Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva betyr samarbeidsavtalene for NTNU – 2011.03.10 Bjørn G. Petersen, Studieprogramleder Bygg- og miljøteknikk, NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva betyr samarbeidsavtalene for NTNU – 2011.03.10 Bjørn G. Petersen, Studieprogramleder Bygg- og miljøteknikk, NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva betyr samarbeidsavtalene for NTNU – 2011.03.10 Bjørn G. Petersen, Studieprogramleder Bygg- og miljøteknikk, NTNU

2 Målbilde for Bygg- og miljøstudiet 2020 Et studium på internasjonalt nivå gjennom et unikt samarbeid mellom universitet, næring og forskning 1.Faglig innhold Et profesjonsstudium der alle fag har et akademisk og forskningsbasert fundament 2.Samarbeidet NTNU – næring – forskning Et forpliktende og organisert samarbeid som sikrer kvalitet og utvikling 3.NTNU som attraktiv arbeidsplass Stillingene ved NTNU, i næringen og i forskningen er like attraktive 4.Studentene Et studium som tiltrekker seg dyktige, motiverte og engasjerte studenter som ønsker å jobbe i næringen 5.Byggenæringens attraktivitet og plass i samfunnet En næring som innfrir samfunnets behov, og derigjennom er synlig, forstått og prioritert

3 Erkjennelse for å bli ledende 1.Det må forskes mere – ”all” tid brukes på undervisning 2.Budsjettene er fastlåst 3.Da må vitenskaplige ansatte undervise mindre 4.Da må antall tilbudte emner (fag) reduseres med den følge at det vil bli flere studenter på hvert emne. 5.Dette er grunntanken bak Fremtidens byggstudium 6.Kan Næringslivet samarbeide videre med Næringslivet og bidra med ressurser?

4 Samarbeidsavtaler Elementer i avtaler mellom bedrifter og NTNU Verdiskaping for begge parter gjennom støtte til: Professorat i fagområdet (1,2 mill/år) Professor II-stilling i fagområdet (0,25 mill/år) Vit.ass. stillinger i fagområdet (0,65 mill/år) PhD stipend innen fagområdet (0,80 mill/år) Post-doc stillinger innen fagområdet (0,80 mill/år) Forskningsaktiviteter innen fagområdet … Oppgradering av laboratorier …………… Nærings - PhD

5 Avtaler – Potensiale ca. 20 Mkr pr år Inngåtte pr i dag (avtaler av forskjellig innhold): –Skanska – 1 vit.ass. + 1 prof. II? –Veidekke – 1 vit.ass. –Norconsult – 1 Nærings Phd –Multiconsult - ? –SVV – 2 prof. II + 1 post.doc. + 7 Phd-er –AF –Rambøll – 1 Nærings Phd –Energi Norge – 1 prof. + Laboratoriestøtte –Veritas (se under) –Jernbaneverket – 1 første aman. + 1Phd –NGI –NVE – 1 prof. II –VA- bransjen – 1 prof. II –Statoil, DNV, SINTEF,, Spenncon, Norcem, mfl – 5,5 prof. + 17 prof. II

6 Betydning for NTNU Avlaster lærerkreftene slik at de også får tid til å forske. Flere som forsker Skaper et større fagmiljø Mer tid til samarbeid med næringen Mer tid til å planlegge emneinnhold, utarbeide lærebøker, mm

7 Utfordringer? Hvordan skaffe de riktige personene? –Samarbeid bedrifter og NTNU – fellesannonse? –Lokalt innsalg – På NTNU og bedrifter Iverksetting og oppfølging av avtalene –Topplederforum –Etablering og oppfølging av årlige handlingsplaner

8 Hvordan skaffe kandidater? –Lokalt innsalg (NTNU), spesielt mot 5. årskullstudenter –Innsalg i egen bedrift fra egne kandidater/undervisn. ass. –Aktive lærerkrefter som selger NTNU som en attraktiv arbeidsplass –Stillingsmuligheter må klargjøres med de enkelte avtalepartnere –Felles stillingsannonser? –Synlige kontaktpersoner i firmaene og NTNU

9 Langsiktige konsekvenser Økt forskning som vil tjene byggenæringen Kanskje kan Byggenæringens forskning økes fra 0,2% (Giske) til 1%? Økt forskning vil øke inntjeningen og sikre større fagmiljøer. NTNU blir større og bedre.


Laste ned ppt "Hva betyr samarbeidsavtalene for NTNU – 2011.03.10 Bjørn G. Petersen, Studieprogramleder Bygg- og miljøteknikk, NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google