Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PROSJEKTSAMARBEID Samordning av

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PROSJEKTSAMARBEID Samordning av"— Utskrift av presentasjonen:

1 PROSJEKTSAMARBEID Samordning av
Norsk landbruksrådgivnings gròvforskole. Tines prosjekt Melk i framtida. Landbruk i den videregående skole Grovforskolen – melk i framtida

2 BAKGRUNN Sviktende grovforkvalitet. Frafall av melkeprodusenter
Usikker råstofftilgang Grovforskolen – melk i framtida

3 Grovfor og arealtilgang
TILTAK: Melk i framtida Kartlegging av bruk Grovforskolen Grovfor og arealtilgang Grovforskolen – melk i framtida

4 Grovforskolen – melk i framtida
KONKLUSJON: Økt bærekraft i melkeproduksjon betinger mer og bedre grovfor. Behov for å utvikle en komplett grovforstrategi på det enkelte bruk. Melk i framtida og grovforskolen må samordnes. Grovforskolen – melk i framtida

5 Grovforskolen – melk i framtida
HOVEDMÅL: Tilby et faglig opplegg til alle gårdbrukere som ønsker å utvikle og gjennomføre en helhetlig grovfôrstrategi. Grovforskolen – melk i framtida

6 Grovforskolen – melk i framtida
DELMÅL: Nok og riktig grovfor til fornuftig pris. Introdusere og motivere til å gjennomføre grovforskolen. Opplæring av rådgivere. Tilby helhetlig rådgiving fra fôrdyrking til leveranse gjennom et tettere samarbeid mellom rådgiverne slik at det utformes konkrete helhetlige planer for enkeltbruk. Grovforskolen – melk i framtida

7 Grovforskolen – melk i framtida
TILTAK: Kunnskapsformidling til bonden som premissgiver der det ypperste av fagkunnskap smelter sammen til en operativ plan som bonden velsigner. Her inngår: Arealdisponering, fôrdyrking, konservering, fôring, mekanisering, driftsopplegg, totaløkonomi. Grovforskolen – melk i framtida

8 Grovforskolen – melk i framtida
OPERATIV TJENESTE Tine og Landbruksrådgivningen utvikler et konkret opplegg for realisering av grovforskolen og melk i framtida. Følgende elementer inngår: Tines rolle og kompetanse. Landbruksrådgivningens rolle og kompetanse. Planleggingsverktøy. Motiveringsopplegg. Ansvar for gjennomføring Grovforskolen – melk i framtida

9 Grovforskolen – melk i framtida
INFORMASJON Etter avklaringer internt profileres tiltaket utad gjennom info i Landbrukstidende og egne rundskriv. Grovforskolen – melk i framtida

10 ORGANISERING Prosjekteier: Tine og Landbruksrådgivningen.
Styringsgruppe: En geit-, ku- og saueprodusent oppnevnt av Nord Norsk landbruksråd, sammen med to veiledere. Prosjektleder: En veileder fra Tine eller NLR Grovforskolen – melk i framtida

11 ORGANISERING Prosjekteier: Tine og Landbruksrådgivningen.
Styringsgruppe: En Geit, ku og saueprodusent oppnevnt av Nord Norsk landbruksråd, sammen med to veiledere. Prosjektleder: En veileder fra Tine eller NLR Referansegruppe: Nord norsk landbruksråd. Grovforskolen – melk i framtida

12 FRAMDRIFT Grovforskolen ferdigstilt våren 2010
Opplæring av rådgiverapparatet i metodebruk. Øvelse i samhandling/pilot Grovforskolen – melk i framtida

13 Grovforskolen – melk i framtida
BUDSJETT   Aktivitet 2010 2011 2012 Lønn og pers.kost. Prosjektleder 500000 Lønn og pers.kost. Prosjektmedarb 250000 Reise/oppholdsutgutg. Prosjektleder/medarb 100000 Godtgjørelse/reise/opphold, styringsgruppe 150000 Møter/kurs (husleie, servering) Kursing av rådgivere 200000 Telefon, utstyr/rekvisita, porto m.m. 50000 Profilering Div Totale kostnader pr. år Totalt for hele prosjektet FINANSIERINGSPLAN År FMLA 750000 IN Tine 300000 Norsk landbruksrådgiving Finansiering pr. år Evaluering : Prosjektet går over tre år, og det gjøres årlige evalueringer Grovforskolen – melk i framtida

14 Grovforskolen – melk i framtida
VEIEN VIDERE  Prosjektet igangsettes når finansiering er avklart våren 2010 Etter tre år er grovfôrstrategi på enkeltbruk et innarbeidet begrep hos bønder og rådgivningsapparatet Foto Kjersti Isdal Grovforskolen – melk i framtida


Laste ned ppt "PROSJEKTSAMARBEID Samordning av"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google