Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan forebygge overtette fiskebestander? Øyvind Fjeldseth,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan forebygge overtette fiskebestander? Øyvind Fjeldseth,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan forebygge overtette fiskebestander? Øyvind Fjeldseth, o.f@njff.orgo.f@njff.org

2 Status og mål? •Status – utgangspunkt –Naturtilstand Er en tett fiskebestand unaturlig? •Behov •Realisme •Mål •Ressursbehov

3 ”Overbefolkning” •Årsaker –Naturgitt (rekruttering, konkurranse, næringstilbud) –Habitatforbedringer –Forbedret overlevelse om følge av forbedret vannkvalitet –Feilbeskatning –Nye arter og ny konkurranse

4 Fisk er ”plastisk”

5 Biomasse og tetthet •Innsjøer: –100-300/ha og 1-30 kg (10-30 kg ”normalt”) •Elv: –Kan være mer enn 10.000 pr ha, og over 100kg –Mest ung fisk, men gjerne 3-5 x mer voksen fisk enn innsjø •Produksjon: –50-70% av biomassen årlig –Normal høsting – om lag 50% •Normal avkastning 1-5 kg/ha i innsjø og ofte over 20kg i elv

6 Vurdering av bestander

7 Kultivering •Ørretvann –Overtallige bestander: reguleres lettest ved å stenge gytebekker kombinert med utfisking –Tynne bestander: øke rekruttering v.h.a. utsetting eller biotopforbedrende tiltak i gytebekker (NB! Ikke før næringsgrunnlaget er undersøkt •Røyevann –Overtallige bestander reguleres ”lettest” ved teinefiske eller utsetting av stor fiskespisende ørret/røye –Tynne bestander…….LIGG UNNA!!! •Abborvann –Teiner, garn –Usedvanlig vanskelig

8 Tiltak •Utfisking –Garn og nøter –Ruser –Svært arbeidskrevende (2-10kg/ha) –Rett størrelsesseleksjon •Redusert produksjonsområde •Både oppvekst og reproduksjon •Predatorfisk •Rettet fiske, fiskeregler •Tid •Oppfølging

9 Mål og forventninger •Mål –Fjerne eldre gjerne kjønnsmoden fisk –Gode oppvekstbetingelser for nye årsklasser. OBS!! ”Babyboom” kommer etter 2-3 år •Medfører at en ofte må fiske hardt på ung/liten fisk –Redusert fisketetthet og biomasse vil gi mer mat til hver enkelt fisk, og byttedyrsamfunnet vil bli mer variert •Forventninger –Forhåpentlig vil resultatet bli økt vekst og kvalitet –Resultatene er uansett høyst variable –Evighetsarbeide??

10

11

12

13


Laste ned ppt "Hvordan forebygge overtette fiskebestander? Øyvind Fjeldseth,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google