjennomgang. Info.  Mye bruk av IT. Hver elev lager sin digitale mappe.

7 Læremiddel  Boka ”Framtida mi” frå Pedlex forlag.  Powerpoint presentasjon om de 12 utdanningsprogramma i videregående skole.presentasjon om de 12 utdanningsprogramma i videregående skole.  Samling av nettressursar på skulen si web-side: http://www.tysver.kommune.no/tysvervag http://www.tysver.kommune.no/tysvervag  Nettressursen ”http://www.utv-pakken.no/” frå Læremiddelforlaget AS.http://www.utv-pakken.no/  Alle elevane lagrar arbeida sine i digitale mapper.

8 Bruk av ”Framtida mi.”  Utgangspunkt for diskusjon/samtale.  Individuelt arbeid i klassen.  Flere interessetester.  Noen emner kan kombineres med samfunnsfag.  Bruk av ”Planen min for 8/9/10 trinn” i individuell samtale.  Bruker heftet uregelmessig i deler av time.

9 Bruk av nettressursene:  Mye bruk av UTV - pakken. Brukernavn/passord.  Skal kunne navna på alle utdanningsprogramma.  Skal ha god innsikt i minst to av utdanningsprogramma.  Mye bruk av skoletest.no  Jobbfeber. Godt nettsted.  Vilbli.no  Utdanning.no  31.skoler

10 Arbeid med bedriftsbesøk:  Felles info/introduksjon til opplegget. Digital tavle.  Elevene logger seg inn. Orienterer seg og velger seg ut yrker.  Forarbeid: Finne fakta/info om tildelt yrke og bedrift, sette seg inn i yrket, lage spørsmål.  Etterarbeid: Elevene lager en enkel rapport om dagen. Utfylling av vurderingsskjema på HSA sine sider.  Samtale/refleksjon i etterkant i samlet klasse.

11 Arbeid med VGS – dagene:  Grundig forarbeid – lettere å ta gode valg.  Felles gjennomgang av utdanningsprogramma.  Individuelt arbeid på PC.  Brukernavn/passord fra HSA. Endelig valg.  Elevene finner mest mulig ut om sitt program og sin videregående skole.  Spørsmål med til skolen.  Skrive en logg for hver av dagene.  Fylle ut ”Min hospiteringsplan” under UTV – pakken.  Tilbakemelding til skolene gjennom HSA.

12 Arbeid med Jobb-dagene:  Finne jobb som har sammenheng med utdanningsprogrammet en har prøvd.  Lære elevene å bruke HSA sitt webprogram. Skaffe jobb selv/eller rådgiver skaffer passende jobb.  Forarbeid: Lage en presentasjon om ”Yrket mitt”. Framføring/refleksjon.  Etterarbeid: Skrive en enkel rapport om jobbdagene. Lagre i elevens digitale mappe.

13 Forberedelser til yrkesmessa.  Elevene får gå sammen i grupper på 3.  Velger seg ulike ”stands” de vil besøke.  Bruk av utstillernes hjemmesider til å innhente info.  Lage spørsmål til messa. Hver gruppe har med seg notatbok. Skrivejobben går på omgang.  Ny informasjon blir skrevet inn på data og lagret i mappa (UTV).  Samtale/refleksjon om inntrykkene i samlet klasse.

14 Erfaringer så langt  Mange interesserte elever. Liker å være detektiv i sin egen framtid.  Godt samarbeid med lærerne på de aktuelle trinna. Lett å få til opplegg. Fleksibelt. Sammen om gjennomføringen av timene.  Klasselærer/faglærer sammen med rådgiver på HSA møte(Tysv.v).  Inspirerende å jobbe med PTV  Stor pågang på datarommet.  Teoristoff som må leses på nettet, kan kanskje være litt vanskelig for noen elever.

15 Kva meiner elevane om UTV?  Kvifor har skulen faget UTV?  Vi skal bli sikrare på kva vil skal velje etter ungdomsskulen.  For å kunne ta gode val etter 10. trinn.  Korleis har faget UTV vore for deg?  UTV har vore kjekt.  Gøy. Det har vore til stor hjelp for meg. No veit eg meir kva eg skal velje mellom.  Eg har blitt tryggare på vala mine.  Litt annleis på ein positiv måte.

16 Kva meiner elevane om UTV?  Kva har du lært i faget UTV?  Eg har lært om utdanningar, og korleis vidaregåande fungerer.  Eg har lært om vala eg kan ta.  Eg har lært korleis det er i arbeidslivet.  Eg har lært at det er slitsamt å jobbe!  Kva har vore det kjekkaste?  VGS-dagane og Jobbdagane. Det har gjort meg tryggare.  Databruk og utplassering.

17 Kva meiner elevane om UTV?  Er det noko du saknar i faget?  Besøk av yrkesutøvarar som fortel om arbeidet sitt.  Eg ønskjer meir tid til jobbing, minst ei veke.  Fleire timar i veka til faget.  Er det noko du kan gjere for at faget skal bli betre for deg?  Eg kan vere meir aktiv. Bidra litt meir.  Eg kunne få betre orden i sakene mine.  Eg bør lære å levere inn til rett tid.  Sjå positivt på det. Dette faget hjelper meg jo med framtida.


Laste ned ppt " UTDANNINGSVALG. Tysværvåg B&U-skule 119 u-elever 8. trinn: 38 9. trinn: 44 10. trinn: 37."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google