Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NCSP/NCMP/NCRP og koding. Roar Juul, MD PhD St.Olavs Hospital,Trondheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NCSP/NCMP/NCRP og koding. Roar Juul, MD PhD St.Olavs Hospital,Trondheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 NCSP/NCMP/NCRP og koding. Roar Juul, MD PhD St.Olavs Hospital,Trondheim

2

3 Helsedir okt 2011 2008 Riksrev: Omfanget av feil koding i ISF grunnlaget fortsatt stort. 4000 døgnopphold tilfeldige. 80.5% samsvar 9,6% ikke journaldok dialyse/normale fødsler 4,2% htilstand var bitilstand 5,6% ktr var avvik h-tilstand 50% LIS leger usikre 30% overlegene

4 Konklusjon Forskjeller internt og mellom HF Mangelfull opplæring Lite skriftlige rutiner og prosedyrer Manglende motivasjon og tid Gode holdninger, lite uriktighet Komplisert regelverk

5 Sykehus faktorer 900 leger Les Kodeveil Kurs kvitterte Talegjenkjenning, sentral skrivetjeneste red 1/3. % uleselig dokumentasjon % { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.no/8/2144122/slides/slide_5.jpg", "name": "Sykehus faktorer 900 leger Les Kodeveil Kurs kvitterte Talegjenkjenning, sentral skrivetjeneste red 1/3.", "description": "% uleselig dokumentasjon %

6 TRENDER SAMDATA 2011 ØKN ANTALL POLIKLINISKE KONSULT HSØ 410, HV 415, HMN 404, HN 289 ØKNING i POL.KIRURGI Andre media/analyser BEHOV FOR INTENSIVKAPASITET ENDOVASKULÆR BEH ØKENDE INTERVENSJONSRADIOLOGI ØKENDE

7 Diabetes og Multi Karsykdom Bypass eller PCI med stent? 1900 pasienter ( gjsn 63 år, 70% menn) Diabetes og >70% stenose 2+ cor. Mortalitet,infarkt,hjerneslag. 5 års utkomme PCI (27%) vs Bp (19%) Mortalitet PCI (16%) vs Bp (11%) Infarkt PCI (14%) vs Bp (6%) Hjerneslag PCI (5%) vs Bp (2%) NEJM nov 12 Journal WATCH

8 Konkurranseevne World Economic Forum, Michael Porter Sveits, Finl, Sverige, NL, Tysk, US, UK, JP, Danmark, Norge 15. plass Clusterdannelse Pillarer:Faktor1-4,Effektiv5-10, Innovasjon 11-12 1. Institusjoner 2. Infrastruktur 3.Makroøkonomi 4. Helse primær utdannelse 5.Høyere utd 6. Varemarked eff 7. Arbeidsmarked 8. Finansmarked 9. Teknologi nivå 10. Markedsstørrelse 11.Forr. Sofistiker 12. Innovasjon

9 Negative faktorer Restrictive labor regulations...............................................14.2 Inadequate supply of infrastructure....................................13.3 Access to financing...........................................................11.4 Insufficient capacity to innovate.........................................11.3 Inefficient government bureaucracy...................................10.8 Tax rates............................................................................10.6 Tax regulations....................................................................9.1 Inadequately educated workforce........................................6.7 Foreign currency regulations................................................3.9 Poor work ethic in national labor force................................3.0 Policy instability...................................................................2.6 Inflation................................................................................1.2

10

11 Pasientfokusert Risikovurdering blir vi 100? Hjerte/kar kreft, Overvekt Metabolske syndrom diabetes røyking Alkohol, infeksjoner Forebyggende vs behandlende Innlagt vs dag/ poliklinikk 1:200 vs 1:700

12 Roar Juul, NTNU

13 Novak et al. Magnetic Resonance Imaging: 23, 539-48,2005 8 T MR Imaging in stroke Note more detail, more lesions found, more vessels, more pathology

14 NCRP (NCSP og NCMP) Registreres via kliniske avd INTERVENSJONER Kateterbehandling: Coilinger (Eks AA) Trombolyse intravenøst: I69x 1XX01 Intraarteriell cerebral lyse: AAL10 Mekanisk trombektomi: AAL99. Endookklusjon til intrakran tumor: AAL40 Tilleggskoder ZPAxx OBS: Biopsier, tappinger,dren, Rtg.UL,CTveiledet

15 ”Perifert” Injeksjon ter subst aortabue eller grener: Stenter, coiling okklusjoner. PATxx Overeks: PBTxx, Mave PCTxx, { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.no/8/2144122/slides/slide_15.jpg", "name": "Perifert Injeksjon ter subst aortabue eller grener: Stenter, coiling okklusjoner.", "description": "PATxx Overeks: PBTxx, Mave PCTxx,

16 MINDRE PROS: T koder vs KIR Eks: Proteinuri N39.1 (AML). S.opphold 1d Kodet: KAB 00 Biopsi av nyre Utført på røntgen. Ultralydveiledet REF: DRG- 1.7poeng FEIL!!! Riktig kodet: N39.1 Pros: TKA 00 (nålebiopsi) ZXM 00 (Ul. veiledet) REF: 0,397.

