Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RÅVARESITUASJONEN FOR FISKEFÔRPRODUSENTENE – NYE MARINE RÅSTOFFKILDER SNORRE TILSETH PROTEVS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RÅVARESITUASJONEN FOR FISKEFÔRPRODUSENTENE – NYE MARINE RÅSTOFFKILDER SNORRE TILSETH PROTEVS."— Utskrift av presentasjonen:

1 RÅVARESITUASJONEN FOR FISKEFÔRPRODUSENTENE – NYE MARINE RÅSTOFFKILDER SNORRE TILSETH PROTEVS

2 PÅ 70 – TALLET VAR 100 % AV FÔRET TIL LAKS OG ØRRET PRODUSERT AV MARINE RÅVARER I DAG ER INNHOLDET MINDRE ENN 50 %

3 FAO - prognose (mill tonn) Humen consumption Industrial fisheries Aquacultur e

4

5

6 VERDENSPRODUKSJONEN AV FISKEMEL 1988 – 2001 PRODUKSJONEN I PERU, CHILE, ISLAND, NORGE OG DANMARK

7 BEFOLKNINGSØKNINGEN I VERDEN ER NETTO 76 MILLIONER MENNESKER PR ÅR ELLER 6.3 MILL / MÅNED ELLER 1.4 x NORGES BEFOLKNING / MÅNED. DET GLOBALE RESSURSUTTAK I FISKERIENE MØTTE TAKET FOR OVER 20 ÅR SIDEN EN VIDERE VEKST I HAVBRUKSNÆRINGEN FORUTSETTER AT EN FINNER ANDRE RÅVARER TIL FÔR ENN INDUSTRIFISK

8

9

10

11

12 50 720 10 698 10 30 Pharmaceutical Aquafeed Speciality Edible Industrial Edible South America Edible/Technical ROW Edible Europe 650 6090250 90 100 63560 5006090325145245 20060100340150409 Outlook for Fish Oil demand 1990 - 2004 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Fish Oil (MlnT) 2004 2003 2000 1998 1995 1990 Year

13 NÆRINGSPYRAMIDEN HVAL FISK DYREPLANKTON PLANTEPLANKTON

14

15 HVAL FISK DYREPLANKTON PLANTEPLANKTON

16

17 FORDELING AV E. SUPERBA

18 Ressursforvaltning og Fangst Potensial  Estimert total biomasse 500 millioner tonn med total tillatt fangst på 5 millioner tonn: Area 48  TAC på 4 millioner tonn med ”Precautionary limit” på 620 tusen tonn: 48.1: 1,008 millioner tonn 48.2: 1,104 millioner tonn 48.3: 1,056 millioner tonn 48.4: 0,883 millioner tonn * Ved fangst over forsiktighetsgrensen møtes medlemmene i CCAMLR for å diskutere utviklingen av krill fiskeriet Area 58  TAC på 990.000 tonn: 58.4.1: 440 tusen tonn** 58.4.2: 450 tusen tonn ** 277 tusen tonn vest av 115º and 163 tusen tonn øst for 115º)

19 Potensielle plankton arter i nordlige områder –Calanus finmarchicus Raudåte (1-4 mm) –Meganyctiph anes norvegica Storkrill (25 - 40 mm) –Thysanoessa inermis Småkrill (15 - 30 mm) –Themisto libellula Amfipode (20 - 40 mm)

20 FORDELING AV KRILL I NORDOMRÅDENE

21

22 Ressursforvaltning og Fangst Potensial  Fisket og fangst i Antarktis er regulert av CCAMLR – The Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources  CCAMLR forvalter ressursene i Antarktis gjennom en flerbestandsmodell (økosystem tilnærming) hvor en tar hensyn til hvilken effekten fangst av krill har for andre artene i økosystemet.  Bestanden av Antarktisk Krill (E.Superba) er estimert til 500 mill., tonn med en totalt tillatt fangst på knapt 5 mill., tonn  Bestanden av dyreplankton i Norskehavet og Barentshavet er estimert til 350 mill., tonn, men vi har ikke etablert et forvaltningsregime tilsvarende krill i Antarktisk.  Potensialet for høsting av dyreplankton er betydelig


Laste ned ppt "RÅVARESITUASJONEN FOR FISKEFÔRPRODUSENTENE – NYE MARINE RÅSTOFFKILDER SNORRE TILSETH PROTEVS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google