Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettverkskommunikasjon og utviklingsprosjekter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettverkskommunikasjon og utviklingsprosjekter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettverkskommunikasjon og utviklingsprosjekter
v/Erik Larsen

2 Refleksjonsdel Bruker vi tiden på menneskene eller teknologien?
Rollo May, psykiater: aldri før har vi hatt så mye informasjon om vår ytre verden, men aldri visst så lite om oss selv har vi egentlig nytte av den voksende informasjonsmengden? Jfr. Japansk forsker

3 Asymmetrisk syn ”Alle” vil påvirke, overbevise, selge seg og sitt til oss.. Hundre års helseopplysning har ikke gitt noe friskere samfunn Røykere har lest så mye om røykeslutt at de har sluttet å lese (om det Private verre enn offentlige virksomheter? Ulike typer informasjon - knyttet til ansvar og oppgaver, men...

4 Systemets kamp for seg selv
Det offentlige er til for brukerne... eller er brukerne noe det offentlige trenger for å legitimere sin egen virksomhet? Eks: Fra torsdag Ønsker å bedre profilen Selger politiske ideer Selger temaer og kampanjer men bruker lite tid på informasjon om rettigheter og plikter (K. Abrahamsson).

5 Påvirkning eller dialog?
Tror politikere og næringslivstopper at det er lett å påvirke eller gir mediestrategiene andre effekter som er de de egentlig streber etter? Hvilke informasjonsmodeller og teorier ligger til grunn for tenkningen? Hvilke modeller ville kunne gitt andre resultater?

6 PR-beslektede begreper i offentlig forvaltning
Offentlighet Informasjon Kommunikasjon/dialog Deltakelse/medvirkning Medbestemmelse Selvforvaltning/brukerstyring

7 Kommunikasjon i sosiale nettverk
Forståelsesramme (kontekst): informasjon treffer tenkende individer mottakere er selektive i forhold til egne behov, interesser, kunnskap, språk, vanker, holdninger, kultur mottakere er omgitt av andre påvirkning skjer oftest og best i kommunikasjon med personer som står oss nær eller som vi tror på..

8 Hva er sosiale nettverk?
Et sett av relativt vage, uformelle relasjoner mellom mennesker Nettverket har en mengde aktører og en mengde relasjoner mellom disse uformelle nettverk formelle nettverk sosiale - tekniske nettverk

9 Nettverk for PR-folk Personlige nettverk Hjelpepersonell
Organisasjonslivet hvem kommuniserer effektivt med hvem? Hvem kan være medinformatører eller informasjonsbærere?

10 Samhandlingsspiralen
Beskriver en ned-opp-strategi Gruppen definerer selv sine mål og måtene å løse problemene på Deling av informasjon mellom aktører fører til felles handling. Kunnskapen bidrar til fellesskap, som igjen gir den enkelte en identitet. De som identifiserer seg med dette fellesskap, vil dele informasjon med nye personer, som gjør at spiralen utvides. Empowerment-teorier i forhold til såkalte utsatte grupper

11 Mange trusler mot ”spiralen”
Ulike roller for deltakerne Ulik grad av integrasjon og åpenhet Ulike personer dominante uten interesse motstridende interesser de som blir isolert fra nettverket Erfaringer fra Hedmarksprosjektet Formidling og brukerkontakt

12 Hva skjer ”der ute”? Motinformanter Medinformanter De likegyldige
(sammenliknet med teorier og berørthet!!) Skal vi nå fram (dypere effekter) må vi skape et sosialt nedslagsfelt hvor massemediebasert informasjon og personlig kommunikasjon spiller på lag A.Simonsen

13 Hva kan vi gjøre? Etablere et nett av interesserte
Finne fram til ideer og saker som de er reelt interessert i Tilrettelegge og gjennomføre medieinformasjonen og ”trene” medinformantene

14 Lage nettverkskart Lag ditt eget nettverkskart
Nettverkskartlegging i en virksomhet Nettverkskarttenkning i en kommune Nettverkskarttenkning sett fra staten Mann - kvinne-symboler Slekt/familie - venner - kolleger - off.ansatte Tetthet/klynger - hvem har med hvem å gjøre? Grad av nærhet mellom personer


Laste ned ppt "Nettverkskommunikasjon og utviklingsprosjekter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google