Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PROSJEKTSAMARBEID Samordning av Norsk landbruksrådgivnings gròvforskole. Tines prosjekt Melk i framtida. Landbruk i den videregående skole Grovforskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PROSJEKTSAMARBEID Samordning av Norsk landbruksrådgivnings gròvforskole. Tines prosjekt Melk i framtida. Landbruk i den videregående skole Grovforskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 PROSJEKTSAMARBEID Samordning av Norsk landbruksrådgivnings gròvforskole. Tines prosjekt Melk i framtida. Landbruk i den videregående skole Grovforskolen – melk i framtida

2 BAKGRUNN Sviktende grovforkvalitet. Frafall av melkeprodusenter Usikker råstofftilgang Grovforskolen – melk i framtida

3 TILTAK: Melk i framtida Kartlegging av bruk Grovforskolen Grovfor og arealtilgang Grovforskolen – melk i framtida

4 KONKLUSJON: 1.Økt bærekraft i melkeproduksjon betinger mer og bedre grovfor. 2.Behov for å utvikle en komplett grovforstrategi på det enkelte bruk. 3.Melk i framtida og grovforskolen må samordnes. Grovforskolen – melk i framtida

5 HOVEDMÅL: Tilby et faglig opplegg til alle gårdbrukere som ønsker å utvikle og gjennomføre en helhetlig grovfôrstrategi. Grovforskolen – melk i framtida

6 DELMÅL: 1.Nok og riktig grovfor til fornuftig pris. 2.Introdusere og motivere til å gjennomføre grovforskolen. 3.Opplæring av rådgivere. 4.Tilby helhetlig rådgiving fra fôrdyrking til leveranse gjennom et tettere samarbeid mellom rådgiverne slik at det utformes konkrete helhetlige planer for enkeltbruk. Grovforskolen – melk i framtida

7 TILTAK: Kunnskapsformidling til bonden som premissgiver der det ypperste av fagkunnskap smelter sammen til en operativ plan som bonden velsigner. Her inngår: Arealdisponering, fôrdyrking, konservering, fôring, mekanisering, driftsopplegg, totaløkonomi. Grovforskolen – melk i framtida

8 OPERATIV TJENESTE Tine og Landbruksrådgivningen utvikler et konkret opplegg for realisering av grovforskolen og melk i framtida. Følgende elementer inngår: 1.Tines rolle og kompetanse. 2.Landbruksrådgivningens rolle og kompetanse. 3.Planleggingsverktøy. 4.Motiveringsopplegg. 5.Ansvar for gjennomføring Grovforskolen – melk i framtida

9 INFORMASJON Etter avklaringer internt profileres tiltaket utad gjennom info i Landbrukstidende og egne rundskriv. Grovforskolen – melk i framtida

10 ORGANISERING Prosjekteier: Tine og Landbruksrådgivningen. Styringsgruppe: En geit-, ku- og saueprodusent oppnevnt av Nord Norsk landbruksråd, sammen med to veiledere. Prosjektleder: En veileder fra Tine eller NLR Grovforskolen – melk i framtida

11 ORGANISERING Prosjekteier: Tine og Landbruksrådgivningen. Styringsgruppe: En Geit, ku og saueprodusent oppnevnt av Nord Norsk landbruksråd, sammen med to veiledere. Prosjektleder: En veileder fra Tine eller NLR Referansegruppe: Nord norsk landbruksråd. Grovforskolen – melk i framtida

12 FRAMDRIFT Grovforskolen ferdigstilt våren 2010 Opplæring av rådgiverapparatet i metodebruk. Øvelse i samhandling/pilot Grovforskolen – melk i framtida

13 BUDSJETT Grovforskolen – melk i framtida Aktivitet201020112012 Lønn og pers.kost. Prosjektleder500000 Lønn og pers.kost. Prosjektmedarb250000 Reise/oppholdsutgutg. Prosjektleder/medarb100000 Godtgjørelse/reise/opphold, styringsgruppe150000 Møter/kurs (husleie, servering)100000 Kursing av rådgivere200000 Telefon, utstyr/rekvisita, porto m.m.50000 Profilering100000 Div100000 Totale kostnader pr. år1550000 Totalt for hele prosjektet FINANSIERINGSPLAN År201020112012 FMLA750000 IN250000 Tine300000 Norsk landbruksrådgiving250000 Finansiering pr. år1550000 Evaluering : Prosjektet g å r over tre å r, og det gj ø res å rlige evalueringer

14 VEIEN VIDERE Grovforskolen – melk i framtida Prosjektet igangsettes når finansiering er avklart våren 2010 Etter tre år er grovfôrstrategi på enkeltbruk et innarbeidet begrep hos bønder og rådgivningsapparatet Foto Kjersti Isdal


Laste ned ppt "PROSJEKTSAMARBEID Samordning av Norsk landbruksrådgivnings gròvforskole. Tines prosjekt Melk i framtida. Landbruk i den videregående skole Grovforskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google