Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva betyr samarbeidsavtalene for NTNU –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva betyr samarbeidsavtalene for NTNU –"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva betyr samarbeidsavtalene for NTNU – 2011.03.10
Bjørn G. Petersen, Studieprogramleder Bygg- og miljøteknikk, NTNU

2 Målbilde for Bygg- og miljøstudiet 2020 Et studium på internasjonalt nivå gjennom et unikt samarbeid mellom universitet, næring og forskning Faglig innhold Et profesjonsstudium der alle fag har et akademisk og forskningsbasert fundament Samarbeidet NTNU – næring – forskning Et forpliktende og organisert samarbeid som sikrer kvalitet og utvikling NTNU som attraktiv arbeidsplass Stillingene ved NTNU, i næringen og i forskningen er like attraktive Studentene Et studium som tiltrekker seg dyktige, motiverte og engasjerte studenter som ønsker å jobbe i næringen Byggenæringens attraktivitet og plass i samfunnet En næring som innfrir samfunnets behov, og derigjennom er synlig, forstått og prioritert

3 Erkjennelse for å bli ledende
Det må forskes mere – ”all” tid brukes på undervisning Budsjettene er fastlåst Da må vitenskaplige ansatte undervise mindre Da må antall tilbudte emner (fag) reduseres med den følge at det vil bli flere studenter på hvert emne. Dette er grunntanken bak Fremtidens byggstudium Kan Næringslivet samarbeide videre med Næringslivet og bidra med ressurser?

4 Samarbeidsavtaler Elementer i avtaler mellom bedrifter og NTNU
Verdiskaping for begge parter gjennom støtte til: Professorat i fagområdet (1,2 mill/år) Professor II-stilling i fagområdet (0,25 mill/år) Vit.ass. stillinger i fagområdet (0,65 mill/år) PhD stipend innen fagområdet (0,80 mill/år) Post-doc stillinger innen fagområdet (0,80 mill/år) Forskningsaktiviteter innen fagområdet … Oppgradering av laboratorier …………… Nærings - PhD

5 Avtaler – Potensiale ca. 20 Mkr pr år
Inngåtte pr i dag (avtaler av forskjellig innhold): Skanska – 1 vit.ass. + 1 prof. II? Veidekke – 1 vit.ass. Norconsult – 1 Nærings Phd Multiconsult - ? SVV – 2 prof. II + 1 post.doc. + 7 Phd-er AF Rambøll – 1 Nærings Phd Energi Norge – 1 prof. + Laboratoriestøtte Veritas (se under) Jernbaneverket – 1 første aman. + 1Phd NGI NVE – 1 prof. II VA- bransjen – 1 prof. II Statoil, DNV, SINTEF,, Spenncon, Norcem, mfl – 5,5 prof prof. II

6 Betydning for NTNU Avlaster lærerkreftene slik at de også får tid til å forske. Flere som forsker Skaper et større fagmiljø Mer tid til samarbeid med næringen Mer tid til å planlegge emneinnhold, utarbeide lærebøker, mm

7 Utfordringer? Hvordan skaffe de riktige personene?
Samarbeid bedrifter og NTNU – fellesannonse? Lokalt innsalg – På NTNU og bedrifter Iverksetting og oppfølging av avtalene Topplederforum Etablering og oppfølging av årlige handlingsplaner

8 Hvordan skaffe kandidater?
Lokalt innsalg (NTNU), spesielt mot 5. årskullstudenter Innsalg i egen bedrift fra egne kandidater/undervisn. ass. Aktive lærerkrefter som selger NTNU som en attraktiv arbeidsplass Stillingsmuligheter må klargjøres med de enkelte avtalepartnere Felles stillingsannonser? Synlige kontaktpersoner i firmaene og NTNU

9 Langsiktige konsekvenser
Økt forskning som vil tjene byggenæringen Kanskje kan Byggenæringens forskning økes fra 0,2% (Giske) til 1%? Økt forskning vil øke inntjeningen og sikre større fagmiljøer. NTNU blir større og bedre.


Laste ned ppt "Hva betyr samarbeidsavtalene for NTNU –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google