17 Sårskift Skal kun registreres hvor prosedyre, oppdekning frakk og steril dekke. LES KODEVERKTØYET NØYE

18 Kir/Ort/Nev/ØNH/Kjeve/Øye Vanlig feil: Inngrepets nivå/dybde fascie/hinne bein/struktur N vs Q (lipomer i columna).Hd/b T ICD10 diagn/kompl. Incisjon ved infeksjoner dypere nivå.T82.6/7 T83,5,6. T84,5,6. T85.7(andre) Ortopedi: NASxx etc

19 Eks:Ukomplisert vs komplisert Lårhalsbrudd 19 dagers liggetid. Tbc op tidligere, restriktiv vent.innskrenkning. Post op respirasjonssvikt. Bipap, Cpap. Ubk: kodet: S720 NFJ01,61= 1.5 S720 bi J961+ NFJx= 2.5

20 Kir/Ort/ØNH/nkir/Øye T80-88 Komplikasjoner til inngrep. T kode først el sist? T814 vs T810 Eksempel Tonsillectomi: Reoperasjon Infeksjon overfl/dyp EWB00/EWC00 Reoperasjon Blødning overfl/dyp EWD00/EWE00: ØNH reblødninger ved Tonsillectomier Hemostase er kirurgi.

21 Gallesten K80x galleblæresten vs K56.3 (fastkilt i tarm) ERCP vs incisjon ostium stenfjerning Pancreascancer Obstruksjon vs diagnose vs bidiagnose. Stent vs drenasje

22 Komplekse kasus Eksempel Ca. pancreasbehandlet uten kir Annet sykehus. Nu gyn probl cyster met på eggstokk. Prosedyre 477 ved formell koding. Oppholdet gjaldt her metastasen. Gen.problem. Spesialavd behandler.

23 Eksempel M171 kneleddsartrose Acc51 medianus = 1.1 DRG vekt M171 kneleddsartrose NGB40= implantasjon kneprotese med sement = 3.7 DRG vekt Obs Mal. C786 TJA10

24 Aktuelle problemer: Medisinske (kir) pasienter til dren/biopsi Røntgenprosedyrer (invasive) GAA96 vs GAA10 dren vs TGA30 Ascitestapping, biopsi lever, nyre osv, URO, perkutant kat, Ellikskyll, blødninger, Reoperasjoner, infeksjoner hematomer osv. Nivå ortopedi, lokalisasjon av lipomer.

25 Generelle forbedringer Sofistikering i registrering (eks traumer), registrering av bidiagnoser, OBS: Kun relevante koder. F koder øhj 20 % alk. Sverd stjernekoding. Registrering av komplikasjoner Organsvikt som bidiagnoser? ICF funksjonsregistrering (samhandlingsreformen)

26 Bedre logistikk Finne frem Kodeverktøy, Veiledning, UTDANNE SØK dokumenter CTR F (høyrekl) ENTER ENHETLIG REGISTER. Hvordan nytte de 26 registre vi har for rapportering til NPR ATC koder, årsakskoder (2006) WHO ICD11 Kvalitetsparametre, Global Trigger Tool WHO ICF 70 land (NYTTIG for utkomme og samhandlingsref), ressurssentre

27 Eks: Kompliserende bidiagnoser KOLS J449, Atrieflimmer I48, Hjertesvikt I509, Demens F03 Uvi N390, hematuri R31,urinretensjon r33. E86 dehydrering, el. Forstyrr. Underernæring E441, 440 Obs Alkohol F100, røyk F173 (abstinens) Obs Sår, skader, infeksjoner, T 80-88. T814. Spesifiser så godt som mulig. SIRS.

28 Sepsis/Systemisk Immun Respons Syndrom (Bet reaksjon kroppen) SIRS- Tp >38, 2 eller < 36. Respfrekvens >20/min el PaCO2< 4.3 kPa Leuk>12 el <3.2x10 n9/l Takycardi>100 slag/min. 2 kriterier oppfylt: R65,0,1,9 uspes Organsvikt? bidiagnoser

29 Sverd Stjerne 2 hoveddiagn Stjernekoden spesifiserer. Eksempel pleuraeffusjon ved andre tilstander. Anemi transfusjon ved ca. Endokarditt eks sepsiskapitlet. A692 Borreliose G01 Meningitt ved bakt. AAF02 Drenasje

30 Palliasjon 85% ønsker å dø hjemme 12% får anledning til dette. Journal of Clinical Oncology 2010

31 Kodeveiledning Controllers points. Nøkkeltall. Canada, Sverige. Standardisering. Årsaksregistrering Avviksregistrering, Programvare. Bruk av sverd/stjerne. FINN KODE Reoperasjoner, blødninger, infeksjoner

32 ICD 11 og ICHI Kommer i 2015? Sverd stjerne forsvinner Sen implementasjon US (historikk) Preget av ICD 9 Mulig å gi inputs enda WHO hjemmesider, GOOGLE,

33

34 Kodestruktur NCSP Anatomi (A-H, J-N,P-Q) Egne koder for infeksjoner, blødninger, reoperasjoner W. Endoskopi U, Us relatert til kir. X, Uttak av organer transpl Y (noe NCMP koder) Z Tilleggskoder, Plastikk, bildeveiledet,mm

35 Kodestruktur NCMP RE GG 05 Transfusjon av aut. Erytr Lok tiltak løpesiffer Inndeling: –A Intensivtiltak D. Bildeus E. Endoskopi F. Diatester G. Klin tiltak O. Onkologi P. Intervensjon R. Rehab S kir X.Adm

36 NCSP X i pos2 betegner uspes anatomisk region. XXW betegner annet inngrep. Siffer 9 i pos. 4 betegner andre inngrep. Siste siffer i pos. 5 i kap: F hjerte,G bryst J mage,K urinv.L gyn,M Fødsel: 0,3,6 betyr åpen tilgang inkl blind perkutan. 1,4,7 betyr endoskopisk inkl snitt. 2,5,8 Transluminal (kroppsåpning) obs hjerte. Z spesifiserer (skal ikke stå alene)


Laste ned ppt "NCSP/NCMP/NCRP og koding. Roar Juul, MD PhD St.Olavs Hospital,Trondheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google